Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 7 септември 2016 г.

ВЕЦ Джерман

Сдружение Балканка, гр.София, Ви информира за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на Басейнова Дирекция "Западнобеломорски район". Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Водохващане за ВЕЦ Джерман

 

Посещението е при маловодие. Водохващането функционира и видимо изпуска по-малко от определените по разрешително 60 л/с, които малко съмнително са определени, като гледаме реката при маловодие ....

Това е нарушение на ЗВ. Рибния проход е недостижим за риби и други водни организми поради излетия в коритото на реката бетон, следователно, това не го прави рибен проход и това е в нарушение на ЗРА.

 

Актуалните координатите на водовземането са:

 

N42.257950, E023.318704

 

Подчертаваме, че имаше разминаване между координатите, с които ние разполагахме и реалните.

 

Повече информация може да добиете от следните видео клипове:

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIQ1BnZHFBb1BqNnM/view

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIYlNmdDY2SnktTU0/view

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIbkNNcGZDbWlVbmc/view

 

При посещението на водохващането обаче, бяха установени няколко нарушения по реката, с които ще ви запознаем по-надолу.

 

Нека за момент направим допускането, че въпросното водохващане изпуска зададените в разрешителното минимални водни количества и рибния проход също функционира. Е, тогава би трябвало всичко да е наред. (напомням, че това е само условно допускане и нито едно от двете не е действително изпълнено).

 

Тръгваме надолу по течението на реката и започваме да се натъкваме на странни бетонни прагове и изливки в реката, които също се явяват непреодолима преграда за предполагаемите живи хидробионти.

 

Под "изливки", както ще се убедите от клиповете по-долу, се разбира изсипано безразборно количество бетон, предполагаме останало от някой строеж. Не смятаме, че има нещо нормално в това и че мястото на този бетон е в коритото на реката.

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DILTF0OFR4SzhrTVU/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIU2IwbWVJUER4WmM/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIcl9TWTdmM3N1b2M/view

 

Но продължаваме още надолу по реката, вече сме изминали около 3 км по течението на реката, но все още сме далеч от сградата на ВЕЦ Джерман.

В този момент достигаме друго водохващане, работещо на "екологичните води" и под това водохващане виждаме само едно - сухите речни камъни. 

След него не остава и капчица от последната достигнала вода на река Джерман.

 

Актуалните координатите на водовземането са:

 

N42.276905, E023.303144

 

За направеното наблюдение може да се убедите от клиповете по-долу:

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIMy1MdGg0TkNfV0U/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIS3lYWEk3cmNFaWc/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIeElUT3JDdHBOOEE/view

 

Представа си нямаме за какво служи това водохващане и къде отиват и последните води на река Джерман, но нито му е там мястото, нито е нормално да взема всичката вода на река Джерман. Затова по-долу Ви изпращаме молба по ЗДОИ, с която искаме да получим повече информация за това водохващане.

 

Продължаваме още малко надолу по реката и виждаме едно заградено място с два басейна, пълни с бликаща вода и плуващи риби в тях. Поглеждаме от другата страна ... рекичката я няма. Незнаем дали има връзка, но това е много тъжната действителност.

 

 

A и едва ли ще Ви изненадаме, ако Ви кажем, че не установихме и капчица живот в реката поне там, където имаше вода. 

 

R.I.P. река Джерман.

 

 

Предварително Ви благодарим!

 

 

-- 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ