Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

проект за удълбочаване на Дунав засяга НАТУРА-зони

22 Май 2009, Петък
 
Румънско-българският проект за удълбочаване на коритото на Дунав на определени места, което ще улесни корабоплаването и който се финансира от европейските фондове, може да доведе до унищожаване на територии от изключителна важност за екологията. Това каза в петък Емил Тодоров от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той е носител на една от най-престижните световни награди за природозащита – Уитли, за 2009 г.

Проектът за издълбаване и укрепване на коритото на река Дунав ще се реализира през следващите 4-5 години от България и Румъния, като за страната ни ЕК отпуска 138 млн. евро по Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ).

Удълбочаването на реката е от голямо общоевропейско значение, защото през лятото нивото на Дунав на определени места пада драстично и се случва кораби да заседнат. Това може да коства на бизнеса милиони евро само от един плавателен съд.

Изкопаването на коритото на реката ще е в критичните за корабоплаване участъци от километър 530 до километър 520 при остров Батин и от километър 576 до километър 560 при Белене. Там в момента има прагове, които принуждават кораби с товари да изчакват покачване на нивото.

Участъкът при Белене (Беленски острови, включени в НАТУРА 2000) обаче е местообитание на 141 вида птици, 40 от които в българската Червена книга.

Според Емил Тодоров, удълбочаването ще наруши водния режим в речния участък и ще влоши условията на живот в Беленския островен комплекс.

"Не сме против осъществяването на проекта, но държим той да се изпълни по най-безопасния за природата начин", каза Тодоров. По думите му това е възможно, а държавата може да се поучи от опита на Холандия, които са експерти в изграждането на подобни съоръжения. В момента БДЗП подготвя становище за ефектите от издълбаването на коритото на реката върху екологията и ще го предостави на екоминистерството.

Тепърва ще се изготвя Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта, ще се правят обществени обсъждания и ще се уточняват точните му параметри.

Емил Тодоров се занимава с проучването и опазването на местообитанията на птиците по поречието на Дунав. Най-голяма опасност за екоравновесието в участъка са плановете за изграждане на ветро-енергийни паркове, незаконните сеч, лов и изкопаване на кариери за инертни материали.

"Голяма грешка е да се смята, че еколозите са против изграждането на вятърни паркове или други бизнес инициативи", казва Тодоров. Дори е точно обратното, защото искаме инвеститорите да представят добри проекти, съобразени с екозаконодателството, така че да си нямат проблеми след това, обяснява той.

Затова с част от субсидията, дарена на Тодоров от Природен фонд Уитли – 30 хил. британски лири, той ще използва за изработването на карта с чувствителни за екологията райони, предназначена за инвеститори, които ще я ползват при изготвяне на проектите си.


Десислава Лещарска
Mediapool.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ