Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че вчера, 14.04.2022г., премина първото заседание по делото ни за спасяването на Искъро над Язовиро от незаконния ВЕЦ Злокучане в АССГ.

Делото ни е срещу поредно незаконно Решение на директора на Басейнова Плевен - Петър Димитров - за удължаване срока на разрешителното Му за процесния ВЕЦ.

 

Решението Му съдържа нарушение на изрична забрана от ПУРБ и на два текста от закона за водите, и ние ще спечелим делото 100%.

 

Оказа се, обаче, че иначе уважаваният от нас Петър Димитров, като не можал да намери пропуски в жалбата ни, оспорил пред съда Правния Интерес на сдружението да Го съдим за незаконните Му решения по Закона за водите...

Ние не сме били имали правен интерес да си спасяваме рекичките от непрекъснатите нарушения на законите, извършвани от Него самия, бе моля Ви се? И кой тогава би имал такъв правен интерес, ако не е тайна?

 

Случаят повдига следните неизбежни въпроси:

1. Поддържат ли министър Борислав Сандов и заместник Тома Белев  протежето си -  директора на БДДР - във волеизявленията Му, че ние нямаме правен интерес да обжалваме незаконни решения на "компетентните" органи по ЗВ?

 

2. Извършеното от директор Димитров представлява ли нарушение на относимото национално законодателство и на Орхуската Конвенция за достъпа на гражданските организации до правосъдие по въпросите за околната среда? Така ли ще я караме и занапред, уважаеми?

 

3. За изпълнението на такива задачи ли директор Димитров беше назначен от министър Борислав Сандов и заради тях ли министърът продължава упорито да Го брани с голи гърди, та и си позволява да лъже по националните телевизии, че бил обявил конкурс за длъжността, при положение че никакъв конкурс не е обявяван?

 

4. Предвид нашумелите наскоро тенденции, трябва ли да прекръстим на Национална Агенция, Регионална Служба или пък на Европейски институт за спасяване на реките, че в МОСВ да започнат да ни признават поне правния интерес да ги съдим?

 

Прочее, трябва да успокоим и тримата гореизброени съучастници, Че колкото и да им се иска и в най-мокрите сънища,

ВЕЦ Злокучане Няма Да Се Строи!

 

Нищо че, за техен голям късмет ни се падна единственият съдия в АССГ и в света, който не ни призна правото да съдим директора на Басейновата и ще се разхождаме до ВАС и обратно още няколко пъти!

 

А накрая, обаче, хитрата Басейнова Плевен ще трябва да ни плати сума ти пари за разноските по делото на няколко инстанции, не че на съучастниците и на директора им пука, защото и това ще бъде платено от данъците на населението, а не лично от тях!

 

Въпреки това, Молим Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка на фактите по случая, като изиска от директора становището Му по жалбата ни срещу ВЕЦ Злокучане в АССГ и, като установи нарушения на правата на гражданските организации, директорът да бъде уволнен моментално!

Напомняме също така на министър Сандов и на заместник Белев, че те няма вечно да топлят креслата си в министерството и че някой недалечен ден не е невъзможно на тях да не им бъде признаван правният интерес от същия директор, Който, както изглежда, ще кисне вечно начело на Басейнова Плевен...

Лично те, двамата, няма да е зле да проверят и каква беше точно ролята Му за предложеното изменение на Закона за Водите, с което щяха да се разрешават руслови ВЕЦ-ове по Марица, Тунджа и най-вече в Кресненското Дефиле, примерно, освен ако те самите нямат намерения да внесат това изменение на ЗВ в МС, което продължава да си седи на сайта на МОСВ. Тогава няма нужда да проверяват, а ние ги чакаме с интерес да се пробват...

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ