Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че през последните две седмици извършихме две проверки на Санданска Бистрица в рамките на урбанизираната територия на едноименния град след сигнали от разтревожената местна общественост.

 

Резултатите са:

 

1. Проверка от 22 март 2022

При посещението се установиха две отходни тръби, от едната от които изтичаше някаква гадория в реката по време на маловодие.

За този факт можете да се убедите от прикачената към този сигнал снимка.

Координатите на мястото са 41.560464 / 23.281525 - точно срещу Билата.  

 

2. Проверка от 04 април 2022

При посещението Пак се установи същото положение на същото място!

За това можете да се убедите от следния видоклип:

https://www.youtube.com/shorts/Qf6Q8TzHpog

 

От реката се разнася невъобразима смрад, разбира се, за която няма как да се убедите, освен ако не отидете там.

 

Във връзка с гореизложеното, настояваме РИОСВ Благоевград и БДЗБР в никакъв случай да не извършват проверка и да не ни уведомяват за резултатите,

освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ