Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 15 октомври 2017 г.

Инвеститорите в малки ВЕЦ надценили периода на възвръщаемост


Атанас Костадинов заместник-министър по околната среда и водите припомни на конференция "Инвестиции във вятърни и водноелектрически централи", че Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към МОСВ продължава да финансира малки ВЕЦ с безлихвен заем или чрез кредит. Костадинов посочи, че инвеститорите в подобни съоръжения са надценили периода на възвръщаемост на вложените средства в такива проекти.

Стандартният период на финансиране чрез МОСВ на такива проекти чрез безлихвен кредит е за пет години с двегодишен гратисен период. "По много от проектите, кредитирани от ведомството, се е оказало, че в този период е невъзможно да бъде върната инвестицията", каза зам.- министърът. "Така се е стигнало до отнемане от банки на предприятия и обявяването им на вторична продажба, защото се появяват несъбираеми задължения", допълни Костадинов, цитиран от БТА.


"В България засега няма информационна система, която да ориентира чуждестранните инвеститори, които искат да развиват проекти за получаване на енергия от възобновяеми източници в коя част на страната могат да насочат вложенията си. Освен това, не всички общини и области са публикували информация за подобни дейности на сайтовете си". Това каза Костадинка Тодорова, директор на дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда" в Министерството на икономиката и енергетиката. Тя участва в конференция "Инвестиции във вятърни и водноелектрически централи".Тодорова посочи, че това пречи на министерството да пренасочи инвеститорите към области, в които се търсят вложения за развиване на такива източници на енергия. По думите й този проблем ще се преодолее със създаването на национална публична информационна система, която ще е на общинско и областно ниво и ще се обобщава в Министерството на икономиката и енергетиката. Създаването на системата е регламентирано в проектозакона за използване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива.


Предстои разработване на национални и общински краткосрочни и дългосрочни програми. В тях общините ще заложат проекти за използване на енергия от възобновяеми източници, което ще позволи на министерството да пренасочи инвеститорите към съответните общини.


"От друга страна общините могат да получават безплатно енергия, ако влязат в съдружие или в публично-частно партньорство в подобни проекти", каза Тодорова.


Тя съобщи, че предстои подготовката на наредба за оценка на потенциала на всички възобновяеми източници. Около десет наредби, свързани с инвестиционните процеси в тази област към различни закони, ще бъдат променени. Всички наредби ще са факт до шест месеца след приемането на закона.


Идеята на промените е да се улеснят производителите на енергия и инвеститорите да не се обръщат толкова често към държавата с оплаквания, заради неправилно тълкуване от администрацията на текстове в законови и подзаконови актове, обясни Тодорова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ