Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 септември 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на Дунавски басейн

 

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми, Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на 26.08.2016г. и на 05.09.2016г. на територията на БДДР.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване на информираността на държавните органи, Ви информираме, че го изпращаме на всички БД, защото намираме такова действие за необходимо, за да не остават определени БД с чувството, че ги пренебрегваме. По този начин всички БД ще разберат, че не извършваме проверки само в техните райони на басейново управление.

 

Изказваме и поздравления относно сключения грантов договор за ВЕЦ Илийна,  при който почти няма текст от ЗВ, ЗБР, ЗООС и ЗЗТ, който да не е нарушен, както имахме удоволствието да информираме министър Василева, но към него ще се върнем накрая.

 

И така - докладът при маловодие:

Още в началото трябва да споделим, че след срещата с заместник министър Николова на протеста срещу ВЕЦ.а на Черни Искър, на която имахме удоволствието да научим, че МОСВ и БД извършват масирани проверки на ВЕЦ и са хванали само 19 нарушения от 138 проверки, бяхме обхванати от известен ентусиазъм, че законите най-после се спазват. По тази причина веднага решихме да посетим някои от култовите нарушители - просто за да регистрираме подобрението, преди моментът да отлети. И ето положителните ефекти от цялата дейност на МОСВ и БД, установена на място от нас:

 

1. Река Златна Панега - 05.09.2016г. ВЕЦ Румянцево

Ситуацията въобще не е променена - през рибния проход се изпускат около 2.0 /два/ литра в секунда. Подобрение несъмнено има спрямо преходни наши проверки, при които са изпускаха 0.0 /нула/ литра в секунда, за което поздравяваме екипа на МОСВ за добре свършената работа.

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0253-dam/2016-09-05

 

Бихме искали да обърнем внимание на БДДР, че в определеното минимално водно количество -380л/сек имат груба грешка, защото минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането е повече от 5.0 /пет/ пъти по-голямо. Можем да предоставим на БДДР съвсем точни данни - ако някой ден преценят за необходимо да спазят закона, което няма да е необичайно.

 

Бихме искали да обърнем внимание и на факта, че коритото на реката пак се е задръстило с храсталаци, което увеличава риска от наводнения, за което Ви благодарим. И ако разгледате внимателно снимките - рибният проход е частично запушен с нещо, иначе щеше да изпуска около два пъти повече вода, тоест "комбинираните ефекти" от усилията на МОСВ и БД щяха да са още по-големи.

 

2. Река Черни Вит - 05.09.2016г. ВЕЦ Черни Вит.

Ситуацията е доста по-лоша, спрямо предходните ни посещения - прицърцорват около 10 /десет/ литра в секунда, промъкнали се успешно под затворения напълно савак. Минималното водно количество е 300л/сек.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0325-dam/2016-09-05

 

3. Река Черни Вит - 05.09.2016г. ВЕЦ Сироко.

Ситуацията е много пъти по-добра, спрямо предходните ни посещения - защото се изпускат около 20 /двадесет/ литра в секунда, при минимално водно количество е 180л/сек, за което поздравяваме и благодарим на екипа на МОСВ за положените усилия, увенчани с такъв колосален успех.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0265-dam/2016-09-05

 

4. Река Нишава - 26.08.2016г. водохващане за каскадата Петрохан

Ситуацията въобще не е променена - под водохващането Боище не се изпуска капка вода. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0211-dam/2016-08-26

 

За да обобщим резултатите от нашите наблюдения, трябва да отчетем общото подобрение, което МОСВ обяви пред медиите - че само 14% от ВЕЦ-овете са хванати в нарушения, от което следва, че 86% спазват изискванията на закона. Както виждате - и нашите наблюдения показват почти същото, за което Ви поздравяваме.

Но всъщност истината е, че ако наистина сте извършили въпросните 138 проверки - то не е имало абсолютно никакъв смисъл от тях. Просто няма никакъв смисъл да харчите пари за такова нещо, защото ставате за смях не само в нашите очи, което не е фатално /понеже ние си знаем/, но и в очите на нарушителите, което е  много по-лошо. И поне не се самозаблуждавайте, че вършите нещо, защото ползата от усилията Ви е равна на кръгла задраскана нула!

 

Ако наистина искате да хванете някой нарушител - готови сме да споделим опит с всички вас, по всяко време. Стига наистина да искате да ги хванете, а не само да си попълвате отчетите. Тук ще споделим само най-важното нещо - ако ще го проверявате, той не трябва да знае...

 

Накрая на този доклад пак ще се върнем на случая с ВЕЦ Илийна.

В началото на май изпратихме възражение до министър Василева, в което описахме безброй нарушения на абсолютно всички закони. Просто няма нещо, което да не е нарушено в този случай. Написахме най-добре мотивираното възражение, на което сме способни и което сме писали някога. А досега никакъв отговор няма, изключвайки едно писмо, с което МОСВ пита за становища компетентните органи - РИОСВ, БДЗБР, ПП Рилски манастир и пр. И после настана гробна тишина... А законът много ясно казва какво един министър на ОСВ трябва да направи в случаи като този - дори и това сме цитирали за всеки случай.

 

Заради полаганите от нас усилия, ще се радваме, ако получим някакъв отговор - какъвто и да било, преди ВЕЦ-ът да бъде построен. ВЕЦ-ът  няма да стане - с Вашето съдействие или въпреки Вашето бездействие, но поне не казвайте на никого, че в тази държава има закони, които се опитвате да спазвате, защото второто не е вярно. Това важи с особена сила за министъра и ресорния заместник министър, заради примера, който те дават на подчинените си структури.

 

Наистина отказваме да разберем - доклад, след доклад, след доклад, Ви показваме все едни и същи брутални, касапски нарушения на закона  и абсолютно нищо не се променя...

А реките са кръвоносната система на природата, за която би трябвало да се грижите.

Може би, ако бяхте отраснали покрай някоя планинска река, щеше да има значение. Не Ви ли боли от това, което непрекъснато виждате?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ