Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 23 септември 2016 г.

Щетите от ВЕЦ върху природата, икономиката и хората в България


Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми, Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 21.09.2016г.

 

Както Ви информирахме предварително, проверката бе тематична, във връзка с екологичната катастрофа на река Ботуня.

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/nakazanie-sled-ekokatastrofata.html

 

 

Докладът изпращаме до много държавни органи, защото считаме, че ВЕЦ-овете у нас нанасят непоправими щети на много сфери от обществения и икономическия живот - например селско стопанство и туризъм, и има риск дори за човешкото здраве. Случаят с ВЕЦ Луна е само върха на айсберга...

 

И сега - към доклада:

За съжаление, нямахме представа за размерите на нанесената щета. Всъщност се оказа, че екологичната катастрофа е най-малкия проблем. Катастрофата е много повече социална по своя характер и ще се отрази негативно на развитието на един от най-бедните и забравени от държавата региони за години напред. Но на първо място отбелязваме установеното при проверката на:

 

1. ВЕЦ Ботуня на едноименната река.

Посещението е при маловодие. Водохващането не отнема вода от реката. Причината е, че собственикът на ВЕЦ Ботуня е очаквал посещение на министър Василева, за което ние не знаехме.

Както и преди - рибният проход е просто глупав, недостижим и непреодолим, което е стандартно за нивото на масовите представители на хидротехническата мисъл, проектиращи ВЕЦ-овете у нас, със съвсем малко изключения от това правило.

Обръщаме изключително внимание - задбаражното езеро на ВЕЦ Ботуня е задръстено с тиня, както е било на долния ВЕЦ Луна!!!

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0031-dam/2016-09-21

 

Надяваме се, че, след като МОСВ са информирани за тинята на ВЕЦ Ботуня, ще предприемат мерки, имайки предвид описаното в следващата точка.

 

 

2. ВЕЦ Луна на река Ботуня.

Посещението е при маловодие. За огромна изненада, още на моста в долното село Главаци, установихме, че в реката продължава да тече кал и тиня - пет-шест дена след изпускането й над с.Ботуня. Мостът е на около четири километра от ВЕЦ Луна и се очакваше тинята да е разнесла и надолу, да се е утаила в района, и вече водата да е относително бистра.

 

Причината се установи при ВЕЦ Луна. Някой е разпоредил на собственика на ВЕЦ тинята да се изчисти, което е абсолютно невъзможно, недопустимо и вредно. Причината е, че рядка тиня е невъзможно да се събере с багери и камиони, нито с каквото и да било, нито има къде да се депонира. Единственият ефект е, че реката се размътва отново, отмивайки част от тинята надолу, като поразената зона само се удължава. Много Ви молим, спрете това нещо!

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0161-dam/2016-09-21

 

 

Преди да споделим какво трябва да се направи, ще се върнем на катастрофата. Екологичната катастрофа всички сте я видяли. Тя е най-ужасната след социализма у нас. Немислима за страна член на ЕС.

Ще Ви запознаем с останалата част от проблема:

 

Социалната катастрофа в един от най-бедните райони на страната се изразява в следното -.

Тинята достига на места до повече от 1.5 метра дълбочина.

Хората вече не могат да ловят риба.

Дивите животни тотално ще измрат от липсата на вода. Съсипва се и ловът.

 

Питомните животни нямат достъп, но и да имат - не могат да пият вода.

Водата не става за напояване, защото тинята е токсична.

Около реката се разнася доста неприятна смрад, която поставя под въпрос чистотата на въздуха.

Предстои много вероятно замърсяване на подпочвените води.

Всичко това води и до рискове за здравето на населението, освен на добитъка...

 

И сега да се върнем на чистенето - да събираш рядка тиня с багер, да я товариш в камион и да я транспортираш,  е невъзможно. А тя изтича от багера, изтича и от камиона и в него остават само камъните....

Единствената полза от това действие е, че тинята се размесва с вода и е отнасяна надолу по течението, за да увеличи засегнатата зона.

 

ТОВА НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА!

Прави се проект за възстановяване, като основно решение в него е тинята да не се вади, а да се остави високите води да я отнасят плавно и постепенно!!!

Следят се качествата както на повърхностните води, така и на подземните!!

Взимат се мерки за неутрализиране на тинята, ако с проби се окаже, че е опасна за здравето на хората и животните. Следи се и за чистотата на въздуха.

 

Слагат се предупредителни табели - да не газят хора и питомни животни в реката, защото има вирове и ями повече от два метра дълбоки, запълнени с тиня. Като поизсъхне и се вкорави отгоре тинята - някой ще пропадне в някоя дупка.

 

И така нататък и така нататък...

Единственото правилно действие дотук е, че почти са събрали умрялата риба,

за да не се предивика първа вълна  на евентуална епидемия в района.

 

Всичко описано налага незабавна реакция на множество държавни органи, а не само на МОСВ. Прави се екип от специалисти, включитерно то РЗИ, провеждат се изследвания на всички компоненти на околната среда, включително и на въздуха и т.н. За специалистите - избягвайте тези от тях, които са вписани в Черния списък на убийците на реки - http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=125

Те са една от причините за настоящото положение. Изберете други!

 

По отношение предприетите действия от МОСВ.

Намираме решението за глобата и отнемане на разрешителното за ползване на воден обект и/или водовземане за правилно. Изразяваме съмнение, че отнемането на разрешителни ще падне в съда. Просто Законът за водите предполага санкциите да паднат.

 

Изразяваме надежда държавата да помогне на засегнатите населени места.

Глобата от половин милион да не отиде в бюджета, а да се изразходва целево за района и за реката. Само че тя няма да стигне доникъде и държавата трябва да помогне допълнително.

 

Основен въпрос за осмисляне е - редно ли е възрастните в селата с по 80-100 лева пенсии да продължат да плащат на гордия собственик преференциални цени за тока, произведен от другата му ВЕЦ на същата река, след такова нещо?

 

 

3. Случаят с ВЕЦ Пчелина на река Струма. Същата катастрофа, само дето няма тиня, а има натрупани отрови, източени от дъното на язовир Пчелина.

 

Тази година беше източен язовирът и доста риба умря, а в размножителния период оплоденият хайвер в плитчините остана на сухо. С разрешение на МОСВ.

 

После реката под язовира пресъхна, защото източването спря напълно - по Заповед на МОСВ.

 

От началото на септември ВЕЦ-ът заработи отново и изхвърли сума ти отрови наслоени на дъното на язовира в реката. Пак с разрешение на МОСВ.

 

Това е язовир, на който дори при Социализма не бяха направили ВЕЦ бе хора!

Сигурно сте си мислили, че няма специална причина, че е случайно и че Вие сте по-хитри от Социализма,а?

 

Само че за третото действие и какво ще последва от него, ние  предупредихме МОСВ в изрично писмо, на което и досега няма отговор. Нищо че КОСВ на НС ги помолиха да ни отговорят с копие до тях. И явно после забравиха и те...

 

Считаме, че за ВЕЦ Пчелина трябва да се предприемат същите действия, като за ВЕЦ Луна, защото ефектите и бъдещите рискове са същите, с тази разлика че тук всичко е разрешено от МОСВ.

На базата на този факт намираме, че трябва да се наложи глоба от половин милион, да се отнемат всички разрешителни и да се спре дейността на МОСВ, за да се спази законът!

 

Обръщаме се към министър-председателя и към КОСВ на НС.

 

Уважаеми дами и господа,

МОСВ е наложило пълна анархия в управлението на водите с Вашето изрично съгласие и съдействие. Законът  за Водите се нуждае от тежък ремонт. Необходими са и няколко наредби и методики, за да спре анархията. Дотогава трябва да се наложи мораториум върху строителството на нови ВЕЦ. Колкото повече ги правите ВЕЦ-овете в сегашния им вид - толкова по-големи са рисковете.

Стотина пъти сигнализираме за сухи като барут речни корита и те нищо не правят.

Десетки пъти сигнализираме на МОСВ за натрупана тиня и те нищо не правят. Сигнализирали сме за един и същ нарушител по пет-шест пъти и те нищо не правят!

Правят проверки при пълноводие и само отчитат дейност, и даже се хвалят как са свършили работа.

Участват или финансират проекти за да докажат колко са прекрасни ВЕЦ-овете, а това е най-увреждащата природата технология. Няма ТЕЦ, няма ВяЕЦ, няма ФЕЦ, няма АЕЦ, няма нищо, което да се доближава до вредите от ВЕЦ у нас! /Освен ако в АЕЦ не настъпи авария, разбира се/.

Правили са проверка на ВЕЦ Луна един ден преди да изхвърли тинята и дори не са я видяли...

Следващите случаи ще бъдат - ВЕЦ Румянцево, ВЕЦ Лопушна, ВЕЦ Ели Дере или някой друг. Има много задръстени с тиня догоре.

Две деца загинаха в канала на ВЕЦ Лозята и никой не предприема мерки!

Части масиви лозя загинаха заради ВЕЦ Лозятта и никой не предприема мерки!

Това не може да продължава така!

 

Обръщаме се към министъра на земеделието и храните,

Уважаема г-жо Танева,

В райони с унищожени, пресъхнали или убити реки няма напояване и няма животновъдство. В райони с необезопасени деривационни канали животните не могат да стигнат до реката, за да пият вода.  Молим Ви да вземете мерки.

 

Обръщаме се към министъра на здравеопазването,

Уважаеми г-н Москов,

В райони с отровени, пресъхнали или убити реки няма здрави хора.

Направете проверки според Вашите възможности и при необходимост молим, вземете мерки!

 

Обръщаме се към министъра на туризма,

Уважаеми г-жо Ангелкова,

В райони и планини с отровени, пресъхнали или убити реки няма туризъм.

Няма селски, няма риболовен, няма летен планински, никакъв туризъм няма. Миналата година снимахме пещерата Лепеница над Велинград. Реката до нея е суха като барут заради ВЕЦ - кой чуждестранен турист ще оттиде пак там, като види пресъхналата река? На кого ще препоръча да дойде у нас? Идете и вижте какво става при Белмекен с едни от най-прекрасните планински реки на България. Молим Ви да вземете мерки.

 

А ВЕЦ-овете сега са около 220, но предстои да станат хиляда!

 

Това не може да продължава така!

 

Молим, ако някой реши да направи нещо - да ни уведоми. Готови сме да окажем съдействие, като Ви запознаем с останалите проблеми, както и да предложим поне част от решенията.

 

Поканата не се отнася до МОСВ. Тях сме ги запознали и те нищо не правят.

Случаят с ВЕЦ Луна е само върха на айсберга...Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ