Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 20 април 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка относно Световния Ден на Миграцията на рибите и за действия на БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви обръщаме внимание, че 21 април 2018г. е обявен за пореден път за Световен Ден на Миграцията на рибите.

 

Във връзка с този важен за нашата съвместна дейност ден, Ви уведомявам, че Сдружение Балканка организира акция по почистване на река Ботуня от  Заножене, през Вършец, до разклона за Долна Бела речка. По този начин ще увеличим проводимостта на реката и ще подобрим условията за мигриращите риби в нея.

Ето линк към самото събитие:

https://www.facebook.com/events/2068636003349876/ 

 

За съжаление не можм да Ви поканим в нашето събитие, но не поради остросюжетните ни отношения напоследък, а защото събитието е само за риболовци. Ще се включат и множество местни хора, наши привърженици и приятели.

 

НО, във връзка с Вашите отговорности по отношение на въпросната миграция /или по-точно бездействия/, Ви приканваме Вие да организирате Ваши събития, които бихте могли да регистрирате на страницата на World Fish Migration Day: 
https://www.worldfishmigrationday.com/:

 

САМО много молим, да не водите невинни невръстни деца на някой ВЕЦ, както направи БДИБР миналата година. Измислете нещо по-смислено, ако обичате. Например всяка БД може да почисти някой речен участък, или пък вземете решение за премахване на някой стар полуразрушен бент или нещо такова. Но никакви дечица на никакъв ВЕЦ!

Иначе после ние ще трябва през годините да им обясняваме защо, например, в рибния проход на ВЕЦ Кадиево /където децата бяха хвърлени в лоното на злото/ няма нито една риба.

 

На второ място в този доклад, като стана дума за рибни проходи, заостряме вниманието на БДДР върху едно тяхо становище за допустимост на ИП за изграждане на РП на ВЕЦ Пеев. По принцип в становището всичко си е наред. Обаче предложеният в описанието на ИП рибен проход тип Денил /Denyl/ е изключително неподходящ за Българските условия. Има го и в ръководството на ФАО, но изследвания в Австрия са доказали, че през него не минава ни една местна риба въобще. Ние също гарантираме за това.

Затова просто молим БДДР, в неформален контакт да предаде на инвеститора, че само ще си изхарчи парите напразно. Биха могли най-приятелски да му препоръчат да използва  тип РП с вертикални прорези /Vertical Slot/, който е единствения допустим тип РП, доказан пак след дългогодишни изследвания в Австрия, и е единственият тип РП, за който и у нас е доказано, че преминават риби /на ВЕЦ Устрем/.

Всичките тези неща щяха да залегнат в Наредбата за РП, ако ние навремето я бяхме довършили докрай, преди Вие да я изхвърлите в коша, и се надяваме да залегнат в нея сега, когато Вие я правите, въпреки усещането за загуба на ентусиазъм от Ваша страна по въпроса.

 

На трето място поставяме пред Вас следния основен проблем:

Съгласно прикаченото решение на РИОСВ София относно преценка необходимостта от ОВОС/ОСВ за ВЕЦ Калугерово на река Малък Искър, се установява, че през 2014г. /при стария директор/ БДДР е издала положително становище за допустимост за въпросното ИП. А то тогава е било недопустимо съгласно ПУРБ 2010-2015 на ДР, защото попада в зона за защита на водите по чл.118ж, във връзка с чл.119а, ал.1, т.5. Това ИП е недопустимо и по новия ПУРБ 2016-2021 на ДР, без този факт да е от значение в момента.

 

Това, което е от значение в момента, е, че ако някой ден Инвеститорът реши да си поръча ДОВОС/ДОСВ, ще я докараме всички заедно пак до действията, предприети по ВЕЦ Своде и до същия краен резултат, за койо сме благодарили вече нееднократно на БДДР и на РИОСВ София, и на тогавашния министър -

г-жа Василева, и се възползваме да поднесем отново нашите благодарности.

 

Та, идеята ни е: дали не би могло компетентните органи да обмислят  предприемане на същите стъпки на най-ранен етап /тоест сега/, които предприеха тогава, за да спестим на всички нас същите усилия и, много по-важно - на инвеститора да спестим безсмислените усилия и похарчените пари, а така също и надеждите, че някога ще си има ВЕЦ и ще пресушава реката. Моля, да обърнете внимание, че е имало през 2014г и възражения на местните хора, че реката е в много лошо състояние, че створът си е изцяло в защитената зона и пр., тоест ситуацията е много по-неблагоприятна за ВЕЦ, отколкото беше при ВЕЦ Своде, за който всички заедно сме спечелили делото във ВАС, решението на РИОСВ София да прекрати процедурата е потвърдено от съда и решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

В този смисъл предлагаме на всички БД за осмисляне следното:

В рамките на всички неприключили процедури по ОВОС/ОС, дали не биха могли да предприемат стъпки за проверка и преразглеждане на всичките си становища за допустимост на ВЕЦ, които са в сила, защото сме сигурни, че има още много такива незаконосъобразни становища. Тоест случаят с ВЕЦ Калугерово и БДДР е случайно избран, или почти. По този начин ще се избегнат още нарушения на законите и на ПУРБ.

За да дадем пример - след като новремето всички разбрахте, че сте нарушавали закона при определяне на минималния допустим отток в разрешителните за водовземане, в новите ПУРБ Вие записахте мярка за преразглеждане на разрешителните във връзка със спазване на закона. Дано да я изпълнявате.

 

Надяваме се да вземете правилните решения по тези въпроси и не се предавайте за Наредбата за рибните проходи, защото ние Ви стискаме палци за нея. Сигурни сме, че осъзнавате високите отговорности, защото по тази наредба ще се харчат много пари на национално отговорния бизнес и рибите ще трябва да преминават през проходите, рано или късно, с повече или по-малко усилия от всички нас.

 

Извиняваме се още веднъж, че не Ви каним на чистенето на Ботуня. За тази година планираме доста по-малко подобни акции, поради влошеното финансово състояние на сдружението - например заради разходите ни по делото Яденица, където дирекция ПАО дори имаше нахалството да ни търси да им възстановяваме разходите, въпреки че взимат и заплатите си от нашите данъци. Обаче поне едно детско училище ще направим с чистене и зарибяване, както миналата година, и тогава ще Ви поканим на него.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ