Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Поздравителен адрес и покана за съвместна дейност от сдружение Балканка до МОСВ

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, Контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че тия дни влязохме в преки контакти с характер на потенциален, бъдещ сблъсък с една чисто нова за нас организация, носеща амбициозното име

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/

 

Ето Ви линк към сайта на организацийката, за да се запознаете с тях:

https://controlagency.eu/

 

Радостното събитие се случи след като публикувахме Новината за новата площ за търсене на малко златце, сребро, уран и това онова в Площ ЕЕ-3 на територията на ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан, Понор, Врачански Балкан и т.н.

Създадена в началото на 2022г. и никому неизвестна до настоящий момент, съдейки по името, ний веднага решихме, че при тази нова Агенция става дума за нова държавна структура, която да издържаме с радост, не че и досегашните не ни стигате.

Обаче впоследствие с още по-голям ентусиазъм открихме, че става дума за чисто ново НПО на три месеца възраст, вероятно от нашата кръвна група, съдейки по обявените на сайта им цели. Така например, те са си заплюли да охраняват ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан, което отдавна трябваше да се случи, особено при липсата на план за управление на ЗЗ и на органи по същото управление, все някой трябваше да охранява точно тази ЗЗ, ако ни питате нас!

 

Още повече се зарадвахме, като открихме, че Вий от МОСВ веднага сте сключили някакво нелошо споразумение, само два месеца след като процесното НПО е било създадено:

"за сътрудничество между НАКЗТ и МОСВ за упражняване на мониторинг и контрол за изпълнението на мерките в защитените територии на Република България, както и за сътрудничество в областта на повишаването на обществената информираност по отношение на режимите защитените зони. Текстът на споразумението е по-долу:

https://controlagency.eu/mosv/

 

С още по-голям ентусиазъм Ви информираме, че наши хора от района на Годеч и Гинци вече радостно ни съобщиха, че някакви униформени и въоръжени хора с бронежилетки и типичното държане на мутри или на служители ГДБОП вече са ги спирали на Петрохан, за да не могат да минават по пътя за Зимевица, което ние, след известни колебания намерихме за уместно от гледна точка на държавния Контрол на Защитените Територии, тъй като няма какво да се мотаят там някакви си случайни хора, нали така? На униформите им е нямало отличителни знаци, лични номера и прочее атрибути, нито те са се представяли на гражданите какви и кои точно си мислят, че са, което е нормално за всяка една охрана, нали така...

 

Видът на охранителите на ЗЗ и ЗТ си е доста страховит и на снимката на сайта им, ако ни питате нас, и така трябва да бъде, за да се респектират гражданите по отношение на Натура 2000 зоните и защитеите територии, а не да се шляят в същите територии безцелно и безотговорно към предмета и целите на опазване...

 

От друга страна, понеже видът на охранителите на природата си е доста страховит, чак и с шлемове даже, ние сега се тревожим дали няма да се стресират и плашат  видовете предмет на опазване в ЗЗ. Тревожим се най-много за гаргите из района, разбира се, да не би да вземат да спрат да снасят?

 

И все пак, имайки предвид споразумението между Вас и Тях, не можем да не споделим известни колебания  по следните въпроси:

 

1. Как е възможно МОСВ да сключва споразумение с нещо, което се е нарекло Национална Агенция за НеЗнамСиКаквоСи? И тази "национална" агенция всуе да припокрива една част от функциите на органите на МОСВ?

 

2. Кой им е дал права на тия типажи да осъществяват контрол върху каквото и да било от сферата на компетентност на държавните органи?

 

3. Кой им е дал права да осъществяват Охрана на каквото и да било, моля? Без опознавателни знаци, без да се представят, камо ли пък да ограничават правата на гражданите за достъп до природни обекти?

 

4. Как е възможно държавният орган, тоест Вий, да сключвате споразумения с нерегламентирани органи за охрана, които са написали черно на бяло какво точно ще вършат?

 

5. Осъзнава ли "компетентният" орган, че с публикуваното споразумение всъщност оказва подкрепа на тази нерегламентирана и супер опасна дейност? Имате ли идея какво ще се случи, ако те не се представят и препятстват достъпа до планината на хора, на които не трябва да се отварят?

 

6. Осъзнава ли "компетентният" орган каква точно съпротива ще среща от местното население срещу Натурата, ако подобни "охранители", във вида от снимката на сайта им, налазят цялата територия на защитените зони и ги охраняват по същия начин?

 

7. Осъзнава ли "компетентният" орган какво точно ще стане, ако например ний решим да отидем на проверка по деривационния канал Искрецки от каскадата Петрохан и тия пичове се пробват да ни спрат, и къде точно ще заврем споразумението им с Вас?

 

Прочее, ако Вие не се затруднявате да отговорите на тези въпроси положително, моля да ни ги предоставите отговорите, тъй като и ние възнамеряваме да се вдъхновим за създаването на една евентуална Европейска, а защо не и Световна  Агенция за Опазване на Околната Среда и Водите /ЕАООСВ/, с която, убедено вярваме, че Вий ще приемете поканата да сключим споразумение за сътрудничество не по-късно от максимум два месеца след като я създадем.

 

От името на бъдещата ЕАООСВ обещаваме въоръжена охрана на всички повърхностни и подземни водни тела, лишаване на гражданите от достъп до каквито и да било водни обекти, за да не ги увреждат, замърсяват, пресушават или да пият вода и т.н., само трябва да уточним в споразумението дали стрелбата на месо срещу гражданите ще е допустима или няма да бъде - това ще зависи изцяло от Вас.

И нарушителите с ВЕЦ-овете, и замърсителите с мините да му мислят тогава...    

 

Е, разбира се, че ще има и поне един малък проблем. Според нас няма да е невъзможно, а по-скоро ще е неизбежно да влезем в пряк, нерегламентиран контакт с други подобни неправителствени национални Агенции и/или Служби и тогава също няма да е невъзможно да се наложи да се респектираме взаимно Кой на Кого ще ограничи достъпа, например до водните обекти ли, или до защитените територии?

И тъй като водите са най-важни, ние ще надделеем, разбира се, при това с лекота. Гарантираме Ви, пък и няма да ни е за пръв път да се саморазправяме с разни мижави охранители, че даже нещо напоследък ни стана навик.

 

Накрая най-важното!

Молим, ако имате и някакви други такива неправителствени, но национални или европейски  Агенции или Служби, с които да сте сключили договори или споразумения, да ни предоставите подробен списък Кой Какво си е заплюл да охранява, и най-важното - да ги информирате, че ний вече сме си заплюли всички води и водни обекти, повърхностни и подземни водни тела и т.н. за нас, за да не стане някой Сакатлък на терен!

 

Видят ли ни, че се появяваме някъде, направо да се изнасят в името на добрия тон между съмишленици по опазване на природните ресурси. Ще ни познаят по въдиците, кеповете и примамките, с които ще сме въоръжени, но и не само по тях.

 

Прочее, ако някоя и Басейнова или РИОСВ също е сключила такива споразумения напоследък, молим да се съобразят с написаното по-горе, а също и като ни видят, че охраняваме някъде, отдалече да ни се легитимират, да не стане някоя грешка!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

С непресъхващо уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ