Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 13 април 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка относно поредната жалба до ГД Околна среда на ЕК

От Сдружение Балканка имаме удоволствието да представим на Вашето внимание най-новата част от кореспонденцията ни с ГД Околна среда на ЕК, съдържаща седмото допълнение към основната ни жалба за извършени от Ваша страна нарушения на законодателството на ЕС.

Освен по-важните Ви нови нарушения и освен новооткритите от нас слабости на нормативната и поднормативна уредба, се страхуваме, че се наложи да споделим отново нашите колебания относно пълнотата на отговорите Ви в рамките на пилотната процедура. Пак моля за извинение, ако съмненията ни са неоснователни, но повод за тях имаме сега от Вашия отказ да ни предоставите Вашите отговори в рамките на пилотната процедура, на които имахме пълно право на достъп. Разбира се че можехме да ги получим и по съдебен ред, но избрахме по-лесния и по-бърз начин да ги поискаме и получим от ГД Околна среда.


Все пак, на фона на взаимните договорености за взаимодействие, които постигнахе още през март 2015г. с екипа на ведомството Ви по Ваше настояване тогава, намираме Вашия отказ сега да ни предоставите информацията по пилотната процедура за разочароващ от една страна, но от друга и за стимулиращ да влагаме още повече усилия, за да заслужим Вашето доверие.

На второ място в този доклад Ви информираме за съвместната проверка с РИОСВ Пловдив и с БДИБР на река Стряма под град Клисура. Проверката премина успешно, като РИОСВ Пловдив и ДБИБР написаха констативни протоколи и вероятно ще наложат мярката предписание с цялата нейна строгост.
Проблем обаче възникна от най-неочакваната посока - на Ладата Нива, с която се придвижват РИОСВ Пловдив, и падна в движение предното ляво колело! Както си караха в центъра на Карлово върху идеално гладък асфалт и то паднааа...

Возилото е на неустановена възраст, но не по-малко от 30/трийсет/ години, тоест е съвсем като ново от гледна точка на Боянската черква да речем.
Все пак бихме искали да обърнем внимание на ръководството на МОСВ, че колелото се откачи при скорост от около 15 километра в час. Ако се беше откачило при 80 километра в час, Нивата щеше да се търкаля през таван гарантирано. И служителите на РИОСВ Пловдив щяха да пострадат най-меко казано, да не говорим и за другите евентуални участници в движението.

БДИБР бяха с доста по-модерна техника - Дачия Дъстър /но не 4х4/, който издържа и не се развали. Обаче в отговор на наш загрижен въпрос, се оказа, че звеното на БДИБР в Сливен продължавало да се придвижва яхнало също Лада, но от модела ВАЗ 2107.

Сега, надяваме се приемната на министър председателя да Го информира, че споменатите модели на заводите ВАЗ са били остарели още по времето, когато Хан Аспарух се е опитал да завземе Византия яхнал един от тях и не е успял по причина на техниката, която го е предала още тогава. И също така да Го информират, че е ЧУДОВИЩНА СРАМОТА от МОСВ да харчат огромни пари за безумни проекти като например Подходите в управлението на мрежата Натура 2000 /над 900 хиляди лева за Дикон/, или пък да участват финансово в откровено тъпи проекти като Оценката на комбинираните ефекти на ВЕЦ /около 450 хиляди лева за РЕЦ/, още повече че ние им предоставяме съвсем безвъзмездно същата тази оценка почти всяка седмица без пари.

Ето защо настояваме Министър председателят да въведе ред в харченето на пари в процесното ведомство, иначе ще го поканим да се качи с Лада Нива на ВЕЦ Равна заедно с нас, да видим дали ще издържи!

Лада НИВА или ВАЗ 2017 в движение през 2018г. е срам и резил, който не ни се иска да виждаме никога вече! Ако нямате пари за нови коли, увеличете таксите за водовземане/ползване на ВЕЦ, защото например ВЕЦ Тъмръш изкарва пари за по една Дачия Дъстър 4х4 на ден! И не ги харчете за безумни проекти, като споменатите по-горе.
Над 900/деветстотин/ хиляди за проекта на ДИКОН, който е от двайсетина страници и барем да беше смислен поръчковият краен резултат, и да няма пари за коли на служителите, които вършат работа на терен! Не Ви е срам!

Само между другото Ви уведомяваме също така, че преди около две години и една Лада Нива на РИОСВ София също се беше разпаднала в Самоков, тоест е налице устойчива тенденция тези возила да се разпадат възпрепятствайки по този начин проверките на компетентните органи и създавайки рискове за служителите.

Във връзка с горното, осъзнавайки отговорността, която поемаме като предизвикваме проверки на компетентните органи, и имайки предвид че Нивата щеше да се търкаля пред очите ни, Ви уведомяваме също така, че оттук натам ще участваме в съвместни проверки с органи на МОСВ, само ако възрастта на автомобилите им не превишава 10 години, за което ще искаме копия от регистрационните им талони. Ако ще идвате с по-стари возила, изобщо не ни канете.

В най-скоро време ще напишем и една жалба до ЕК на базата на трагичното оборудване на контролните органи на МОСВ, поради което те не могат да вършат работа.
Ще го направим веднага, след като изпратим жалбата за замърсяването на питейните водоизточници и нарочното бавене на определянето на СОЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ