Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 5 август 2016 г.

Боровец ще пие от ВЕЦ

приключи свързването на водохващането на Боровец – „Ниска зона", като по този начин се осъществява директно водоснабдяване на зоната

http://samokov.bg/news/днес-приключи-свързването-на-водохва/

 

Ремонтът е изключително наложителен във връзка с осигуряване на водоснабдяването на хотелите намиращи се в т.нар. „ниска зона" на курорта Боровец. Този ангажимент бе поет от ръководството на Община Самоков и на ВиК, след проведената среща, по повод възникналият проблем с водоснабдяването по време на новогодишните празници. В резултат на повишеното водоползване, намалява водата във водопровода и при рязкото падане на температурите се получава замръзване на ВЕЦ-а. За да се избегне този проблем в момента бе направен т.нар. байпас, който като по този начин водохващането на Ниска зона е изместено и няма да минава през ВЕЦ – Царска Бистрица. Ниската зона започва от хотел Бреза и продължава през фонтаните на стария център до пречиствателна станция Яйцето. Цялата зона се водоснабдява след ВЕЦ „Царска Бистрица" и се събира в резервоар, с който се захранват всички хотели по тази линия. След приключването на този ремонт, предстои да започне и подмяната на водопровода от Стария център на Боровец до пречиствателна станция „Яйцето". Проблемът е, че в тази част тръбите на водопровода са с по-малък размер, а в следствие на естествени затлачвания и наноси, капацитетът е още по-намален. Подмяната ще бъде извършена от ВиК – София област, а частите за новия водопровод са закупени от Община Самоков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ