Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 16 април 2018 г.

Многоцелеви доклад за ВЕЦ и нови рибни проходи

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДИБР на 05.10.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме за някои нарушения на ПУРБ 2016-2021 и някои други нередности, извършени от БДДР.

Предвид факта, че такива нарушения могат да се случат и в други БД, изпращаме доклада и до тях, за да не ги допускат и те.

А предвид факта, че едно от най-вредните нарушения на БДДР е свързано с процедура на РИОСВ София, изпращаме доклада и до тази инспекция, както и някои от другите нарушения - на РИОСВ Велико Търново.

 

И така, ще започнем с едно становище на БДДР по отношение на ВЕЦ Бебреш:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/09_2017/5385_19092017.PDF

 

Възложителят бил възнамерявал да използва водните количества от язовир Бебреш в диапазон - Най-Високо Работно Водно Ниво /НВРВН/ - Най-Ниско Работно Водно Ниво /ННРВН/ и това било допустимо според БДДР? Ами ще възнамерява разбира се, що да не възнамерява, като има кой да му го даде! Само дето това обрича населените места в Ботевградско да останат без вода за пиене и за напояване - обръщаме специално внимание на РИОСВ София върху този проблем. Точно това се случи миналата година:

http://videos.botevgrad.com/view/15241/Nivoto-na-yazovir-Bebresh-e-rekordno-nisko/

 

Ето го язовира в най-ниско положение, източен от бащата на Валентин Златев - Васил:

https://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

 

Очевидно е, че недопустимото становище за допустимост на БДДР е издадено в рамките на някаква процедура по ОВОС - най-вероятно "Преценка на необходимостта от...", която се придвижва от РИОСВ София. Ето защо молим РИОСВ София, да прекрати процедурата и настояваме /а не молим/ БДДР да си оттегли неуместното становище веднага. Причината се крие във факта, че това становище нарушава изискванията на чл.50, ал.4 от ЗВ, въпреки че е цитиран този член. А причината за нарушението е, че ако язовир Бебреш се изпразни през лятото или есента, ще трябва да се чака следващата пролет, за да започне да се пълни отново, а дотогава хората ще са на режим и ще пият тиня - точно както стана миналата година.

Естествено че сме информирали веднага и кмета на гр.Ботевград и естествено че, ако БДДР не си изтегли и оправи становището, ще информираме и хората в Ботевградско, където имаме много приятели и съмишленици. Припомняме на БДДР, че дори социализмът не беше построил ВЕЦ Бебреш, защото няма как да се осигурява вода и за населените места, и за ВЕЦ-а на местния феодал!

Разбира се, в стила и добрата практика на министър Димов би могло да се потърси баланс между интересите на местното население да имат чиста питейна вода и интересите на Васил Златев местното население да няма чиста питейна вода, за да има вода за неговия зловещ ВЕЦ. Само трябва да възложи на БДДР, на ДУВ или на чужди експерти реката да стане два пъти по-голяма...

Накрая на този раздел, отново молим РИОСВ София да прекрати процедурата за ВЕЦ Бебреш, каквато и да е тя, и да не слуша БДДР!

 

На второ място обръщаме внимание на БДДР върху следното становище:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/09_2017/5011_08092017.PDF

Тук само отбелязваме, че в заглавията на точка 1 и точка 2 БДДР нарича ПУ на ПП Витоша - инвестиционно предложение /ИП/. Абсолютно сме съгласни с оценката на БДДР, защото тя съвпада с нашата оценка, че тоя план се прави за инвестиционните намерения на Цеко Минев и на другите като него, които искат да застроят и унищожат планината.

Извън факта че ПУ на ПП Витоша всъщност е ИП за ликвидирането на ПП, сме прикачили нашето Становище за този ПУ, с надеждата БДДР да види колко много неща са пропуснали в становището си за допустимост и трябва да ги добавят - за рибните проходи да речем, за водоползването и т.н.

 

На трето място обръщаме внимание на БДДР, на РИОСВ Велико Търново и на всички други БД върху следните две становища:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/08_2017/4426_10082017.PDF

 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/08_2017/4550_14082017.PDF

 

Особено първото становище е направо христоматийно - щял да се прави рибен проход с някакъв шнеков винт??? Ми това си е направо турбина от типа Архимедов винт, уважаеми от БДДР!

И всички БД имат мерки за изграждане на рибни проходи по ръководството на ФАО и поне БДДР не е видяла, че в това ръководство, нито в ръководството на ICPDR,  няма никакви винтове - Архимедови, Шнекови или други, и твърди, че такъв РП с шнек бил допустим?

Да не говорим за мярката от ЕО на ПУРБ на ДР с код HY_11 и действията за нейното изпълнение - "Приоритетно да се използват близки до природата... ", а ако не може - "...се препоръчва рибен роход с вертикални слотове"

И за какво изобщо го писахте тоя ПУРБ и тия Екологични Оценки, като не ги спазвате?

 

Във втория документ ситуацията е малко по-добра, но и двете становища трябваше да завършват с разпореждане на БДДР рибните проходи да са от типа Рампа /дънна или рибна/ или Байпас! Тоест близки до природата!

А не пак да се харчат пари безсмислено, защото като ги направят и през тях не минават риби, някой ден ще ги правят пак и пак, докато се научат!

И инвеститорите трябва да убедят БДДР и съответната РИОСВ - Велико Търново, че близки до природата РП са невъзможни физически, а не че не им се купуват земите и не им се харчат пари, и чак тогава да им се разреши само РП с вертикални слотове. И никакви винтове, болтове, гайки или бурми! Иначе ще ги правят пак!

Също така припомняме на БДДР текста на ЗВ, а именно че съгласно чл.44, ал.2 от ЗВ, водовземането включва и използването на енергията на водата.  Ето защо никакви винтове не могат да се въртят от вода без разрешително за водовземане, а в конкретния случай въпросният винт попада в ЗЗ „река Янтра" BG0000610  по директивата за местообитанията  и тогава, съгласно чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ - не може да му се издаде разрешително за водовземане, тоест за използване на енергията на водата в защитената зона!

 

По тези причини настоящият доклад е изпратен и до РИОСВ Велико Търново, за да знаят какви мерки има в ПУРБ 2016-2021 на ДР и че становището за допустимост на горните две ИП на БДДР е недопустимо - особено това за ВЕЦ Каломен, където и Законът за водите е нарушен!

Честно казано, понякога се уморяваме и се обезверяваме да следим БДДР къде ще си наруши собствения ПУРБ или закона..., до следващия път, когато го наруши.

 

И сега - към доклада за територията на БДИБР за проверките от 05.10.2017г. :

 

1. МВЕЦ Чурековска - водохващане на Чурековска река

Посещението е при маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи. Вместо това, както и миналата година, той краде всичката вода и е унищожил реката напълно.

Рибният проход продължава да е затапен с дъска, както и миналата година.

Преливните отвори също са затапени с дъски, за да не вземат да изпуснат някоя капка вода в реката! Коритото на реката е брутално задръстено с храсталаци. За благото на един евродепутат

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0337-dam/2017-10-05

 

Тъй като посещението имаше много цели, които засега не можем да споделим, нямахме време да посетим и второто водохващане на Лявовската река, но и тя беше суха като барут при теоретичното вливане /тук не намираме подходяща дума за съединяването на една суха река с друга/ в Чурековска.

 

 

2. ВЕЦ Гашня - водохващане на едноименната река.

Посещението е при маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи. Вместо това, както и миналата година, той краде всичката вода и е унищожил реката напълно. Рибният проход продължава да е затапен.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0059-dam/2017-10-05

 

3. МВЕЦ Гьоврен - водохващане на река Триградска.

При посещението ВЕЦ-ът не работи, точно както би трябвало в маловодие. Поздравяваме БДИБР за това.

Горният край на тесния улей, през който БДИБР си въобразява, че могат да преминат риби и да стигнат до рибния проход, е задръстан от клечкорляк! Самият проход и без това е непреодолим - с къси басейни, плитък, с много висока скорост и турболенция на водата.

Все пак, това продължава да е едно от най-глупавите съоръжения у нас, дори и да не беше задръстен улеят. След отправени от нас обвинения към проектанта по част Хидротехническа той сподели, че проектът му въобще не е спазен, но дори и той е съгласен, че съоръжението е от най-глупавите, дори на територията на БДИБР.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0068-dam/2017-10-05

 

4. ВЕЦ Чаир дере - на едноименната река

Посещението е при маловодие и ВЕЦ-ът за разлика от друг път не работи, както би трябвало. Рибният проход продължава да е недостижим за рибите заради бетонищата в коритото на реката. Този проход и без това също е непреодолим - с къси басейни, плитък, с много висока скорост и турболенция на водата. Бетонът на водохващането е започнал да се разпада.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0318-dam/2017-10-05

 

5. ВЕЦ Девин - водохващания на Триградска и на Мугленска

Посещението е при маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

Вместо това, той краде почти всичката вода и изпуска не повече от 30 литра в секунда в Триградската река и нула литра  в секунда в Мугленската река.

Рибни проходи упорито продължава да нямааа...

https://dams.reki.bg/0495-dam/2017-10-05

 

Накрая на този доклад отново молим РИОСВ София, с която сме в отлични отношения, да прекрати каквито и да било процедури за ВЕЦ Бебреш и молим РИОСВ Велико Търново да спази изискванията от ЕО на ПУРБ 2016-2021 на Дунавски район, нищо че БДДР не ги спазва и да не нарушава ЗВ, нищо че БДДР го нарушава!

 

Предварително благодарим за разбиането и съдействието.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ