Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Доклад за ВЕЦ в Източнобеломорски район - Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 29.09.2016г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, имаме удоволствието да Ви уведомим, че получихме покана от ЕИБ /това е Европейската Инвестиционна Банка/ за участие в конференция в Киев на тема - участие на гражданските обединения при взимането на решения от финансовите институции.

Намираме тази покана за високо признание на нашата дейност - особено по отношение на бъдещия в минало време ВЕЦ Илийна, който продължава да е абсолютно незаконен до степен на абсурдност. За тази ВЕЦ осъществихме ползотворно сътрудничество с някои други Европейски финансови институции, както много добре знаете. Същото предстои да направим и за бъдещия в минало време язовир Яденица - една от горемите измами на НЕК.

 

И сега към доклада:

 

На всички ВЕЦ посещението е при хипермаловодие, тоест те не би трябвало да работят изобщо.

 

1. Водохващане на Крива река под Сестримо - непосредствено преди вливането в Марица.

Това съоръжение няма разрешително за водовземане/ползване в БДИБР и те не знаят на кого принадлежи то. Ето защо, молим, ако от МОСВ знаят кой е собственик - да ни уведомят.

 

При маловодие водохващането работи. Изпуска около 5л/сек, а минималното водно количество е неизвестно. Реката отдолу е само на локви. На теория трябва да е много пъти по-голямо от 38 л/сек, колкото е на по-горния далечен ВЕЦ Света Петка на същата река.

Някой е изсипал купчина баластра над баража, който е задръстен догоре с тиня и инертен материал.

Допускаме, че баластрата е изсипана, за да може да се ограничи допълнително оттокът в реката и всичката вода да отива в канала, което е доста разумно от гледна точка на използването на водните ресурси за хидроенергия, която не трябва да се губи безмислено по речните корита.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-09-29

 

2. ВЕЦ Света Петка на Крива река над Сестримо

При маловодие работи. Изпуска около 25л/сек, а минималното водно количество е 38. Този ВЕЦ е на екологичния минимум на каскада Белмекен Сестримо

 

ЗАДБАРАЖНОТО ЕЗЕРО Е ИЗЧИСТЕНО ОТ ТИНЯТА.

Тя е изхвърлена на около двеста метра по-нагоре, на една поляна.

Там има и купчини баластра в реката. Има следи от фадрома по дъното.

Описаното действие е извършено наскоро - следите от фадромата все още се виждат по дъното. Намираме този начин на механично чистене за много полезен, защото се спестяват усилия. Реката се размътва малко под баража, но това няма значение, доколкото тази река сме я снимали неедноккратно суха като барут.

Несъмнено описаното действие е подходящо да бъде включено в проекта на РЕЦ за ЦИЕ, където досега имаше празнота. Вадиш тинята с фадрома и я изхвърляш на някоя поляна - толкова е просто. Единствен проблем за решаване остават случаите, при които техника не може да стигне до езерото, но той е маловажен. Тук добрата новина е, че тинестите наноси не са токсични, а и една част представлява инертен материал - пясък и чакъл. По едрият инертен материал е изсипан на купчини покрай речното корито, където си му е мястото, разбира се.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0257-dam/2016-09-29

 

3. ВЕЦ Ели дере на едноименната река.

При маловодие работи, но изпуска водно количество - не повече от 250 л/сек. За тази ВЕЦ е определено минимално водно количество 300 л/сек, в което има груба грешка - за по-горния и далечен ВЕЦ Долене 1 то е 390л/сек, а за долния ВЕЦ Ляхово, който е много наблизо - 680л/сек. Молим да си проверите това водно количество и да го измените, за да съответства на закона.

 

Ако намерите за необходимо - предлагаме да включите мярката в ПУРБ

Рибният проход преценяваме като недостижим и непроходим за видовете мряна и клен /речен кефал/, което е нормално у нас.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0091-dam/2016-09-29

 

4. ВЕЦ Ляхово на река Ели Дере /Чепинска/

При посещението отнема вода от реката, но изпусканото водно количество е в рамките на минималното.

Рибният проход продължава да е недостижим и непроходим, което е нормално хидротехническо решение у нас. В горния край е затапен с дъски

 

ЗАДБАРАЖНОТО ЕЗЕРО НЕ Е ЗАДРЪСТЕНО С ТИНЯ.

Когато не се напоява не би трябвало да работи.

Вторият клип показва старото водно колело за напояване.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0165-dam/2016-29-09

 

Накрая на този доклад се налага да се върнем на случая с ВЕЦ Илийна. Споменавайки тази ВЕЦ, се сещаме да изкажем официална благодарност на МОСВ, че ни отказаха достъп до информация по ЗДОИ без основания.

Допускаме, че този отказ се основава на оценката на МОСВ по отношение на нашата дейност, а именно - че не влагаме достатъчно усилия във взаимодействието, което сме си обещали взаимно, преследвайки общата ни цел за опазване на живота в реките. Ето защо обещаваме да влагаме много повече усилия занапред.

 

Напълно изключваме възможността да има нещо за криене от страна на МОСВ по случая, както и другата възможност - министър Василева да е поела определени ангажименти пред игумена, когато му подари луксозно издание на Червената Книга, за да се запознае с хидробионтите, предмет на опазване в ЗЗ Рилски манастир, които смята да ликвидира.

 

Въпреки това, Ви информираме, че тази хипернезаконна ВЕЦ няма да бъде построена - ако трябва ще преместим и скрием от Вас цялата планина.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ