Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 24 август 2017 г.

Многоцелеви доклад ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР, на 21.08.2017г.

 

На първо място преди доклада, имаме удоволствието да Ви запознаем с поредния общ успех, който постигаме заедно, а именно:

 

Решение на Върховен Административен Съд /ВАС/, по дело, образувано по жалба на сдружение Балканка, подадена  чрез министъра на околната среда  до ВАС, срещу решението на същия министър да пусне за предварително изпълнение решението на същия министър да одобри докладите по ОВОС/ОСВ за бъдещия в минало време язовир Яденица, което той направи в средата на август, в пет часа в петък:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/5c59dc3508414784c225817f004ae978?OpenDocument

 

Изказваме официална благодарност на екипа на МОСВ, който ни даде възможност да обжалваме решението на министъра на ОСВ като незаконосъобразно и нарушаващо материалния закон.

Благодарим и за дадената ни възможност след публикуването на решението на министъра в пет часа в петък, защото така ни се даде достатъчно време да изготвим жалбата, която беше готова доста преди това, поради отличното познаване на стила, добрата практика и традициите на процесното ведомство.

 

Едновременно с това се надяваме екипът на МОСВ да ни даде още една възможност да доразвием сътрудничеството си със същия екип, като обжалва пред петчленен състав решението на тричленния състав на ВАС. По този начин ние ще можем да понатрупаме още малко съдебна практика, преди делото по същество, за да можем да си взаимодействаме на това дело още по-пълноценно.

 

На второ място преди доклада, изказваме официална благодарност и на екипа на БДЗБР за това, че са направили незабавна проверка по сигнала ни на зеления им телефон за изпускането на отровна вода от ВЕЦ Пчелина. Само не ни е ясно, като са установили, че водата е със "синкаво-бял оттенък и с "характерен" мирис", без да се уточнява "характерът" на смрадта, какво следва нататък. Например - взети ли са проби за изследване, за да се установи дали в тази вода могат да оцеляват речните и крайречни екосистеми, които отдавна са отровени в ЗЗ Земен, и дали същата вода става за напояване и за пиене от дивите и от питомните животни в района? И изобщо - какви са перспективите за развитието на земеделие и животновъдство в района, ако ВЕЦ Пчелина продължи да работи? Припомняме на БДЗБР, че водоползването за нуждите на селското стопанство - напояване и животновъдство - се осигуряват приоритетно във водностопанските планове, пред производството на електроенергия, съгласно ЗВ.

 

И сега - към доклада:

На 21.08.2017г. посетихме Юндолската река заедно с представители на БДИБР и на РИОСВ Пазарджик, за което изказваме огромни благодарности на цитираните учереждения. От РИОСВ Пазарджик взеха проби, с цел да се направи физико-химичен анализ на водата. Длъжни сме да признаем, че Юндолската река се оказа не чак толкова мръсна, колкото ние се тревожехме, че е, защото в нея се установиха множество ручейни раци. В прикачения архивен файл  има снимки на раците. Снимките не са много добри, но гарантирано на някои от тях раците са от вида Поточен рак /Austropotamobius torrentium/, без да се изключва на някои от по-неясните снимки раците да са и от вида Речен рак /Astacus astacus/. За пореден път молим министъра на ОСВ /ако все още е на работа в процесното ведомство/ и екипа на НСЗП, заедно да намерят начин за докладване на наличието на защитени и приоритетни видове на местата, където ги откриваме или си ги знаем, така че данните да се използват при прекартирането на зоните по Наура 2000, защото само така ще може да се осигурят точни научни данни за самото прекартиране, за да може да се намали обхвата на Натура 2000 у нас. Това е от особена важност по отношение на приоритетните видове, които подлежат на безусловна защита, за да се постигне благоприятен природозащитен статус на тези видове, а не "научните" среди да твърдят, че такива видове няма в съответния район, когато изготвят доклади по ОВОС/ОС за целите на поредния инвеститор, който иска да ги унищожи.

 

Сами разбирате, че подобни пропуски в научната информация някой ден ще ни наложат да информираме съответните институции на ЕС със съответните доказателства, че екипът на МОСВ отказва да регистрира наличието на приоритетни видове в зони, в които вече е разрешило или ще разрешава ИП, които да поставят благоприятния природозащитен статус на същите видове под заплаха.

 

Още по-лошото е, че като отказва да приеме такава информация, екипът на МОСВ се насочва към следващи процедури като на Калиакра. Дано да не се стигне дотам, че ИП като язовир Яденица или като МВЕЦ Илийна например, да трябва да се махат, заради отказ на МОСВ навреме да приеме подобна важна информация.

 

Като стана дума за МВЕЦ Илийна, Ви информираме, че Негово Високо Преосвещенство /НВП/, игуменът на Рилската света обител понастоящем търси възможности да финансира незаконния си ВЕЦ чрез помощ от държавата, от частни дарения и по всякакъв друг начин. Може би все още не сте се убедили, но поради естеството на начина ни на живот, ние имаме източници на информация навсякъде /наистина абсолютно навсякъде и за абсолютно всичко/, и горното ни твърдение е абсолютно сигурно. Ние сме правили някои добронамерени, безплатни услуги дори на НЕК в миналото и в по-ново време, за които изобщо не съжаляваме сега и затова научаваме навреме нещата, които са важни за нас.

 

Та за МВЕЦ Илийна, молим МОСВ да информира НВП, че ИП е абсолютно незаконно, за да не вземе да го построи и после да трябва да го събаряме заедно с екипа на МОСВ. Че ИП нарушава Европейските директиви вече е доказано и от изрично становище на ЕБВР, която прекрати гранта миналата година, както много добре знаете.

И когато после ще трябва да го събаряме, това ще нанесе непоправима вреда на нашите взаимоотношения, да не говорим, че всички заедно ще берем голям срам.

 

Накрая отново наистина благодарим на БДИБР за проверката на Юндолска, като се надяваме да получим резултатите от нея навреме, за да можем да преценим доколко и как да ги използваме за делото във ВАС по съществото на случая Яденица. Надяваме се и да получим най-после някакъв протокол, решение или акт на БДИБР от съвместната ни проверка от 17.05.2107г., която също направихме заедно, и на която установихме множество престъпления на НЕК ЕАД по деривационен канал Яденица.

 

P.S.

По отношение цитираното в началото решение на ВАС уточняваме, че има 7 /седем/ дневен срок за обжалване пред петчленен състав. Ако не е получено това решение в процесното ведомство, може би след настоящия доклад би могло да се счита, че ведомството е уведомено и срокът тече. Не сме сигурни дали това е така, но няма да крием, че с достойнство отхвърлихме изкушението да Ви уведомим в пет часа в петък. Надяваме се да проявите разбиране по този въпрос.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ