Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет за деривация "Грънчар" каскада "Белмекен-Сестримо" към яз."Бели Искър"


No.199
Дата04.05.1995
Относно Спешни мерки за решаване проблемите на водоснабдяването на София (деривация "Грънчар" каскада "Белмекен-Сестримо" към яз."Бели Искър") /Прот. 28/04.05.95 г., т.2/
Протокол 28/04.05.95 г., т.2
Термини
водопроводи
водоснабдяване
каскади
София
язовири

Препис

Решение N 199 на МС

от 4 май1995 година

           

                    ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА

                           ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ

                               

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

                 Министерството    на    териториалното    развитие    и

            строителството   като    инвеститор   да    изгради    обект

            "Пренасочване  водите  на  водохващане  N  21  от  деривация

            "Грънчар" на  каскада "Белмекен-Сестримо"  към           яз.

            "Бели Искър"  с оглед  максималното използване на пролетните

            води за водоснабдяване на София.

           

                 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЖАН ВИДЕНОВ

                

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ВАЛЕНТИН КОРКИНОВ

           

                 НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

                 "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ МАТЕЙ ИЛИЕВ
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ