Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 8 март 2013 г.

Да се похвалиш с глупостта си

Община Банско пусна на сайта си новина, с която радостно ни съобщава, че са си бетонирали реката.  Да им е честито!  Да припомним само, че преди десетина дена Вестинк Струма (на 26 февруари 2013) улужливо съобщи за потоп в село Баня, община Разлог.  Тогава нищо не бе споменато за помпозния проект на Банско, от където идват прелялите реки (справка - картата).  Колкото и да им се нрави на управниците, изправянето и продълбочаването на речните легла е неефективна мярка за предпазване от наводнения, която просто ги концентрира по-надолу по реката.  За сметка на това подобни начинания са изключително скъпи и са предпоставка за корупция.  Въпреки това никой не го интересува къде отива реката. 


ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА Р. ГЛАЗНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАГОВЕ – II – РИ ЕТАП, ПРЕЗ ГР. БАНСКО

Приключиха строително ремонтните дейности от втория етап от почистването на корекцията на р. Глазне и реконструкцията на праговете. Според информация на зам. кмета г-н Баненски проектът е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на обща стойност около 700 000 лв. Изпълнител на проекта е „Консорциум Банско 2020".

Този проект обхваща частта на корекцията, изпълнена като първи етап през 1976 г. Дължината на ремонтирания участък е 1163.38 м.

По първоначалното задание с проекта трябваше да се даде решение за почистване на речното корито и да се ремонтират и възстановят компроментираните прагове на реката. Община Банско, по предложение на кмета Икономов, изиска задачата да се разшири, така че да се извърши цялостно обследване на коригирания участък на р. Глазне, като се проверят възможностите на речното корито и да се възстановят всички компроментирани елементи. Решението за промяна на проекта се базира на авторитетните становища на: инж. Янко Богатинов – главен проектант на корекция на р. Глазне, доц. д-р инж. Николай Лисев и инж. Сава Тачев.

При огледите през месеците декември 2011 и март 2012 беше констатирано , че речното корито е затлачено с речни наноси, които достигат от 0.3м до 2.50 м.над установеното; има храстовидна растителност и отделни дървета, както и изхвърлени строителни отпадъци. Също така речните прагове бяха с нарушена цялост, както имаше и такива, които бяха частично съборени или напълно разрушени ( като прагове 8, 9 и 10). Най-притеснителен бе фактът, че при разрушените прагове 9 , 10 и 11 основите на стените бяха разкрити и частично подкопани, което създаваше пряка опастност от тяхното рухване.

В момента всички наранени прагове са ремонтирани, а разрушените – изцяло възстановени. Дърветата и храстите са изсечени и извозени. Коритото е почистено. По този начин се гарантира добрата водопроводимост и се ограничават рисковете за наводнения в гр. Банско.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ