Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 5 август 2016 г.

Рибари от Самоков готвят бунт срещу новия ВЕЦ на „Енерджи Говедарци” на р. Черни Искър, инж. Любчо Луков: Отровената от разложена биомаса питейна вода ще се пие от 3 млн. души

http://viaranews.com/2016/07/27/рибари-от-самоков-готвят-бунт-срещу-но/

 Filed under: Самоков |  

 

Река Черни Искър ще бъде съсипана с изграждане на нов ВЕЦ, който ще бъде точно на границата с парк „Рила", алармираха обезпокоени риболовци. Централата на име „Енерджи Говедарци" е проектирана с две водохващания на реките Мальовишка и Горна Прека. Ако бъде изграден вецът, това ще доведе до бастисване на поредната планинска река и унищожаване на значителни количества от популацията на балканска пъстърва, недоволстват местни жители. Възмутени от поредната наглост риболовци обаче се стягат за протест, като в момента върви координиране между тях. Въдичари от София и Самоков се заканиха, че няма да допуснат да се случи поредното безобразие, пише Bigfish.bg.

Припомняме, че с дружните усилия на риболовните клубове и сдружения тази година беше осуетено изграждането на няколко подобни централи, сред които тези на река Златна Панега при Румянцево и на Малък Искър при Своде.

От своя страна, инж. Любчо Луков  изпрати писмо до столичния кмет Йорданка Фандъкова срещу изграждането на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци" на река Черни Искър. „Ако не се намесите веднага, Басейнова дирекция – Плевен всеки момент ще издаде разрешително за водоползване и изграждане на огромна тоалетна (ВЕЦ) на р. Черни Искър малко над питейното водовземане за гр. София над с. Говедарци – съобщение №ПВ2-0076/20.07.2016 г. Всички реки от водно тяло Черни Искър, в т.ч. Черни Искър, Мальовишка, Преките реки, Прави Искър, Леви Искър и т.н., попадат в зона за защита на питейни води и в три защитени зони от Натура 2000. Тези реки се обитават от критично защитени видове – главоч, ручеен рак и още десетки. По "втория начин" се издават всички разрешителни. Столична община и столичната общественост, които са заинтересована общественост по смисъла на Орхузката конвенция за достъпа до обществена информация по въпроси на околната среда, изобщо не са уведомени за това инвестиционно предложение. За решението на РИОСВ – София, с което е одобрено това инвестиционно предложение, столичната общественост също не е уведомена. Отровената от разложената биомаса питейна вода ще се консумира от 3 млн. души в гр. София. Задължете МОСВ незабавно да отмени всички издадени разрешителни за този престъпен МВЕЦ „Енерджи-Говедарци!", пише в писмото си до столичния кмет инж. Луков.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ