Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 1 август 2016 г.

ВЕЦ Чаир дере

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетено на 20.07.2016г.  водохващане на река Чаир дере, приток на река Триградска, намиращо се на територията на БДУВИБР. Резултатите са, както следва:

 Наблюдението се осъществи 2 години след първото ни посещение. Проверката е направена при нормално ниво на водата за сезона. За съжаление, две години по-късно, престъпните дейности на тази река си продължават безнаказано. Изпусканото водно количество е 0 л/с. От снимките се вижда, че за тези две години нищо не се е променило, даже по-лошо - явно поради маловодие в момента нищо не тече в коритото на реката. Тази иначе приказна река в един приказен район, привличащ голям брой туристи, е необратимо съсипана.

Координати на водохващането са:

 N41.609857, E024.422841

Напомняме Ви, че реката попада изцяло на територията на две защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитатите.

 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птиците.

Може да се запознаете с наблюдението от снимките и клиповете, качени на нашия сайт: http://dams.reki.bg/0318-dam/0318-dam

Настояваме да извършите проверка и да бъдат предписани мерки най-малкото за привеждането на това водохващане в съответствие със ЗВ, ЗБР, ЗРА, ЗООС. Нарушителите трябва да бъдат санкциониране с максимална сила на закона за това грубо и систематизирано погазване законите на страната.

Предварително Ви благодарим!

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ