Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Сдружение Балканка - Покана за среща към НЕК

Във връзка с поетите ангажименти за
подпомагане на всички държавни структури, когато се засягат проблемите
за управление на водите и последващите от това рискове и заплахи за
живота и здравето на населението и обитателите на речните и крайречни
местообитания, във връзка с многократно повтарящи се проблеми с рязко
повишаване нивото на река Въча след централите преди град Кричим,в
резултат на което, не веднъж се стига до спасителни операции по вадене
на хора, заседнали в коритото на реката, а миналата година имаше и
смъртен случай, отправям покана за съвместна среща между наши
представители и представители на НЕК ЕАД и НЕК П ВЕЦ, с цел обсъждане
намирането на разумно решение за разрешаване на този многократно
повтарящ се през годините проблем.

Ние имаме някои идеи, които няма как да се осъществят без съдействието
на НЕК ЕАД, ето защо отправяме покана за провеждане на конструктивна
среща по въпроса в удобно за представителите на НЕК ЕАД време.


--
Сдружение "Балканка"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ