Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 16 август 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Пчелина


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетен и проверен ВЕЦ на територията на БДЗБР, на 15.08.2017г.

ВЕЦ Пчелина, на река Струма под едноименния язовир.
При посещение на наши приятели и съмишленици от Централната Рибоопазваща Организация /ЦРОО/, клон Перник, се установява, че ВЕЦ Пчелина извършва продължаващо престъпление в условията на рецидив.
Реката отново, за кой ли път тече синя и около нея ПАК се разнася непоносима смрад.
ВЕЦ-ът е собственост на бивш зам-министър на околната среда и водите, която се е заела бодро да ликвидира ЗЗ Земен докрай, в познатите стил, добра практика и традиции на ведомството, в което е управлявала. За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:
http://dams.reki.bg/0492-dam/2017-08-15
 
Съдейки по факта, че понякога сме наблюдавали реката да тече бистра, докато ВЕЦ 
Пчелина работи, а понякога да тече мръсна, оставаме с впечатлението, че водовземането може да се извършва от различни слоеве на язовира. Би трябвало това да е възможно, ако съоръженията на водовземната кула са в изправност. И оттук се налага изводът, че изхвърлянето на мръсна вода се прави нарочно - за да намалим защитените зони, следвайки инициативата на министър Димов, ако все още е на работа. Разбира се, такова действие унищожава и земеделието под язовира, защото водата не става за напояване и е отровна. Ето един изключителен пример как, защитавайки определени местообитания чрез мрежата Натура 2000, се защитават и интересите на местните заинтересовани собственици на земи. Тоест, биха били защитавани, ако процесното ведомство вършеше каквото и да било в интерес на хората и на опазването на природата, а не на бившите си заместник министри и/или на едрия капитал.


За поредното престъпление сме пуснали сигнал до БДЗБР на 15.08.2017г в 15.00 часа на зеления телефон. Надяваме се дирекцията да е извършила проверка навреме и да е хванала бившия си заместник министър в поредното престъпление.

Използваме случая да препотвърдим поканата си по т.1 от предходния доклад - да обсъдим пилотната процедура с органите на МОСВ. Ако вземем пример от ВЕЦ Пчелина, е съвсем очевидна необходимостта от обсъждане на ситуацията, помнейки как МОСВ авторски интерпретира становището на НПМ-БАН, че в случая всичко било наред, а в самото становище пише точно обратното, тоест че нищо не е наред.

С радост Ви информираме също така, че днес пристъпихме към изготвяне на следващото допълнение на жалбите ни към ГД Околна среда на ЕК. Извиняваме се за забавянето, защото имаме прекалено много натрупани случаи от септември 2015г., един от които е ВЕЦ Пчелина, при който вече имаме научни доказателства за увреждането на защитената зона, помнейки че РИОСВ Перник е допуснала злощастния ВЕЦ, с преценка че Оценка на Съвместимостта не е необходима...
Надяваме се да проявите разбиране за забавянето, което стана единствено заради отделни знакови случаи като мината в Трън и язовир Яденица, които ни отнеха страшно много време и усилия - напразни засега, но едва ли завинаги.

Също така се извиняваме, че в предходния доклад имахме неволна грешка - линкът към данните за ВЕЦ Самораново не работеше, но сега вече работи.

Благодарим за разбирането и съдействието

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ