Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 19 септември 2016 г.

Безпощадната реалност и успехите на Министерство на околната среда и ВОДИТЕ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 17.09.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви поздравяваме с поредния мор на речен живот, този път предизвикан от МВЕЦ Луна:

 

http://zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home%2FlnthH7%2FxRBMdI#.V9z3pRIkcgY.facebook

 

Припомняме, че МВЕЦ Луна се намира в ЗЗ Билерниците по директивата за местообитанията. Доколкото на сайта и фейсбук страницата на МОСВ и на министър Василева не открихме тази новина понеже е маловажна, поемаме ангажимент да Ви я припомняме от време на време - между лайковете на останалите Ви привърженици, освен нас.

 

Проблемът с тинята в задбаражните езера сме отбелязали във втората част на жалбата ни до Дирекция Околна Среда на ЕК, като заради натрупването на тиня сме класифицирали всички ВЕЦ като "екологични бомби със закъснител" и точно сме оценили решението - че няма да има проблем унищожаването на живота в реката заради плащането на справедливите глоби, които ще се наложат - ако те изобщо ще бъдат наложени.

 

Имайки чувството че не сме обхванали проблема напълно в дълбочина - сега ще погледнем в другия голям успех на МОСВ - проекта с "неправителствения сектор", тоест РЕЦ за ЦИЕ - Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху каквото там беше..., за да видим мнението на водещите експерти - доц.д-р инж.Д.Кисляков и доц. д-р Елиза Узунова относно необходимите действия в такива случаи. Проектът с неправителствения сектор - РЕЦ за ЦИЕ струва доста пари /дано не е съфинансиран от МОСВ/ и трябва да бъде използван в случаи като този, поради което се надяваме да открием нещо написано в него по въпроса от видни експерти.

Допускаме и че престъплението е извършено въпреки останалите успехи на МОСВ - 19 от 138, просто защото този ВЕЦ все още не е проверен, за да тръпне от респект пред закона впоследствие.

 

Все пак, ако не Ви затруднява, молим по случая да се предприемат някакви мерки - например глоба от около 2000 лева /не повече/, която ще е напълно адекватна на престъплението в защитена зона - няколко тона умряла риба, да не говорим за другите хидробионти, и тогава обещаваме да Ви лайкнем във Фейсбук и ние..

 

И сега - към доклада:

Във връзка с останалите успехи на МОСВ, постигнати при проверките 19/138, посетихме и някои култови нарушители в района на БДЗБР, както и някои от ВЕЦ-овете, оценени от нас положително миналата година.

 

1. Река Благоевградска Бистрица и едноименната каскада. И трите водохващания на каскадата - Картала, Кривия олук и на река Славова не изпускаха нито капка вода, което е нормално явление за района. На водохващането Кривия Олук отбелязваме затапване на рибния проход с парче шперплат, тоест стандартната инвенция на хидротехническата мисъл у нас.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2016-09-17

 

 

Молим, да обърнете внимание на последния клип, показващ как водата се изхвърля под последния ВЕЦ на каскадата, а не отива за питейните нужди на Благоевград. С други думи - реките са умъртвени заради работата на каскадата, а не за питейни нужди, което няма значение, доколкото оводняването на реките трябваше да се осъществява приоритетно, съгласно ЗВ.

 

Наскоро бяхме уведомени любезно от БДЗБР, че са хванали същото нарушение и са направили предписание на оператора, вместо глоба. Очевидната полза от тази несправедливо жестока санкция - предписанието, ни налага да помолим да го проверят пак и да направят още едно предписание или, още по-добре - забележка, ако сметнат за необходимо, за което им благодарим.

Напомняме, че Картала се намира на около 200 метра от биосферен резерват Парангалица...

 

2. Река Благоевградска Бистрица - ВЕЦ Бистрица А. Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не работи, защото реката е почти пресъхнала в района на водохващането, а причината е описана в предната точка. Не сме качили данните на сайта, за да не го пълним с едно и също и се надяваме да ни повярвате без доказатества.

 

3. Река Славова - МВЕЦ Славова. При посещението ВЕЦ-ът не работи въобще и не отнема вода от реката. Може би причината е, че така водата отива във водохващането на каскада Бл.Бистрица на същата река, откъдето се краде цялата на спокойствие и е доста по-ефективна, заради осемте парчета на водопровода. Иначе, ако МВЕЦ Славова я изпусне през долната вада - тя би отишла в реката, което е доста глупав начин на хабене на хидроенергиен потенциал.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0478-dam/2016-09-17

 

Накрая на доклада за Благоевградска Бистрица, Ви съобщаваме радостната новина, че една друга ВЕЦ, която седеше недоклана на реката,  сега е на път да бъде довършена - по нея отново се работи усилено. Най-после енергийният потенциал на реката ще бъде оползотворен качествено, а не тя да си тече безплатно между останалите водохващания на каскадата и горе при хижа Македония - за каскадата Белмекен Сестримо. Това е дванайстата ВЕЦ на тази нещастна река /без да броим Белмекен/ и стискаме палци в най-скоро време да се реализират и останалите поне още два проекта на същата река. Цялата енергийна система на страната разчита на тези проекти, както и всички ние - за да не останем без ток и да не изпаднем в тежък, безпаметен мрак.

 

4. Река Ощавска - МВЕЦ Ощава

Посещението е при маловодие. ВЕЦ-ът работи и отнема почти всичката вода от реката. Изпускат се само около 25 л/сек през рибния проход, който е непреодолим.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0445-dam/2016-09-17

 

5. Река Ощавска - МВЕЦ Арнаутовци

Посещението е при маловодие. ВЕЦ-ът работи и отнема почти всичката вода от реката. Изпускат се само около 25 л/сек, които прицърцорват оттук-оттам, включително през безуспешния опит да се направи рибен проход тип байпас отстрани на задбаражното езеро. Опитът е неуспешен, защото размерите, дълбочината и наличните количества вода в прохода са крайно неуместни.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0009-dam/2016-09-17

 

Тук със съжаление отбелязваме, че сменихме оценката на сайта за тези два ВЕЦ-а на Ощавска река от положителна през миналата година - в негативна от тази година, понеже миналата година те не работеха. Очевидната причина за наблюдаваните нарушения е високият успех на структурите на МОСВ - 19/138, след което е настъпило известно отпускане сред собствениците на ВЕЦ, с намерението да се полежи малко на лаврите и на старата слава.

 

6. Река Брезнишка - ВЕЦ Водемил

Най-после нещо положително. При маловодие ВЕЦ-ът не отнема никаква вода от реката. Поздравяваме собственика и БДЗБР за това. През рибния проход не могат да минат риби, но поне водата тече през него.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0431-dam/2016-09-17

 

Накрая на този доклад, молим, БДЗБР да не извършват проверка по него, освен ако не планират такава и може би - за Благоевградска Бистрица.

 

Молим ги и да си проверят разрешителното ва водовземане на бъдещия в минало време МВЕЦ Илийна. В него имат груба грешка в минималното водно количество - 170л/сек, отчитайки изискванията на ЕО на ПУРБ 2010-2015 на ЗБР за отнемане на не повече от 30% от средно многогодишния отток на реката.

 

Изказваме благодарност на екипа на МОСВ за полаганите усилия и постигнатите високи успехи при преследване и постигане на общата ни цел - опазване на живота в реките.

 

P.S.

Докладите вече ще изпращаме и до КОСВ на НС, без да очакваме каквато и да било реакция от комисията, а само с цел да се повиши информираността и на депутатите за постиганите от МОСВ непрестанни успехи, защото намираме, че депутатите не са напълно наясно какво се случва. 

Тях ги уведомяваме допълнително, че вече повече от година всяка седмица изпращаме такива доклади до МОСВ - с подобни или много по-зловещи нарушения, и успехите непрекъснато се увеличават...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ