Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 30 октомври 2017 г.

Многоцелеви доклад Рибни проходи и представяне на „успехите“ на МОСВ пред света

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, споделяме поредния съвместен успех, който постигнахме заедно с екипа на МОСВ.

 

На конференция в Молдова, проведена с участници от цяла Европа, бяха представени успехите на структурите на МОСВ по опазването на биокоридорните функции на реките у нас, посредством изграждане на подходящи за целта рибни проходи, нищо че все още няма наредба за тях.

 

Представената от нас статия по въпроса бе публикувана официално сред материалите на конференцията.

Като се има предвид изключителното научно ниво на всички останали материали, самото включване на наш материал намираме за много висока оценка, както на качеството на статията, така и на основанията за нейното създаване и на нейното съдържание, за което Вие имате изключителен принос.

 

Нещо повече - представен е и единственият рибен проход у нас, изграден след 2000 година, през който наистина преминават риби. Изказваме благодарност на човека, който го е направил.

 

Статията е много интересна наистина и можете да я прочетете от стр.221 нататък на следния линк:

http://eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf  

 

Намираме, че тя трябва да бъде разпространена сред тези служители на органите на Вашето учереждение, които са включени в състава на работната група за наредбата за рибните проходи, за да научат поне нещо за тях, преди да се възстанови работата по наредбата, в което се надяваме да се включите в най-скоро време - като прочетете материала, ще разберете защо.

 

Накрая Ви уведомяваме също така, че през ноември 2017г. предстои да участваме в конференция в гр.Вроцлав, Полша, организирана от полски колеги /наши, а не Ваши/, заедно с BUND (German Federation for the Environment and Nature Conservation) , която има над 500 000 членове. Там също ще представим Вашите постижения, които предизвикват огромен интерес в целия свят.

 

Като благодарим за създадените от Вас предпоставки за тези наши дейности, оставаме с надеждата работата по наредбата за Рибните проходи да се възстанови. Ние сме напълно готови да споделим отново изключителните си експертни познания в тази сфера. Нещо повече - самата наредба ние сме я написали, просто трябва да се одобри, което е елементарно.

 

Поради големия интерес по повод рибните проходи от страна на Енерго Про и на асоциация Хидроенергия изпращаме този доклад и до тях.

 

За финал уведомяваме БДИБР, че са издали разрешително за ползване на повърхностен воден обект на МВЕЦ Гълъбово в нарушение на ЗВ. Това е петият ВЕЦ на Давидковска река, към която БДИБР не проявява никаква милост, за сметка на което става за смях пред целия свят с най-глупавите РП на планетата! Някой ден тия ВЕЦ-ове в защитена зона ще бъдат премахнати!

 

И все пак - още нещо. След подробно изследване на сайтовете на БДЗБР, БДДР и БДИБР, уведомяваме последната, че с техния сайт асолютно не може да се работи и не става за нищо. Призоваваме ги да си организират качената информация за становищата за допустимост и за обявяване на издадените решения за водовземане/ползване, по начина по който са го направили останалите БД, за да може да ги проверяваме по-качествено и по-навреме да ги уведомяваме когато са нарушили закона!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ