Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 5 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 29.07.2016г.  

 

Преди основния доклад, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че изкаваме благодарност по повод факта, че сте се обърнали за помощ към КИИП и към Хидрофакултета на УАСГ във връзка с някои неразбории в Наредбата за ползване на повърхностните води. Ние ще им препратим някои наши бележки, за които нямахме време да влезем в официалния срок.

Тук само се налага да отбележим най-грубата работа - в чл.41, ал.2, т.4 от Наредбата - някой несръчно, но услужливо, е дописал Закона за Водите чрез думите свързани с този мониторинг след последната запетая. Не може така в наредба  да се дописва закона, а няма и никакъв смисъл. Освен за да може да се строят баражи за ВЕЦ на по-малко от 500 метра един от друг, разбира се, което законодателят е пропуснал неизвестно защо.

 

Изказваме благодарност също така на БДЗБР, че са проверили и най-после са хванали нарушенията на водохващанията Картала и Кривия олук за каскадата Благоевградска Бистрица. Изказваме и известно разочарование, че не са глобили ВиК Благоевград, а само са написали предписания за отстраняване... и т.н, но не и АУАН. Данните са от уведомително писмо  № РД-11-105/27.07.2106г на БДЗБР.

Поздравяваме ги и че са съставили АУАН на собственика на МВЕЦ Славова.

 

 

И сега - докладът:

 

1. Река Градевска - МВЕЦ Градево.

Посещението е при нормално ниво на реката.

През рибния проход преминават не повече от 80 л/сек, а трябва да преминават 187 л/сек. Реката практически я няма под водохващането.

По тази причина със съжаление променихме оценката на сайта от положителна - в отрицателна.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0372-dam/2016-07-29

 

2. Бяла река - МВЕЦ Бяла река

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

Изпуска прилично количество вода, но не ни е известно колко е минималното водно количество.

Рибният проход е непроходим. Горният край е запушен с решетка - вижда се на третия клип.

Най-лошото е, че при миграция нагоре рибите ще опрат в решетката и ще бъдат повлечени в тръбопровода.

При миграцията надолу дребните рибки могат да минат през решетката, която изобщо не трябва да е там, където е, и отново да бъдат повлечени в тръбопровода.

ТОЗИ РИБЕН ПРОХОД Е БРУТАЛЕН КАПАН.

 

Голяма част от напорния тръбопровод е надземен.

Под ВЕЦ-а има още една супер глупава преграда в реката, непреодолима за рибите.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0366-dam/2016-07-28

 

3. Бяла река и Валявишка /Язо/ - ВЕЦ Разлог

Посещението е при нормално ниво на реките за сезона.

На Бяла река се изпускат не повече от 7/седем/ л/сек., а трябва да се изпускат 30 л/сек.

На Валявишка има ново чудо на хидротехническата мисъл у нас - запушване на решетките, а не на рибния проход. По този начин е осигурено известно водно количество в реката  - много повече от необходимото по разрешително и много по-малко от необходимото по закон.

Причината е, че в разрешителното има грешка, както много добре знаете.

Рибните проходи са недостъпни и непроходими.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0233-dam/2016-07-28

 

4. Каскада Ретиже на едноименната река

Посещението е при пълноводие, след дъждове във водосбора на Ретиже.

В реката се изпускат повече от 45л/сек., колкото е по разрешително. Рибният проход е недостъпен и непреодолим, но не беше запушен, както е бил при посещението на колегите ни от Балканка 09 - Благоевград на 13.07.2016, когато и в реката не е текла вода.

Но рибният проход е недостижим за рибите и другите водни организми.

 

Като цяло считаме, че тази каскада не трябва да работи, защото нарушава ЗВ.

Ще я проверяваме пак при маловодие.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0352-dam/2016-07-29

 

 

5. МВЕЦ Костена на едноименната река.

Посещението е след дъждове във водосбора на Костена.

Изпуска водно количество в рамките на разрешителното.

Рибният проход продължава да е непреодолим.

Ще го проверяваме пак, когато няма дъждове

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0386-dam/2016-07-29

 

6. ВЕЦ Пирин Ват 1 и 2 на река Туфча

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

В реката се изпускат пет капки вода на час. През рибния проход не преминава вода, а отстрани протичат десетина л/сек по една рампа. Те обаче са хванати в някакъв дървен улей, който е незаконен. Причината е, че не може да с измерва откраднатото водно количество. То отива в едно малко каналче и най-вероятно водоснабдява малки частни рибарници във вилите под водохващането, но не сме сигурни къде точно отива.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0214-dam/2016-07-29

 

 

7. ВЕЦ Топлика на река Места

Това съоръжение е брутален капан за рибите.

Отдолу ги дебнат рибари, отгоре баражът е непреодолим.

Втория клип показва как се мъчат да го прескочат мренки и кленчета.

Има някаква бетонова рампа симулираща рибен проход.

Входът й е недостижим, изходът й е непреодолим, а водата по рампата е два пръста.

Въобще не върши нищо.

 

Мястото е оградено, а не само съоръжението, и има табела - забрана за преминаване.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0461-dam/2016-07-29

 

За тази ВЕЦ молим, да ни уведомите колко е минималното водно количество, както и на МВЕЦ Бяла река. Водохващането за МВЕЦ Каменица не успяхме да го открием поради грешка в координатите и липса на време, но вече знаем къде е.

 

Молим също така, да не извършвате проверки по този доклад, освен ако не планирате такива. Може би само на Пирин Ват, защото някой краде вода там. На останалите няма смисъл, защото ако ги хванете - глобите са несъразмерни на нарушението и още по-лошо - на нанесената щета. Това, както вероятно знаете, представлява нарушение на Рамковата Директива за Водите на ЕС, но не и на нашето законодателство. Дано някой ден някой да го промени, но не спешно и няма за къде да се бърза..

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ