Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 2 септември 2016 г.

Любимец 13: ВЕЦ "Своге" замразява инвестиции и се преобразува

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/08/30/2819409_vec_svoge_zamraziava_investicii_i_se_preobrazuva/

                     30 авг 2016, 13:25

 

Една от големите италиански инвестиции в сферата на енергетиката - каскада "Среден Искър", няма да бъде завършена. Компанията, която реализира проекта - "ВЕЦ Своге", е взела решение да замрази третата фаза на проекта, която включва изграждането на последните четири от общо планираните девет водни централи на обща стойност 115 млн. евро. Поради декапитализацията на дружеството то е заплашено от ликвидация, заради което се предприемат действия по вливането в него на компанията майка "ПВБ пауър България", която притежава 90% в него. Останалите 10% са собственост на община Своге.

Основна причина за замразяването на проекта са законодателните промени в областта на енергетиката, които сериозно намаляват приходите на компанията и правият довършването на инвестицията икономически неизгодно. Това става ясно от писмо, изпратено от компанията до общината. В него се посочва, че промените в нормативната уредба са повратна точка, довела до това ВЕЦ "Своге" да не може да изпълни финансовите очаквания на своите акционери, а изграждането на останалите четири централи за икономически неоправдано.

Става въпрос за законодателната промяна от миналата година, според която всички ВЕИ централи могат да продават енергията си на преференциални цени до достигане на определени количества, след което трябва да реализират остатъка на свободния пазар. Друга мярка е плащането на 5% от прихода на всички производители на енергия към специален фонд, който превежда тези средства на НЕК.

Каскада "Среден Искър", която се изгражда от компанията ВЕЦ "Своге", дъщерна на "ПВБ пауър България", беше един от най-иновативните проекти за малки водни централи в страната. Проектът е финансиран както със собствени средства, така и със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на 75 млн. евро. Идеята беше да бъдат изградени 9 малки ВЕЦ по течението на река Искър с инсталирана мощност от 25.7 мегавата, като общо инвестицията се оценяваше на 115 млн. евро. Към момента в експлоатация са пет от тях, а изхарчените средства са в размер на 129.4 млн. лв. С решението си компанията на практика замразява изграждането на останалите четири централи, за които вече имат всички необходими разрешителни, обясни управителят на "ВЕЦ Своге" Пламен Дилков.

Заради замразяването на инвестицията на компанията се налага да отпише активи, което води до декапитализацията й от 15.8 млн. лв. Така според българското законодателство дружеството е заплашено от ликвидация. Вместо да увеличава капитала обаче, решението е (по препоръка на консултанта PWC) компанията майка "ПВБ пауър България" да се влее в своето дъщерно дружество ВЕЦ "Своге". Според Дилков по този начин, освен че ще бъде спестено плащането на лихви по предоставените междуфирмени заеми, финансовото състояние на ВЕЦ "Своге" ще бъде подобрено и ще може да се преговаря с ЕБВР по условията на заема.

Интересът на община Своге

Планираното вливане обаче изисква съгласието и на община Своге, която държи 10% дял в компанията "ВЕЦ Своге". Това едва ли щеше да е пречка, ако "ПВБ пауър България", която е с изцяло италиански акционери, не поставя условието след вливането делът на общината да бъде свит до 1.5%, ,т.е. нейното участие ще се изтрие.

Основанието за искането на частния инвеститор е, че той е финансирал 10-процентния дял на общината със заем от 1 млн. лв. Сумата е трябвало да бъде върната чрез получения дивидент от работата на централите, което обаче така и не се случва, защото компанията реализира само отрицателни резултати.

Освен тях общината участва в дружеството и с апорт на терени, чиято оценка е 1.8 млн. лв., обясни Дилков. За част от тези терени обаче компанията е платила 100 хил. лв. на реалните собственици, които са завели искове за връщането им.

Въпреки че общината на практика не получава обещаните дивиденти от участието си през годините от партньорството си с италианските инвеститори, тя е получила приходи от данъци в размер на 634 хил. и близо 700 хил. лв. от спонсорства.

Точно за това общинарите са предпазливи в решението си, въпреки че желанието на инвеститорите е да приключат със сливането до края на годината, става ясно от писмото. На проведеното общинско събрание в началото на миналата седмица е договорено да се направи независима оценка на действителното финансово състояние на дружеството и до средата на септември да се излезе с предложение към компанията, коментира общинският съветник от ДСБ Веселин Запрянов. Тепърва общината ще наеме фирма, която да извърши одита, който да покаже доколко изгодно е за община Своге намалението на акционерното й участие.

Финансови неволи

Освен отрицателния капитал на ВЕЦ "Своге" впечатление правят и задълженията на компанията по заеми на стойност 133.5 млн. лв. Според финансовия отчет на дружеството задълженията му към ЕБВР са в размер на 43.5 млн. евро. Към края на 2015 г. компанията е усвоила 58.9 млн. лв. от него, от които краткосрочната част е 3.8 млн. лв., сочат данните. Заемът също така е обезпечен с учредени ипотеки върху недвижими имоти и особен залог върху търговското предприятие и паричните средства.

Останалите средства за инвестицията се осигуряват от акционерите в компанията майка, които през годините се менят, но са само италиански фирми.

Така към края на 2015 г. ВЕЦ "Своге" дължи на дружеството майка общо 73.2 млн. лв. Предоставените инвестиционни кредити са общо шест, като нито един от тях няма погасителен план и не е обезпечен. Освен това компанията има и сделка за финансов суап с Уникредит Булбанк върху сумата от 15.5 млн. лв., за което дължи лихва от 3.36%.

Според Дилков бизнес планът на компанията предвижда тя да върне всичките си кредити и да излезе на печалба до 2022 г. В същото време той признава, че приходите на компанията падат с 25% заради законодателните решения, с които трябваше да бъдат ограничени разходите на НЕК за възобновяема енергия.

Италианските инвеститори

"ПВБ пауър България" има четири акционера с равни дялове. Това са три италиански ютилити компании - Alperia, PVB Power (бившата Pertolvilla) и Dolomiti energia. Четвъртия инвеститор е фонд за инвестиции в Източна Европа, който също е регистриран в Италия. В управителния съвет на дружеството влизат Пламен Дилков и още четирима италианци.

Дилков е и изпълнителен директор на ВЕЦ "Своге".

Компанията е стана известна и с това, че първият й управител е италианецът Патрик Паулето, който е съпруг на дъщерята на Олимпи Кътев, областен управител на Софийска област по времето на кабинета "Сакскобургготски", а впоследствие и депутат. По-рано Паулето е бил сътрудник на управителя на италианската област Трентино.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ