Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 25 октомври 2017 г.

Доклад за рибни проходи на територията на БД Западнобеломорски район


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението, за повишаване информираността на държавните органи, представяме доклад относно проверени действия от страна на БДЗБР.

 

На сайта на БДЗБР в раздел Обявления откриваме следния документ:

http://www.wabd.bg/docs/objavlenia/ENERGOPRO1.pdf

 

Има още доста такива съобщения за намеренията на Енерго Про да си направи рибни проходи на водохващанията на каскада Санданска Бистрица, за което ги поздравяваме..

Ние сме изтървали срока за възражения по горното съобщение, поради огромната ни заетост. Въпреки това, уведомяваме БДЗБР, че е нарушила мерките от становището по екологична оценка на собствения си ПУРБ 2016-2021, като вероятно вече е съгласувала и издала разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на рибни проходи от "басейнов тип", както е описано в горния документ.

 

Припомняме на БДЗБР раздел I, точка В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ от Становището по екологична оценка на същия ПУРБ - мярка №17.

http://www.wabd.bg/docs/plans/PURB/EO/stanovishte_EO.pdf

 

Басейновите рибни проходи не са от типа Близки до природата, а на повечето водохващания на каскада Санданска Бистрица близки до природата РП са възможни за изграждане, защото бентовете са много ниски.

 

Нещо повече - доколкото ни е известно, за рибните проходи на каскадата има и становище на НПМ БАН, където също е препоръчано, ако не са от типа близки до природата, то поне да са рибни проходи с вертикални слотове, а не с басейни с отвори и прорези.

 

Най-интересното е, че в ЕО на ПУРБ2016-2021 на ДР също изрично се подчертава от техническите да се използват само РП с вертикални слотове, а в същия документ на ЗБР няма такова нещо. Това само потвърждава ниското качество на тези ЕО още веднъж.

 

А най-лошото е, че у нас басейновите рибни проходи не стават за нищо - това е доказан факт! И понеже този доклад е изпратен и до Енерго Про, тях ги уведомяваме, че ще си изхарчат парите напразно, защото през новите им басейнови РП няма да преминават риби въобще. А когато стане готова наредбата за РП, там ще бъде определено, че рибен проход е нещо, през което доказано преминават риби, а не защото така са го кръстили проектанти, инвеститори или БДЗБР. И всяко нещо, което не е рибен проход, ще се преработва или строи наново, докато стане такъв.

 

В този смисъл намираме, че Енерго Про временно ще отбие номера и ще спести малко пари, но няма да има никаква полза и няма да е завинаги. Надяваме се поне те да вземат правилното решение и да изпълнят мерките от ЕО на ПУРБ 2016-2021 на ЗБР по-старателно.

За да ни повярва молим, Енерго Про да се запознае със следния басейнов рибен проход, изграден под носа на БДЗБР в горния край на Благоевград:

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PLV8_DUifWo

https://www.youtube.com/watch?v=GXdtw6PtSM8

 

... и да си представи дали през това чудо могат да минат риби, както при маловодие, така и при пълноводие. Ако имат още съмнения - можем да ги заринем с такива клипове, включително и с умрели риби, защото са паднали от прохода при опита да мигрират нагоре. А през всички технически РП миграцията надолу е невъзможна. Ето защо в НП Пирин е задължително да са близки до природата.

 

Само между другото Ви уведомяваме и че, доколкото ни е известно, пак с разрешение на МОСВ, на две от реките от каскадата Санданска Бистрица няма да се правят рибни проходи и това също е грешка, но от друга страна е добре, защото поне няма да се правят от басейнов тип, засега...

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ