Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 20 септември 2017 г.

Убийството на река Въча


VideoУтре - 21.09.2017г, четвъртък, в центъра на град Кричим група риболовни сдружения организират протест срещу умишленото убийство на река Въча.
Убийството се извършва по нареждане на кмета на гр.Кричим под фалшивия предлог, че ще се чисти коритото на реката, в което изобщо нямаше нищо за чистене.
Като цяло, дори и да имаше нещо за чистене, то можеше да се извърши без реката да бъде пресушавана - през 2004г. почистиха коритото на река Марица в Пловдив, без Марица да бъде пресушена.

Убийството на река Въча се изразява в пълното пресушаване на коритото в гр.Кричим и надолу по течението. То е извършено от кмета на Кричим в съучастие с НЕК ЕАД, с изричното съгласие на МОСВ. Едновременно с това е унищожена и Защитена зона по Натура 2000 - "Река Въча - Тракия" по директивата за местообитанията на ЕС, която се обитаваше от защитени и приоритетни видове за опазване в реката.
Вследствие на пресушаването тонове умряла риба остана по сухите камъни, което предизвика пиршества в махалите по поречието. Освен умрялата риба, бе събрана с камънье и дърве и малкото оцеляла риба в локвите по реката.
 За описаното можете да се уверите от прикачените снимки към това съобщение.

От понеделник насам реката е пресушавана от 8.00 часа всяка сутрин, до 18.00 часа всяка вечер.

По този начин се постига двойна полза - за кмета на Кричим, който ще изхарчи едни пари за фиктивното чистене на коритото /които ще си раздели с наетата фирма/, и едновременно НЕК ще си оправя съоръженията

Съучастието на НЕК ЕАД се изразява в спирането на водата, която се изпуска от каскадата Доспат - Въча, за може да се извърши ремонт и на съоръженията на НЕК.
> За всичко това престъпниците са уведомили Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район - Пловдив /БДИБР/ и МОСВ и престъплението е извършено със съгласието на тези учереждения. Нещо повече - на зеления телефон на БДИБР и в изричен доклад до МОСВ риболовците още в неделя предупредиха, че реката ще бъде пресушена.
В понеделник по обяд е извършена проверка на сухата река от БДИБР. Експертите са разгледали сухото речно корито и са си тръгнали удовлетворени от добре свършената работа...

ОБАЧЕ - Законът за водите казва, че осигуряването на водните количества за оводняване на коритата на реките се осигурява приоритетно! Независимо какво се върши в коритото или по бреговете на реката, Тя Трябва Да Тече!
Ето защо се организира протестът, като ще се търси отговорност от всички замесени лица - кмета на гр.Кричим, ръководството на НЕК ЕАД и ръковдството на БДИБР и на МОСВ.

Под вещото ръководство на новия министър Нено Димов /Дюшека/ в МОСВ цари такава анархия, каквато никога не е била!

Предупреждението към МОСВ, че река Въча ще бъде унищожена
Повече за протеста
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ