Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Допълнителна информация от сдружение Балканка до МОСВ относно сътрудничеството на нашите две организации с НАКЗТ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 08.04.2022г. направихме опит за проверка и директен контакт с цел разширяване на сътрудничеството с

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/

не само с Вас, но и с нас.

За целта посетихме района на хижата Петрохан и на едноименното плато.

 

Пълно описание на събитието можете да видите от съобщението ни във Фейсбук на следния линк, за да не го повтаряме тук:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/5136198419793977

 

Между другото, интересът към публикациите ни по темата за Националната Агенция за Контрол на Защитените Територии и сътрудничеството й с Вас се оказа много голям сред природозащитните, туристическите, горскостопанските и риболовните  среди, както и сред хората, които се мотаят из планините с всякакъв вид МПС, спазвайки или не, повече или по-малко, забраните и ограниченията в защитените територии и защитените зони. Интересът преобладаващо е с характер на възмущение, несправедливо най-вероятно...

Основното съобщение във Фейсбук, съдържащо някои данни за процесната Национална Агенция и на присъдружните й Европейски Институти, комисии, служби, клубове и т.н., можете да откриете тук:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/5134424976637988

 

Надяваме се данните в това съобщение да Ви бъдат полезни от гледна точка на бъдещото Ви ползотворно сътрудничество с Агенцията!

 

Най-важното!

Молим сега да се вгледате най-подробно в линка за първото прикачено съобщение най-горе.

В него става дума, че около хижата Петрохан, на 10-15 метра навътре от пътя е налице ограда, която известно време се движи в гората, на десетина метра от пътя, в поземлен имот 14903.82.7 по кадастралната карта, който е Частна Държавна Собственост - вид територия Горска, тоест Националната Агенция е позаградила значително повече площ, отколкото се притежава от един от членовете на Управителния й Съвет.

Единственият частен имот из района е ПИ 14903.82.6 - собственост на единия от членовете на УС на НАКЗТ и само този имот може да бъде ограждан, освен ако няма забрана и за това в заповедта за зоната, което вярваме, че ще проверите. Прикачили сме Ви извадка от кадастралната карта на този частен имот.

 

Ние смятаме, че такова нерегламентирано ограждане на държавни горски имоти ще пречи на предмета и целите на опазване в Защитената Зона, освен ако Вие не смятате друго. Освен това, така се дава много лош пример, именно че всеки може да си направи огради където си иска в ЗЗ и/или ЗТ, без да има права да направи това нещо.

Също така смятаме, че с подобни неправомерни действия се минира процеса на сътрудничество между Вас и Агенцията, веднага след като е стартирал, въпреки че нерегламентираната ограда е изградена преди около две години, още преди Агенцията да бъде създадена.

 

Въз основа на гореизложеното, ние намираме, че проверка от Ваша страна на нелегламентираната ограда е крайно нежелателна с оглед сияйните перспективи пред сътрудничеството Ви с Агенцията, освен ако в светлината на писмото Ви до Агенцията, което любезно ни споделихте преди три дена, не решите, че едно посещение на терен няма още повече да усили устоите на взаимното Ви сътрудничество.

За да се установи на място дали е оградена неправомерно територия от държавния горски фонд в Защитена Зона, потенциално посещение на обекта би трябвало да се извърши с представители на ИАГ и на Северозападното Горско, на което не може да се има никакво доверие, ако не са сменили стария му директор, освен ако при новия ситуацията не е още по-зле.  

 

Накрая ако ни позволите и един приятелски съвет:

Уважаеми, страхуваме се, че Вие непрекъснато ни подценявате и в същото време неоснователно надценявате себе си. Случаите с директорите на БДДР, РИОСВ Пловдив и РИОСВ Пазарджик са христоматиен пример в това отношение.

Неслучайно при всички предишни ръководства на МОСВ ние имахме много повече възможности за въздействие и оперативно сътрудничество, отколкото имаме с Вас. Просто те имаха опит, който Вие засега нямате.

Имаме чувството, че всяко нещо, за което Ви предупреждаваме, Вие го изхвърляте в коша и е въпрос на време сами да се убедите, че такова Ваше отношение е незаслужено и дълбоко погрешно.

 

По конкретния случай с НАКЗТ ние Ви предупреждаваме, даваме Ви цяла седмица да реагирате и Вие нищо не правите, освен онова смехотворно писмо до Агенцията. Даваме Ви шанс, а Вие пак го изхвърляте в Коша!

Ето защо сега Ви съветваме да направите най-подробната възможна проверка на всички данни и обстоятелства около присъдружната Ви  Агенция и да обявите най-официално, че сте допуснали много сериозна грешка.

Това Ви съветваме да направите, преди някои други органи, агенции, служби и/или организации, държавни или не толкова, да изнесат информация, която няма да искате да четете, свързана със самите Вас заради сътрудничеството Ви със самата Агенция, което вярваме, че иначе би било една нелоша идея, преди да стане ясно за какво става дума. Прекратете "сътрудничеството", докато е време!

 

Накрая молим, ако откриете малко свободно време, да хвърлите едно око на оградата около хижа Петрохан в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан просто за всеки случай.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ