Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 17 април 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до РИОСВ София и до БДДР за замърсяване на Владайска река

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че от доста време от една база на някаква сметоизвозваща фирма в Княжево изтичат някаки гадории, текат по улицата и отиват право във Владайска река.

Това явление несъмнено спомага за подобряване на качеството на околната среда в зоните от град София, през които протича Владайска.

 

Мястото е с координати - 42.662130, 23.247398 в кв. Княжево, Ул. Арбанаси на пресечната с ул. Войводина могила.

 

За описаното благоприятно явление можете да се убедите от следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=FY5FGoqYjFc

 

Всъщност, пясъкът по улиците, който се вижда на видеото, се дължи на благородното усилие на инвеститора да прикрие едно безобразно изтичане на масла от преди няколко дена. Иначе показаният сега теч си е нормален и постоянен.

 

Молим и настояваме в никакъв случай РИОСВ София да не извършва проверка, освен ако не намери малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие.

С още по-голяма сила това важи за БДДР, защото, така или иначе според самите тях ние нямаме никакъв правен интерес да им пускаме сигнали, за да могат да се отдадат на кръстословиците и кройките си с цялото внимание, които тези отговорни дейности заслужават...

Ето защо, от БДДР нищо не щем!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ