Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 29 октомври 2017 г.

Тракия газ ще получи първия заем по кредитната линия на ЕБВР

01 / 06 / 2004,
Тръгва първият кредит по проект за енергийна ефективност на ЕБВР
В ОББ досега са постъпили 7 проекта на обща стойност 7.3 млн. EUR, но одобрение от банката, от консултанта Банок консултинг и от ЕБВР е получил само един. От ОББ са предложили и проект за мини-ВЕЦ за 258 000 EUR и за инсталиране на термопомпа за хотел в Банско на стойност 507 000 EUR.Проекти има и в Юнионбанк, но политиката на банката е насочена предимно към малки и средни предприятия, каза нейният представител Иван Гъдев. Заради това максималният кредит от тях няма да надхвърля 500 000 EUR.УсловиятаЗА кредитиране по програмата може да участват регистрирани в България стопански структури с преобладаващо частно участие. По програмата Феникс - за възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, проектите може да визират изграждане на ВЕЦ, слънчеви генератори, вятърни генератори, инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз генератори. Максималният размер на отпускания кредит е 1.5 млн. EUR. Изисква се кредитополучателят да осигури най-малко 10% от размера на инвестицията, както и необходимите средства за ДДС. Срокът за погасяване е до 6 години при лихва между 9 и 12.5%.При програмата Ефективност се изисква кредитът да се изплаща от спестени разходи за енергия. . ТРАКИЯ газ ЕООД-Стара Загора е първият кредитополучател от кредитната линия, осигурена от ЕБВР, за проекти за енергийна ефективност и изграждане на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Това съобщиха вчера пред журналисти представителят на ЕБВР Ван де Вен, Симеон Василев от ОББ, шефът на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков, консулатанти и банкери. Кредитната линия е в размер на 50 млн. EUR и се обслужва от ОББ, Юнионбанк и Пощенска банка. Първият проект на стойност 1.33 млн. EUR се финансира от ОББ и е за изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 13 Мвт годишно. След завършване на проектите се предвиждат и грантове.

"Тракия газ" получи от ОББ първия зааем за енергийна ефективност

24 / 06 / 2004

ОББ отпуска заем от 1.3 млн. евро на "Тракия газ" ЕООД в Стара Загора за строежа на водна централа с мощност 5 мегавата, съобщи мениджърът в банката Стефан Василев. Централата ще произвежда годишно 12 666 мегаватчаса електроенергия и ще намали вредните емисии на въглероден двуокис със 74 990 тона от 2005 до 2012 г.

Схемата на финансиране предвижда, ако новата централа бъде пусната в срок, компанията допълнително да получи помощ от 226 хил. евро от Международен фонд "Козлодуй", управляван от ЕБВР. През март банката отпусна кредитна линия от 50 млн. евро по проекти за ефективност чрез ОББ, Пощенска банка и Юнионбанк. ОББ получи 15 млн. евро от тях и заемът на "Тракия газ" е част от кредитната линия. Пощенска банка ще участва със заеми за 5 млн. евро, а Юнионбанк - за 3 млн. евро.

ОББ финансира два типа проекти за енергийна ефективност - за изграждане на малки ВЕЦ-ове, вятърни и слънчеви генератори и производство на ел. енергия от биомаса.

Реклама

Максималният размер на кредита по проекти за възобновяеми източници е 1.5 млн. евро, като компанията трябва да осигури собствено финансиране минимум 10% от стойността на проекта. Лихвите по кредита са от 9 до 12.5% според оценка на риска. Фонд "Козлодуй" отпуска помощ от 20% от стойността на проекта, ако той приключи в срок.

ОББ е разгледала седем проекта за 7.3 млн. евро, от които за финансиране са одобрени три, сред които е и този за "Тракия газ".

Останалите два в момента се проверяват от консултантите на банката, от които се очаква одобрението. ОББ ще отпусне 507 хил. евро за монтирането на термопомпа в хотел в Банско.

Банката отпуска заеми до 1.5 млн. евро по проекти за възстановяване на отоплителни системи, замяна на горивото и въвеждане на системи за автоматизация и контрол.

Условие за разглеждане на проектите е след направените инвестиции консумацията на енергия да бъде намалена с 10%. Инвеститорите в проектите за енергийна ефективност получават помощ от 7.5% от размера на кредита при успешен кредит. Собственото им участие в проекта трябва да е минимум 20% от стойността.

Има интерес за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници във всички клонове на Юнионбанк, съобщи ръководителят на управление "Кредитиране" в банката Иван Гъдев. Той поясни, че кредитната институция ще отпуска заеми до 500 хил. евро.

"Българската икономика е с най-висока енергоемкост в Европа. Превишението е от два до три пъти в сравнение със страните от Централна Европа и шест до осем пъти със страните, членки на

Европейския съюз", заяви Ян Вилен Ван де Вен, ръководител на проект в ЕБВР. Той допълни, че повишаването на енергийната ефективност ще направи българските предприятия по-конкурентоспособни.

Председателят на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков посочи, че възвращаемостта на инвестиции в строежа на ВЕЦ-ове е по-голяма в сравнение с проектите за енергийна ефективност.

24 Юни, 2004

Проектът на Тракия Газ ЕООД-Стара Загора за изграждане на малка водноелектрическа централа ще получи първия заем, финансиран чрез кредитната линия на ЕБВР за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Заемът е в размер 1.33 млн. EUR и се отпуска от ОББ по специалния инвестиционен кредит Феникс за възстановяеми енергийни източници. Това съобщи Стефан Василев, мениджър в ОББ. Той допълни, че се предвижда централата да произвежда електроенергия в размер на близо 13 хиляди мегавата годишно.

В допълнение към преките икономически ползи проектът ще осигури намаляване на емисиите на въглероден двуокис с приблизително 75 хиляди тона за периода 2005-2012 г. При успешно изграждане и пускане в експлоатация на централата Тракия Газ ще получи след проверка на изпълнението на проекта безвъзмездна помощ в размер на 266 хил. EUR от Международния фонд Козлодуй, управляван от ЕБВР.

Стефан Василев съобщи, че ОББ е разгледала седем проекта до момента, от които три са одобрените на обща стойност 2 млн. EUR. Освен проектът на Тракия Газ са одобрени проект за изграждане на мини-ВЕЦ и проект за инсталиране на термопомпа за отопление на хотел в Банско. Василев допълни, че след успешното завършване на проектите управляваният от ЕБВР фонд Козлодуй отпуска допълнителен грант в размер на 7.5% от стойността на проектите за енергийна ефективност и 20% от стойността за проектите за възобновяеми енергийни източници.

Кредитната линия на ЕБВР е в размер на 50 млн. EUR. Партньори по нея са още две банки - Пощенска банка и Юнион банк.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ