Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 10 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на 30.07.2016г. на територията на БДЗБР.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване на информираността на държавните органи, Ви информираме, че го изпращаме на всички БД, доколкото накрая е представен основен ключов хоризонтален проблем.

Но преди всичко останало - докладът:

1. Река Белишка, МВЕЦ Ленища.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
През рибния проход и общо в реката се изпускат не повече от 70л/сек, при минимално водно количество от 150л/сек. Условията на разрешителното за тази ВЕЦ казват следното:
Режим на водоползване - 24 часа в денонощитео,извън напоителния сезон/октомври-май/;през напоителния сезон/юни-септември/ да се осъществява водовземане при наличие на свободни от напояване водни количества.
Освен че не се спазва минималното водно количество, не можем да си обясним как се установява, че има свободни от напояване обеми, при положение че се напоява полето под водохващането, но това няма значение вече. Още по-малко има значение, че от изпусканата под водовземането вода се отнема и за едни рибарници преди град Белица. Но има значение, че ние сме оценили водохващането и рибния проход като най-добрите в България. Това се оказа лека заблуда, тъй като в рибния проход някои от прорезите на преградите са сухи и основното водно количество минава през долните отвори. Следователно проходът се нуждае от корекция. Оставяме на Вас да прецените дали да не информирате собственика да си пооправи прохода, за да може да го даваме за пример, понеже няма други по-подходящи.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Все пак, може би трябва да се има предвид, че при ниска вода ВЕЦ-ът не трябва да работи за да осигурява екологичния минимум в реката. Защото под водохващането хората напояват...


2. Река Вотръчка - ВЕЦ Галабница.
Както и миналата година при ниска вода ВЕЦ-ът не работи. Поздравяваме собственика и БДЗБР за това. Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

3. Просто информативно за всички, молим, да разгледате нарушенията на Каскада Ретиже, заснети от колегите ни от сдружение Балканка 09 Благоевград на 13.07.2016г.:

Знаем, че БДЗБР е хванала нарушението и се надяваме да ги санкционират с глоба от 2-3000 лева, което е напълно справедливо и отговаря на нанесената щета на една от най-прекрасните пъстървови реки на България. Считаме също така, че понастоящем водовземане при каскадно изградени ВЕЦ е забранено.

И сега - към основния хоризонтален проблем:

1. Както си спомняте - наскоро МОСВ и БДДР получиха доклад от член на Сдружението, че на река Прави Искър /горното течение на Черни Искър над Урдина/  водохващанията за Сапаревската вада не изпускат капка вода.
Оръщаме внимание на този факт, защото водите се отнемат напълно от Искър и се изпращат в басейна на Струма. А БДДР е издала първоначално разрешително за водовземане и после го е удължила през миналата година - за ВЕЦ Енерджи Говедарци, чието водохващане на Черни Искър щеше да е под това за Сапарево. С други думи - имаме отново ВЕЦ на минималното водно количество под друго водохващане, което всъщност не изпуска нищо. Ето защо добавяме това основание към възражението срещу издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за ВЕЦ Енерджи-Говедарци.

2. В хода на проучванията, които правим за да спрем бъдещия язовир Яденица, попаднахме на много интересен документ. От следващия линк можете да се запознаете с ДОСВ на МВЕЦ Яденица върху ЗЗ Рила ЮГ и ЗЗ Яденица:

Честно казано, след този доклад чашата преля!
За тази ВЕЦ БДИБР удължи разрешителното за водовземане в края на 2014г, ако не ни лъже паметта. Моля, прочетете доклада внимателно.
И сега, ако сте го прочели, ще сте установили христоматиен пример как тези доклади са пълни с лъжи - само и само за да се спечелят пари. Само два примера - кумулативен ефект е разгледан във връзка  бъдещия язовир Яденица /който щял да изпуска 1.4м3/сек според авторите на ДОСВ - стр.22/, но не и във връзка с 19 броя водовземания на всички притоци на Яденица, които открадват водата и я пращат към Станкови бараки - изпращали сме Ви доклад по въпроса.
Отделно - язовир Яденица няма да изпуска 1.4м3/сек според други стратегически документи, а многократно по-малко! Тя лятно време и сега, без язовира, реката почти пресъхва, бе хора!
И в реката почти нямало риба според експертите по проекта, при положение че тя беше една от най-богатите на пъстърва реки!

И ето сега проблема - в последната година сме се запознали с поне 15 подобни документа, пълни с брутални нагли лъжи. Отделно директорите на БД продължават да издават нови или да удължават сроковете на разрешителни в нарушение на ЗВ  и на собствените си ПУРБ непрекъснато. Включително при застрашаване на питейни водоизточници! Същото продължават да правят РИОСВ. Ще изброим само случаите за които се сещаме в момента -
Димитровград, Своде, Пребойница, Черни Искър, Камешница, Илийна, Лобош, Румянцево 2, Дормушевска, Яденица..

            Ние считаме, че на това нещо трябва да се сложи край и отново настояваме да се въведе мораториум върху издаване/удължаване на разрешителни за ВЕЦ, преценки на необходимости, оценки на ДОВОС/ДОСВ, издаване на разрешения за строеж и т.н., защото няма нито едно законно! Повтаряме - НЯМА НИТО ЕДНО.

Само ще Ви напомним, че ако не бяхме възразили почти навреме - в момента вече Лакатник щеше да е без питейна вода, като по случая Ви стискаме палци инвеститорът да не спечели делото в съда и Ви пожелаваме да положите максимални усилия.

Настояваме след мораториума да се пристъпи към тотална ревизия на всички издадени разрешителни и решения по преценки, оценки, доклади и т.н.

В подкрепа на искането на WWF България - настояваме и хванатите в нарушения собственици да бъдат лишени от преференциалните цени на изкупуване! В крайна сметка тези цени са им дадени, защото уж били полезни за природата.

Съзнаваме, че на всеки нов директор на БД трябва да се създадат условия "да си върши работата издавайки разрешителни" - както се изрази един наш съмишленик от състава на БД преди известно време на среща.
Обаче, както сте се засилили, в скоро време няма да остане нищо за разрешаване и унищожаване, бе хора.
            Жалко че никой от Вас не дойде на срещата на работната група за рибните проходи - да видите какво ще стане с реката Искър след дефилето - 35 парчета едно след друго... и реката я НЯМА. Ето линк за да я разгледате: http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg
Остават бараж - езеро, бараж - езеро и т.н. И там щяхме да правим рибни проходи, за да мигрират речните риби от един язовир в следващия и така - трийсет и пет пъти!
В защитени зони, в природни паркове и къде ли не още. Сума примери за ВЕЦ-ове на екологичния минимум на други водовземни съоръжения, който те и без това не изпускат...Да не говорим как изглежда картата на ВЕЦ в ЗБР - Дунавски район е просто прекрасен.

Така че - както сте се засилили, в скоро време ще ги приключите рекичките ни. Няма да остане нито една, както е тръгнало.
Да не говорим за Наредбата за рибните проходи. С трима платени клакьори от научните среди - като тия дето са писали ДОСВ на Яденица. И представителите на МОСВ, понеже са на ниско ниво, мълчат като гроб...
Понеже от МЗХ ги попитаха - как сте го разрешили това нещо на Искъра, бре?

Но за наредбата ние ще се оправим сами - пред примерите и доцентите млъкват, колкото и да им се иска да продължат да говорят. Рибният проход на ВЕЦ Сливка струва поне 150 000 лева и през него никога няма да мине и една риба. Още по-лошото е, че риби ще тръгват нагоре, само за да попаднат в капана! Ами да ги бяхте дали тия пари за домове за сираци бре - вместо да ни залъгвате, че правите нещо!
Във всеки случай - наредбата тръгна в правилната посока по решение на МЗХ. А това просто значи, че отново ще спре и никога няма да стане готова - понеже телефоните са се развъртяли отново...

Накрая - изглежда не осъзнавате каква отговорност поемате, а и както сте се засилили да ликвидирате всичко,  ако щете погледнете го дори от тая страна - опитайте се да оставите поне нещо и на тези след Вас, за да има какво и те да унищожават!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ