Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 9 август 2016 г.

Сигнал за водохващане-река Прав Искър

В качеството си на член на Сдружение Балканка, гр.София,бих искал да Ви
информирам за следното:

При посещение на двете водохващания на река Прав Искър (Черни искър) на
06.08.2016г. , в участъка от който води началото си ,,Сапаревската
вада''установих няколко негативни за реката факти.
1.Около 90 процента от водния отток е отклонен към ,,Сапаревската
вада'',която всъщност е първото водохващане на реката.
2.Останалата вода отива към баражното езеро на второто водохващане и след
него, единствената причина реката да не е напълно пресъхнала е процеждащата
се вода под савака на бента му.
3.Вода през рибния проход не преминава.
4.Баражното езеро е с натрупани наноси от падащите в реката дървета,клони и
т.н.

Кординатите на водохващанията са
N42,2213 ,E23,3503

Изпращам ви линк към няколоко видео-записа ,за да добиете визуална представа
за състоянието на ,,реката'' преди, и след второто водохващане.

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DINkVGM19XeHJRMnc

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DIeEJRYmo4dFJMYWc

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DIQzRraGdnaTNEaUk

Бихме искали да обърнете внимание на комулативния ефект вследствие на това
,че на реката има изградени две съоръжения за водохващане, които са в
рамките на 30 метра едно от друго и експлотацията им е довела до
заличаването на реката след тях.
Трябва да отбележим ,че въпросните водохващания попадат в границите на
НП,,Рила''-това е защитена територия по ЗБР.Също така това е ЗЗ съгласно
,,Директивата за хабитатите'' и ЗЗ съгласно ,,Директивата за птиците''.

Молим да извършите проверка на водохващането,за да се възстанови възможно
най-бързо поне минималното водно количество необходимо са възвръщането на
живота в реката.Призоваваме и да се установи каква точно е причината да се
стигне до унищожаването на тази река -все някой трябва да е отговорен за
функционирането и поддръжката на тези две водохващания.

Предварително Ви благодарим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ