Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Доклади БДИБР от проверки януари-февруари - коментари


Абре, тея луди ли са? Хванали са как НС пресушават река Бяла, с тяхното брутално водохващане на реката за язовир Домлян и нищичко по въпроса?

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/01/WEB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0%2001.2022.pdf

   Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон" вх. №КД-03-31/11.02.2022г. (рег.№СЗТ-6/11.02.2022г.) от кметския наместник на с. Куртово, относно изземване на инертен материал от река Бяла река, с. Куртово, общ. Карлово, до бившия тракторен завод, на границата между селата Куртово и Горни Домлян е извършена съвместна проверка на място с кметския наместник на с. Куртово. При направения оглед на участък от р. Бяла река в землището на с. Куртово и с. Ведраре, общ. Карлово е установено, че в момента на проверката речното корито е сухо и няма вода в реката, няма наличие на тежкотоварна техника в речното корито. Установено е наличието на подход от десен бряг на р. Бяла река в землището на с. Ведраре и наличието на следи от тежкотоварна техника. В речното корито има изкоп.  

И забележете. Пак няма извършител!!!


Прави впечатление и следния текст в двата доклата: документи разрешения за проучване на находище за строителни материали, издадени от Министерство на енергетиката. ПИМК със същото разрешително от МЕ копаят онзи големия изкоп на левия бряг на Марица срещу вливането на Въча. Явно това е следващата схема след почистванията на наносни отложения... Явно сега МЕ е компрометирано, а не МОСВ :D 

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/01/WEB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0%2001.2022.pdf

Има АУАНИ на ПИМК и СТРОЙМАШ

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/02/%D0%BE%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0-2.2022.pdfНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ