Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 16 октомври 2017 г.

Екоминистърът Нено Димов може да направи първа копка на гроба на проекта на магистрала Струма




Екоминистърът Нено Димов може да направи първа копка
на гроба на проекта на магистрала Струма
 
Правителството подготвя катастрофа в Кресненското дефиле,
Европейската комисия гледа отстрани провала,
вместо да помогне за предотвратяването му

София, 16 октомври 2017 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" съвместно с коалиция „Да спасим Кресненското дефиле" предупреждава, че от подписа на министъра на околна среда и водите Нено Димов зависи съдбата на проекта за магистрала Струма. Ако той разпише предложеното от Висшия екологичен експертен съвет (ВЕЕС) към неговото Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да се одобри вариант Г10,5 (източен), това ще е сериозно нарушение на българското и европейско законодателство. Този вариант включва преминаване на магистралата по едното платно по сегашния път през Кресненско дефиле, а другото платно - по ново трасе. Заради това България и българските данъкоплатци ще търпят сериозни щети.
 
Съгласно закона министърът е индивидуално отговорният и задълженият да вземе това решение - предложението на ВЕЕС е само съвещателно и когато е погрешно, Нено Димов би следвало да се съобрази със закона, а не с ВЕЕС.
 
Кои са 5-те основни нарушения:
 
1. Решението по ОВОС от 2008 година за строеж на магистрала Струма е в сила. Новото решение по ОВОС не може да му противоречи и според него магистралата може да се строи само извън Кресненско дефиле – или чрез тунел или чрез пълен източен вариант с всички платна на изток от дефилето. Сегашният път е отхвърлен като допустим вариант за преминаване магистрала заради европейската екологична мрежа Натура 2000, независимо от така наречените мерки за намаляване въздействията, които са оценени като невъзможни и неработещи по него.
 
2. Правителството взе предварително решение за строителството на вариант Г10,5 (източен), обяви го многократно публично и с решения за проектиране на алтернативата. С тези действия правителството предопредели изхода от оценките за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и съвместимост с Натура 2000, което е драстично нарушение на европейските директиви и тяхното изискване за равностойно разглеждане на всички алтернативи. Нещо повече още на 27 септември 2016 г. на проведена от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и Камара на строителите в България (КСБ) кръгла маса беше сключено публично споразумение между правителството и строителите на лот 3 на магистралата за окончателен избор на алтернатива Г10,5 (източен). Това е също нарушение на правилата на еврпейското законодателство – драстичен случай на конфликт на интереси и нарушаване на правилата за конкуренция на Европейския съюз.
 
3. Като следствие от горните действия, изготвените по поръчение на АПИ от фирма с дългогодишна обвързаност с агенцията доклади по ОВОС и Оценка за съвместимост (ОС) и наетите от нея „независими" експерти са силно манипулативни и необективни – в посока избора на именно вариант Г10,5 (източен) и отхвърляне на всички останали алтернативи. Стига се до крайността да не се разглеждат и оценят ключови за проекта алтернативи – което е абсолютно задължително според европейското законодателство. Такава е алтернативата за преминаване с поредица от тунели и виадукти на магистрала и скоростна жп линия, представена на правителството още през април 2017 г. и напълно изключена от докладите. Такива е и алтернативата за пълен източен обход с всички необходими мерки за намаляване на въздействията.
 
4. АПИ предвижда разширение и изправяне на сегашния път през Кресненско дефиле – това разширение е абсолютно необходима част от алтернативата Г10,5 (източен). Това беше заявено и от ръководителите на АПИ и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков публично и многократно – това обаче никъде не се вижда в докладите по ОВОС и ОС. По този начин се прави опит да бъдат прикрити от Европейската комисия недопустими разрушения и други негативни въздействия в Кресненското дефиле, които ще доведат до ликвидиране на неговите функции и ще обезсмислят опазването му.
 
5. В допълнение АПИ предвижда строителството на площадки за обслужване на трафика, които не са част от проекта, засягат Натура 2000 и не са оценени в докладите по ОВОС и ОС. Освен всичко останало те засягат най-ценните земеделски земи и лозя от сорта „керацуда" на местните хора в град Кресна. АПИ напълно пренебрегна предложенията за изместването на тези площадки извън Натура 2000 и ценните земеделски земи.
 
В заключение следва да каже, че решението за магистрала Струма е политическо и отговорността за ставащото се поема от цялото българско правителство.
 
Но отговорна за ставащото е и Европейската комисия. Нейната пасивна до момента позиция, че ще вземе отношение едва когато получи апликационните форми за лот 3.2, я правят явен, съзнателен и виновен съучастник на провала на проекта за магистрала Струма. Това е така, защото оставащото време за строителство е твърде малко, за да се констатира на един по-късен етап, че всички взети решения са били погрешни, в нарушение на законодателството на ЕС и да се търсят начини за тяхното изправяне. Да стои в изчаквателна позиция и да не поема отговорности, оставяйки цялата вина и отговорност да се поема само от българското правителство, на нас като европейски граждани ни прилича на пълна липса на отговорност от страна на Европейската комисия. По този начин тя не само рискува да наруши решението си за засилване на екологичното законодателство, но и да се лиши от главната си роля – на пазител на европейските договори.

В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ