Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 2 октомври 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Ерма и ВЕЦ Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 29.09.2017г. и на БДДР на 02.10.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме за едно уникално решение на Трети състав на Плевенски Административен съд с председател  Елка Братоева, който отменя закони и наредби както си иска.

На предпоследна страница на прикачения документ, въпросният трети състав отменя чл.32 от Наредбата за ползване на повърхностни води и чл.44б от Закон за рибарство и аквакултури, като постановява, че рибен проход на ново водохващане не е необходим.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/RESHENIE_COURT_FISH_PASSES.pdf

https://dams.reki.bg/0098-dam/2017-10-02

Въпреки това, ние продължаваме да настояваме за изготвяне на наредбата за рибните проходи! Надяваме се БДДР да обжалва горното решение пред ВАС, като предлагаме юридическа помощ от най-добрите юристи по темата, с които сдружението разполага, както вече сте имали възможност да се убедите от двете ни дела във ВАС срещу Вас.

Докладът ще го започнем отзад напред.

02.10.2017г - ВЕЦ Ерма на едноименната река на територията на БДДР.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. През рибния проход се изпуска водно количество, което не установихме, но няма нищо фатално, защото и без това не сте ни дали данни за минималното водно количество по разрешително. Рибният проход е много глупав и непреодолим за риби и други водни организми, но нищо повече, което е нормално хидротехническо решение у нас. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0098-dam/2017-10-02

29.09.2017г - ВЕЦ Пчелина на река Струма под язовир Пчелина на територията на БДЗБР.

Още миналия четвъртък - 28.09.2017г., пуснахме сигнал на зеления телефон на МОСВ и на БДЗБР, след молба за помощ от местни хора. Не ни е известно защо те се обръщат към нас, а не към Вас, но, изхождайки от опита си, бихме могли да екстраполираме известни заключения по въпроса на базата на някои други действия на процесното ведомство. Надявахме се някой да извърши проверка, този път както трябва - с взимане на проби от водата и въздуха, като едновременно се спре ВЕЦ-а. На другия ден посетихме реката, само за да установим, че проверките не са свършили нищо.

При посещението ни реката тече под ВЕЦ Пчелина зловещо синя и в околностите на населените места се разнася още по-зловеща смрад. Мирисът е основно на сероводород, примесен с още някаква гадна миризма, която не разпознахме.  Убийството на река Струма и на ЗЗ Земен от страна на МОСВ продължава в условията на тежък рецидив. Защо местните хора не протестират е абсолютно неясно! Ситуацията ставе все по-зле и по-зле и тепърва ще става още по-зле! Но МОСВ няма да се спре докато не убие цялата река до гръцката граница!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт, освен смрадта, която няма как да усетите за огромно съжаление:

https://dams.reki.bg/0492-dam/2017-09-29

Проявяваме разбиране към мисията на министър Димов /ако все още е на работа в процесното ведомство/, да се унищожават колкото може повече защитени зони на принципа - Има зона, има проблем, Няма зона - няма проблем!

Обаче все пак тук става дума и за живите хора в населените места по поречието на реката, за дивите и питомните животни, които няма откъде да пият вода, както и за напояването за земеделие.

Ето защо припомняме на министър Димов неговата друга основна мисия - да се търсел баланс на интересите при ликвидирането на природата. В случая той трябва да намери баланс между интересите на местното население за всички изброени по-горе неща, включително и да дишат чист въздух, и интереса на само един единствен "бизнесмен" /в случая бивша заместник министърка на ОСВ от ДПС/ да изтрови местното население и всичко живо наоколо.

Като виден "балансьор", надали за министъра това ще бъде проблем!

Предупреждаваме Ви отново, че ситуацията тепърва ще става много по-зле...

Не правете проверки по този сигнал, а вземете мерки!   

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ