Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 20 март 2013 г.

минивец на река Ощавска

Басейнова дирекция - Благоевград удължи разрешителното до 27 октомври 2015 година за изграждането на минивец на река Ощавска на благоевградската фирма "АРА" ООД. Променя се наименованието от "Воден обект" на "Воден обект и водно тяло". Издаденото разрешително носи подписа на директора инж. Радослав Георгиев и бе публично обявено от кмета на Кресна инж. Илиян Кръстев.

Фирма "АРА" има задължение при строителството да осигури необходимия преход за рибите и да не оставя речното легло под 70 литра вода в секунда, колкото е минималното количество за оцеляване на екосистемите.

Собственост е на на Н. Пр. Парцалев, Асиски и Данчов.

Минимален отток в реката 70л/с, то цялото водно количество в реката е толкова. Заблуждавате хората.

22 юни 2010 00:10  7 коментара   6951 прочита


22 юни 2010 10:02 | 1111
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

добре че хората се усетиха и скочиха, иначе тая администрация всичко крие , и се прави какво иска, само че след една година всичко ще излезе на яве и тогава тези мръсници ще си носят последствиятаБасейнова дирекция разреши на Георги Гоцев да строи мини ВЕЦ на река Ощавска


31 Януари 2012 00:03
 15 коментара   4755 прочита

Да продължат процедурите по осъществяването на инвестиционното намерение на фирма "Темида-2005" ООД от Благоевград с управител Георги Гоцев за изграждане на мини ВЕЦ на река Ощавска в землището на кресненското село Ощава, гласи решение на "Басейнова дирекция-Западнобеломорски район" - Благоевград. Специална комисия, назначена от директора инж. Радослав Георгиев, е отхвърлила възражението на председателя на ОбС - Кресна Георги Георгиев, в което той сочи, че не са обявени точните места на строителство, както и параметрите на техническите съоръжения, и че ВЕЦ-ът ще се повлияе от околната среда и най-вече на проектирания в този район селски и екотуризъм, като ще се дестабилизира и водният баланс на района.

Становището на комисията е, че тези причини не са от съществено значение и няма вероятност да се окаже значимо отрицателно влияние върху околната среда и специално върху установената вече тук защитена територия за птиците "Кресна-Илинденци" и следователно няма пречки да не продължат процедурите по проекта за ВЕЦ-а.

На основание решението на Басейнова дирекция кметът на Кресна инж. Илиян Кръстев обяви искането на "Темида-2005" за ползване на воден обект "Ощава". То касае започване изграждане на водонапорно съоръжение за проектираната водна електроцентрала на река Ощавска при кота 763 надморска височина. Съгласно проекта това водно съоръжение ще е от алпийски тип, тъй като се намира в планината, и ще е със застроено водно количество от 0.8 кубика вода в секунда. Към него ще се изградят масивен яз, решетки и улеи. При строителните работи фирмата трябва да не допуска разпиляване на строителни и други отпадъци и да опазва околната среда.


Президентът на спортен клуб "Старт" Р. Митов ще строи ВЕЦ на река Ощавска


18 юли 2009 00:18  2 коментара   7118 прочита


Президентът на професионалния спортен клуб "Старт" в Благоевград Румен Митов ще строи ВЕЦ на река
Ощавска в Пирин планина. За осъществяване на проекта той поиска с писмена молба от Общинския съвет в Кресна да му разреши преминаване през общински имоти и пътища на безнапорна деривация с дължина от 1620 м и сервитутна ивица от 4860 кв.м. Басейнова дирекция - Благоевград вече е издала необходимото разрешително. Електроцентралата ще е с инсталирана мощност от 1630 киловата. Водохващането е на кота 656 метра, а разрешеното количество вода е 1,2 кубика в секунда. На кота 543 метра е предвидено изграждане на изравнител с вместимост от 15 000 кубика. Напорният тръбопровод е дълъг 1550 м. Турбината е от типа "Пелтон". Сградата на централата ще е на левия бряг на реката, на кота 345 метра, а използваните води ще се връщат обратно в реката.
За да работи централата, фирмата ще трябва да спазва някои условия. Задължително е и изграждане на рибен преход на мястото на водохващането, осигуряване на достатъчно вода в речното корито за оцеляване на екосистемата и организмите в нея, приоритетно осигуряване на вода за поливане на земеделски култури и поддържане проводимост на речното дъно на разстояние 500 метра от мястото на съоръжението. Общинският съвет в Кресна е в правото си да даде разрешително за преминаване, но трябва срещу това да осигури някаква доходност на общината. При подобни случаи се искат 2000 лв. еднократна такса и ежегодно внасяне в общинската хазна в размер на около 20 минимални работни заплати, но това предстои да се узакони със специално решение на съветниците.По 2880 лв. годишно ще плаща президентът на ПСК "Старт" Р. Митов на община Кресна, за да захранва ВЕЦ-а си на р. Ощавска

5 август 2009 00:18   1788 прочита


1000 лева еднократно и 2880 лева годишно, които могат и да нарастват, тъй като се определят на база стойността на 12 минимални работни заплати, ще плаща на община Кресна президентът на ПСК "Старт" в Благоевград Румен Митов. Срещу това Общинският съвет на сесия, проведена в курортната зона "Върбите", ще му даде право да преминава през девет общински имота в землището на Ощава в Пирин планина на безнапорен тръбопровод от фи 800 с дължина 1600 метра и сервитутна ивица от 4850 метра. По силата на взетото решение кметът Илиян Кръстев ще сключи договор, в който ще има и клауза за актуализиране на плащанията.
Тръбопроводът ще отвежда вода от река Ощавска до голям изравнител, от който по друг напорен тръбопровод 1,2 кубика вода в секунда ще задвижва турбина, монтирана във ВЕЦ на кота 345 метра. Други условия, които са задължителни за Румен Митов, са да връща обратно ползваната вода в река Ощавска и да осигури достатъчни количества през сухите сезони вода за поливно земеделие и оцеляване на речните екосистеми.

Разрешиха на известни благоевградчани да строят втора ВЕЦ на река Ощавска


4 май 2010 00:12  4 коментара   3681 прочита

Две нови разрешителни за изграждане на мини ВЕЦ в района на западния дял на Северен Пирин издаде община Кресна. Със заповед на кмета инж. Илиян Кръстев се дава право на фирма "Ара" от Благоевград, представлявана от Димитър Данчов, Валентина Асийска и Стоян Цветков, като нейни управители, да изработят устройствен план за регулация и застрояване на сграда на мини ВЕЦ,намиращ се на горскостопанска територия на 1050 метра надморска височина в землището на село Ощава. С втора заповед, касаеща същата фирма и същата мини ВЕЦ, пък се дава право за изготвяне на устройствен план за изграждане на водохващане на централата, което е на река Ощавска и попада в землището на село Стара Кресна в горска територия.

Разрешителните се издават след изготвени оценки за въздействието върху околната среда, касаещи и района на преминаване на напорния водопровод. Водохващането е на левия бряг на река Ощавска, на кота 1140 метра. В този район на Кресна собственикът на фирма РМА "Стримон" Д. Данчов и фамилията на екскмета Виктор Асийски, сега шеф на служба "Пробация", чрез общата си фирма "Ара" вече имат една работеща мини ВЕЦ

Д. Данчов започва да строи 2-ри ВЕЦ на р. Ощавска


2 април 2010 00:18  11 коментара   6207 прочита

Благоевградската фирма "Ара", с управители Димитър Данчов и Валентина Ангелова, заявиха намерението да строят нова ВЕЦ на река Ощавска, на която вече имат една централа, работеща от няколко години. Кметът на Кресна Илиян Кръстев издаде заповед за изготвяне на проекти "Сграда на ВЕЦ на река Ощавска" и "Водохващане на ВЕЦ", които попадат в землищата на селата Ощава и Стара Кресна.

Производството на ел. енергия чрез фотоволтаична система ще прави фирма "Хубча" от София. За проекта кметът Кръстев също издаде заповед за изготвяне на парцелиран план на техническата инфраструктура. Мястото на централата е в местността Крастав рид и е изцяло извън урбанистичната територия на общината.

В общината вече работят над 10 веца и още толкова са в процес на изграждане.


2 април 2010 18:25 | Ощава
Оценка:
3
 (
11
 гласа)

Браво, унищожете единственото което има в община Кресна - природата, за да се знае че НЕМА НИЩО. Селски туризъм ли, с вецове? До 10 години всички села ке са обезлюдели, а в Гара Пирин я има 500-600 баби, я нема. Благодарение на вас, браво!

3 април 2010 10:22 | jeki
Оценка:
3
 (
11
 гласа)

Г-н Кръстев бих искал да ви задама следният въпрос : като раздавате така безотговорно природата на общината какъв е вашия % вземане . И още нещо - с какво ще допринесе това за облагородяването на обината , какви са ползите . Вредите ги знаем всички . Вие сте най - безотговорния кмет до момента . Дали си давате сметка , че Кресна и хората и дишат най- мръсния въздух благодарение на е 7. С лека ръка съсипвате природата , за да служите на хора , които отдавна си имат много пари и слава , а такива покронници като вас ще затънат след поредните избори , но нека това което вършите тежи на вашата съвест.......

а
3 април 2010 16:31 | приятелка
Оценка:
3
 (
13
 гласа)

а господин кмета знае ли че първо трябва да уведоми населението на общината и най вече жителите на с.Ощава и тогава да разрешава...............или във случая интереса клати феса, а пък и оттам явно има процент..........давай Илияне че време за крадене не ти остана,,,,дано ти приседне всичко

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ