Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 13 септември 2017 г.

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция Дунавски Район и за среща в МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 09.09 - 10.09.2017г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).
Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Преди да минем към основния доклад Ви информирам, обръщайки се към всички копирани, че няма как просто така да подминем някои недотам съвсем логични събития. 

При последната ни среща със зам. мин. Атанаска Николова в сградата на МОСВ на 25.07.2017г. по случай яз. Яденица, се спомена за спорезумение между МОСВ и енергийните оператори за неизкупуване на електроенергия в периодите на маловодие като мярка за упражняване на контрол. Всичко звучеше прекрасно, все пак това го каза зам. министърката, която ни увери макар и устно, че писмото е изготвено по надлежния официален ред. Само че се оказа, че всичко е един блъф, една лъжа, за което научаваме от писмо подписано от Министъра на околната среда и водите, д-р Нено Димов, с изх.№ ЗДОИО-19/23.08.2017г. Затова зам. мин. Атанаска Николова вече е в нашия Черен списък на убийците на реки, откъдето я бяхме извадили веднъж, което беше прецедент, но това няма как да се случи втори път (всъщност има, но трябва да спасите някоя друга река, т.е. да си свършите работата, за която сме Ви назначили). Извиняваме се, но ако ще ни лъжете и ще си играем игрички, незнам с какво сме го заслужили, след като влагаме свободното си време и лични средства единствено да ви помагаме, оказваме съдействие винаги на вашите служители, когато са ни търсили, така че да подобрим комуникацията и резултатите да са на лице. Все пак не е ли най-важно, реките да текат и да са живи, независимо от усилията и средствата, които трябва да се вложат ? Не е ли важно да се спазва националното и европейско законодателство, нарушенията на което започват още от издадените разрешителни, а не виждаме реален резултат по разрешаването на проблемите вече няколко правителства ? Да не би да очаквате да се откажем и да ни победите с бездействието си ? Забравяте, че ние сме рибарчета и ще видим на кого търпението ще свърши първо. И в двата случая губите.Второ, скоро ви писах доклад за работата на ВЕЦ Неси. Ето тук може да си припомните (качен е и самият доклад): https://dams.reki.bg/0128-dam/2017-08-05. С ваш отговор с изх. № РД-09-25/КД-03-29 от 23.08.2017 вие ни информирахте, че "Към момента на проверката речното корито след водохващането е напълно сухо и не се пропускат водни количества. Не се констатира наличие на съоръжение за миграция на риба и водни организми".
Също така ме информирате, че построената барака е в имот общинска собственост, на територията на държавно горско стопанство. Това е доста странно, тъй като според моята OFRM оригинална topo карта и според google earth водохващането се намира на територията на НП "Централен Балкан", а отделно целият повлиян участък от реката попада на територията на няколко защитени зони: ЗЗ Централен Балкан Буфер и по директивата за хабитатите и по директивата за птиците и ЗЗ Централен Балкан. 

Радвам се, че сте констатирали това, което и аз при посещението на централата.Това рядко се случва, но ми се струва, че направата на предписания е доста нищожна мярка с оглед констатираното унищожаването на река.

Трето, получих отговор от БДДР по изпратен сигнал от мен за направено посещение на ВЕЦ Румянцево ( https://dams.reki.bg/0253-dam/2017-07-15 ). Правили сме безброй посещение на тази централа със сходен резултат. Ние казваме, че река няма, а проверките казват обратното. Ето защо констатацията, че "През рибния проход, изграден на левия бряг на река Златна Панега , се осигурява минимално водно количество необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката ...", изобщо не ни изненадва. Даже напротив, искам да ви препоръчам да отидете и да се полюбувате на рибите в реката между водохващането и сградата на ВЕЦ-а, където екосистемата функционира нормално. Ние го правим всеки път, затова и посещаваме водохващането. Гледката е незабравима, може да се убедите от видеото за прекрасната екосистема, пълна с макрофити и всякакви зеленини, от които мирише на "живот": https://www.youtube.com/watch?v=UaWs3hX6SE4 . Обърнете внимание на 1,4м3/с, които текат през отвора за рибния проход, като така спазваме закона или пък, ако повече ви харесва, както е по разрешително - 380 л/с. Знам, че не можете да измерите водното количество и никога не можете да потвърдите констатираното от вас, а това би трябвало да го можете. Също така знам, че и аз не мога да докажа думите си, че там изтичат не повече от 20-тина л/с и то след дъждовен период (вижда се реката малко по-нагоре от водохващането на първата снимка в линка), затова оставям отговора на въпроса на съвестта и личното усещане на всеки един. Може би вместо всеки път да си пишем едно и също и да се харчат държавни пари за подобни констатации е добре парите да се дадат на група хидробиолози, които да проверят "нормално функциониращата система". Разбира се ще искаме да участваме като наблюдатели в едно такова изследване, доколкото имаме вяра на научните среди. Подобно изследване наши приятели ихтиолози и хидробиолози изготвиха за ВЕЦ Пчелина, където потвърдиха опасенията ни, че под ВЕЦ дори жабите бяха избити, въпреки предупрежденията и становищата ни: https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pchelina-Struma%20FINAL.pdf

Сега да преминем към основния доклад.

ВЕЦ Черни Вит

Посещението е при маловодие от дата 09.09.2017г.. Савакът е спуснат и централата работи, а не би трябвало. Единственото количество вода, което се изпуска в реката след водохващането се процежда през недоброто уплътняване на шлюза. Пореден доклад и продължава нехайството да се приведе в някаква адекватна работа това водохващане. Рибен проход продължава да няма, дори и след възстановителните строителни дейности, които се извършваха пролетта.

За направеното посещение може да се убедите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2017-09-09

ВЕЦ Сироко

С тази централа също сме добре запознати, както ние така и вие. Поредното посещение на водохващането, снимката на което краси корицата на основната ни жалба до ЕК показва следното.
Посещението е при нормално ниво за сезона. Централата работи, като в реката през т.нар рибен проход се изпускат не повече от 30л/с, които се процеждат между камъните. На практика това не е река, а снимките говорят сами по себе си. Няма нужда от коментар. Тази централа продължава да оправдава славата си на централа убиец на реката.

За направеното посещение може да се убедите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0265-dam/2017-09-09

ВЕЦ Косица

Посещението е след паднали кратковременни дъждове предишния ден и нивото на реката е нормално за сезона, дори леко високо. Централата работеше и двата дни, а не би трябвало. Въпреки това, това е едно от най-читавите водохващания с оглед на това, че се изпуска вода в реката и то през рибния проход, който може да се подобри още, но изглежда преодолим за някои по-напористи пъстърви. Така или иначе нямаме осушаване на речното корито и в реката има живот: както нагоре, така и в участъка между водохващането и сградата на ВЕЦ. С малката уговорка, че реката в големи участъци под водохващането има вода във вировете, а под самото водохващане едва църцори между камъните, което е проблем в резултат на работата на централа в период на маловодие. Все пак поздравяваме собственика за това, че не взема пример от останалите убийци на реки.

За направеното посещение може да се убедите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0135-dam/2017-09-10


-

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ