Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 24 октомври 2017 г.

Доклад - ВЕЦ на територията на БД Дунавски район - ВЕЦ Енерджи Говедарци, Яденица, вещни права, ВЕЦ Румянцево

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДДР на 24.10.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, уведомяваме БДДР , че в най-близко бъдеще възнамеряват да издадат ново разрешение за ползване на повърхностен воден обект на ВЕЦ Енерджи Говедарци. Предвид честите ни контакти и доброто сътрудничество с тази дирекция, намираме за разочароващо, че трябва да научаваме предварително такива неща от други наши източници на информация, каквито имаме навсякъде. Надяваме се да проявите разбиране - ние имаме източници НАВСЯКЪДЕ, дори и в НЕК, защото защитаваме справедлива кауза и хората са на наша страна, още повече че поради естеството на заниманията ни, сме правили услуги на целия свят, включително и на НЕК, а да не говорим за самото МОСВ.

 

Та за поредния безумен ВЕЦ на Васил Златев напомняме на БДДР, че ако издадат разрешителното, ще нарушат закона безусловно. Това ще вкара сътрудничеството между нашите организации, което си обещахме с МОСВ през 2015г., в нова съвместна правна процедура, за която изразяваме пълна готовност да си взаимодействаме и да постигнем положителен резултат.

 

Нещо повече - предвид някои проучвания, които се извършват от някои медии напоследък, за което и ние имаме съвсем малък принос,  предлагаме пред органите на на процесното ведомство за допълнително осмисляне отношението на същите органи към чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води във връзка с чл.60, ал.3, точка 4 от ЗВ. Ние намираме, че за да се издават каквито и да било разрешения за водовземане или за ползване на повърхностен воден обект, трябва съгласие на собствениците на имоти. И когато става дума са строителство на водохващания в публична държавна собственост, каквато са коритата на реките, е необходимо съгласие държавата в лицето на компетентния държавен орган за такова съгласие - Министерски съвет.

 

Като стана дума за НЕК, на второ място отбелязваме, че нашите източници в това дружество ни уведомиха за някакъв натиск, който това най-просто държавно дружество се опитва да оказва на МОСВ по отношение на процедурата по изготвянето и одобряването на ПУП-а за бъдещия в минало време язовир. Настояваме процесното ведомство да прояви така нужното му достойнство, като окаже отпор на НЕК, за да не нарушава закона отново. Изглежда всички Вие наистина не разбирате - язовир Яденица е зловеща измама спрямо цялото общество и ще го плащате и Вие, а не само ние - както им платихме реакторите на НЕК, язовир Цанков камък и всички останали магарии! Да не говорим за сеизмичния риск, за унищожаването на още една река, на още еда защитена зона и прочее маловажни неща! Тия хора просто не могат да спрат да харчат безсмислено наши и Ваши пари и това си е!

 

И сега - към доклада за проверки от 24.10.2017г. на територията на БДДР:

 

ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега.

Посещението е след проливни дъждове в района и въпреки това през рибния проход протичат 5 /пет/ литра на час. Реката отдолу е само на локви дори след дъжда, в което няма никаква изненада, доколкото всички БД, и в частност БДДР, са издали толкова много разрешителни за ВЕЦ, че не могат да ги контролират въобще, и да не говорим, че са прекалено заети с писмена дейност по издаване на нови разрешителни за нови ВЕЦ-ове, за да си губят времето с маловажна дейност като да проверяват престъпниците!

За гореописаното /че реката не тече, а не че БД пишат в това време/ можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0253-dam/2017-10-24

 

Накрая на този доклад ще споделим радостната вест, че сайтът ни вече е преведен на английски език. Само описанието на посещенията не е преведено все още, но снимките и клиповете говорят сами по себе си. По този начин ще можем да споделяме съвместните си успехи, и най-вече Вашите, с целия свят - линк към сайта наистина сме изпратили навсякъде по света, поради проявен много голям интерес досега.

 

И още една радостна новина - следващото допълнение към жалбата ни до ГД Околна среда на ЕК е напъло готово. Най-доброто досега без съмнение, като причината се крие в новото ръководство на МОСВ и в някои стари рани, завещани от предишните две. Поради стратегически съображения ще изпратим жалбата на по-късен етап, като веднага ще я споделим с всички Вас, както винаги досега.

 

Молим по този доклад да не се извършва проверка на ВЕЦ Румянцево, която да докаже, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ