Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 8 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на

структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките                  при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал)

Резултатите са както следва:

 

ВЕЦ Батошево 1

 

Това е стара ВЕЦ. Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

И преди сме посещавали това водохващане, но тогава реката беше пълноводна и преливаше през бента. 

Предишното посещение беше при пълноводие, но сега в маловодие, водохващането отнема вода !!!

 

Има изградено нещо като рибен проход, но е доста странен, от затворен тип. Водата тече през него в маловодие, както и трябва да бъде, но изпусканото количество вода е не-повече от 80л/с, а по

разрешително трябва да е минимум 149л/с. Водата преминава през рибния проход с много голяма скорост. С оглед размерите на реката, изпитваме съмнения относно този показател.

 

На снимките се вижда, че рибния проход е закрит, като в дъното има нещо като савак ?! Според нас такова съоръжения няма място при рибния проход!

Дали не запушват рибния проход с това приспособление ?

 

Деривационният канал е много широк и открит, като не е обезопасен по никакъв начин !

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.903888, E025.083888

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0015-dam/2016-08-05

 

ВЕЦ Батошево 2

 

Това е стара ВЕЦ. Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода и единият шлюз е изцяло вдигнат, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

Излетия бетон под водохващането трудно би бил преодолян от рибите и другите водни организми в реката, дори при вдигнат савак.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.864722, E025.074443

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0016-dam/0016-dam

 

ВЕЦ Душево

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

 

Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000: ЗЗ „река Видима" BG0000618 - по директивата за опазване на хабитати !!!

 

При посещението, централата не работеше и прибаражното езеро е източено. Виждат се огромни количества нанос през отвори в стената.

 

Рибния проход, по начина по който е проектиран, е непреодолим за риби и други водни организми, характерни за тази зона от реката.

 

Определените в разрешителното 165л/с, които трябва да се изпускат, будят сериозни съмнения, че са правилно определени.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.961194, E025.003111

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0084-dam/2016-08-05

 

МВЕЦ Сини вир

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

Водохващането отнемаше много вода!

Поредното брутално престъпление срещу природата !!!

Изпусканото в реката количество вода след водохващането е нищожно малко, дори от определеното по разрешително!

На практика под водохващането река няма, а отделни локви, както ще се убедите от снимките по-долу.

Рибния проход е безумен: много стръмен и недостъпен, непреодолим за риби и други водни организми.

Деривационния канал е открит и с дължина около 1 км, бреговете са стръмни и е много опасен.

Кой и как изобщо е допуснал такова брутално съоръжение на тази уникална река. В нарушение на всички прилежащи закони, в нарушение на разрешително за водоползване, в ЗЗ Натура 2000 ?!! Това е 5-тата централа, за която знаем и сме посетили в участъка между Велико търново и Габрово.

За останалите престъпления Ви изпратихме новогодишен доклад. Не получихме отговор. Съвсем близо, на около 3км се намира ВЕЦ Леденик. Някой отчел ли е кумулативния ефект.

 

Определените в разрешителното 242 л/с, които трябва да се изпускат, будят сериозни съмнения, че са правилно определени. 

      ВАЖНО:  Реката в участъка между водовземането и сградата на МВЕЦ Сини вир, попада в защитена зона от мрежата Натура 2000: ЗЗ „река Янтра" BG0000610 - по директивата 

                 за опазване на хабитати

    

     Координатите на водовземането са:

 

N43.065167, E025.570477

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0264-dam/0264-dam

  

Заключение: Молим да преосмислите работата на тази ВЕЦ. Щетите, които е нанесла са неоценими !!! Много жалко, че такова съоръжение съществува в една защитена 

територия и то на река Янтра.

 

ВЕЦ Троян 1

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.902527, E024.738610

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0294-dam/0294-dam

 

ВЕЦ Априлци

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

Савакът е вдигнат и изпуска прилично количество вода в реката.

Но дори при вдигнат савак водохващането е непреодолимо за риби и други водни организми заради излетия под него бетон. Няма изграден рибен проход !

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.826835, E024.905252

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0005-dam/2016-08-05

 

МВЕЦ Зора

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, централата не работи, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

За съжаление, това е зле проектираното съоръжение и въпреки, че не работи и савака е вдигнат, риби няма

как да преминат. Под целия бараж и рибния проход е излят бетон, който го прави недостижим за водните организми.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.850250, E024.890749

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0112-dam/2016-08-05

 

Молим да ни изпратите данни за минималното количество вода, което трябва да се изпуска по разрешително след водохващането на МВЕЦ Зора.

 

Обръщаме Ви внимание, че доклада е за ВЕЦ-ове разположени в средното и дори на границата на долното течение на реките (МВЕЦ Сини вир), т.е. участъци предполагащи много повече хидробионти !!!

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива. За МВЕЦ Сини Вир - там каквото и да бъде направено ще е несъразмеримо с нанесената щета.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

--

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ