Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 12 септември 2016 г.

Доклад за ВЕЦ Енина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Настоящия доклад е за водохващане на река Енина, в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

Водохващане за ВЕЦ Енина

 

За съжаление, процесът на унищожаване на Българските реки продължава, като на 03.09.2016г., се натъкнахме на поредното брутално престъпление, този път на река Енинска. Това ни е първото посещение на този ВЕЦ, но с нищо не ни изненада. В познатия за всички стари водохващания стил, това взема почти всичката вода от една уникална река, около която е създаден и резерват Каменщица. Изпусканото, количество вода е не повече от 5л/с при определено според разрешителното 75л/с. Наслагването на координатите с границите на резерват Каменщица показват, че водохващането е на границата, но попада в границите на резервата. Няма изграден рибен проход, дори намек за такъв, което също е нормално. На практика реката под водохващането е тотално унищожена, тъй като ВЕЦ Енина е пусната в експлоатация преди повече от 100 години. Дори да ги глобите, глобите ще са несъразмерими срещу нанесаната вреда през тези 100 години. Това водохващане се нуждае от цялостна преработка. Все пак винаги може нещо да се направи, поне да пускат водата в реката, която трябва да тече при маловодие, за да има вода ....

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.68327778, E025.42472222

 

Важно!!!: Водохващането, както и пресушеният участък от река Енинска, попадат в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

 "Централен Балкан Буфер" BG0001493 - по директивата за опазване на хабитатите;

 "Централен Балкан Буфер" BG0002128 - по директивата за опазване на птиците;

 

Важно!!!: Водохващането е разположено точно над Защитена местност "Енинско ждрело".

 

Можете да добиете подробна представа за самото водохващане и за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0097-dam/2016-09-03

 

И разбира се, картинката нямаше да е пълна, ако нямаше още един унищожител на реката.

 

Почти веднага след сградата на ВЕЦ Енина, надолу по течението на реката е изградено отново безумно водохващане, обслужващо нуждите на рибарник "Пъстървата".

 

Водохващането за рибарника е изградено по всички последни моди в хидроинжинерството в България и разбира се, няма рибен проход, както може да се убедите от снимките и клипчетата на следните линкове:

 

https://drive.google.com/open?id=0B6ariUc5lVEUYy1VQmFaZXZYQms

https://drive.google.com/open?id=0B6ariUc5lVEUM01IZTdwTFZEUkk

https://drive.google.com/open?id=0B6ariUc5lVEUTnhCeFdrOXlMRmM

https://drive.google.com/open?id=0B6ariUc5lVEUVXZxTFhVMFg4cjg

https://drive.google.com/open?id=0B6ariUc5lVEUSTM5UkZPNU8xem8

 

Обърнете внимание на последния клип, където се вижда, че под бента за рибарника има още един по-малък бент, който също е фрагментираща преграда.

 

С това наистина всичко си дойде на мястото. Красива река, попаднала в капана на невероятната хидроинженерна мисъл. Само незнам как ги одобрявате тези проекти и защо се правят предписания в разрешителните. Невероятна картинка заформят тези два убиеца на дивия речен свят по река Енинска.

 

Две брутални водохващания, почти едно след друго, на практика ликвидират участъка от река Енина пригоден за туризъм. Препоръчваме на МОСВ, при следващите опити на Министерството на Туризма да рекламира България като туристическа дестинация за ловен и риболовен туризъм, вместо да слагат снимки с чужди видове или още по-лошо, такива защитени от закона, да им подадат малко истински снимки и материали на природосъобразно управление на водите в защитените зони и местности, за да се гордеем всички с постиженията в тази област.

 

За финал искаме да Ви обърнем отново внимание, че само от началото на месец август досега сме Ви изпратили доклади за около 30 водохващания за ВЕЦ, на всяко от които може да се опишат по "19" нарушения. Цифрата "19" е продиктувана, както се досещате от изявлението, че проверките на служите на МОСВ са установили само 19 нарушения от 132 проверки. Пак ще призовем и структурите на МОСВ: Преразгледайте издадените разрешителни, защото са пълни с грешки, дори когато са издадени по време на действащ закон за водите !!! 

 

Количеството вода, което е предписано да се изпуска обикновено не е достатъчно само по себе си да създаде екологичен повърхностен отток в реката, камо ли това, че очевидно масово, дори това количество не се спазва. Казвам очевидно, защото ние правим заключенията си на база инженерните си познания, но нямаме с какво да го измерим. По-лошото е, че и вие няма с какво да го измерите, а съответно и никога не можете да докажете едно нарушение.

 

 

--Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ