Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 24 април 2018 г.

Доклад относно действия на сдружение Балканка по повод Световния Ден на Миграцията на рибите и за действия на Басейновите дирекции

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви обръщаме внимание, че дейността на сдружението по почистване на река Ботуня във връзка с 21 април 2018г., обявен за пореден път за Световен Ден на Миграцията на рибите, премина изключително успешно.

          

Събрахме над 120 броя 130 литрови чували боклук, с които се напълниха два камиона. Най-радостното е, че този път се включиха и местни доброволци от Вършец, включително три дечица с учителка. Получиха подаръци от нас и се надяваме да предадт в училището колко е полезна такава дейност и най-важното - да предадат на родителите си да съдействат в реката да не се хвърлят боклуци. Надяваме се и Басейновите дирекции да са предприели подобни действия в техните РБУ, за да отбележат празника. За нашата акция можете да се убедите от следния линк:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1782062948540891 

 

Моля, да ни уведомите за Вашите акции.

 

На второ място в този доклад Ви уведомяваме, че извършихме и проверка на ВЕЦ Ботуня.

Посещението е при пролетно пълноводие - в Световния ден на миграцията на рибите.

Реката фучи и трещи и водата се излива отвсякъде, освен през рибния проход, през който не протича капка вода. За целта същият е качествено затапен, с цел да не се изпуска никаква вода и когато реката е малка, в стила и добрата практика на национално отговорния хидроенергиен бизнес  и на Басейновите дирекции у нас.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0031-dam/2018-04-21

Тук не можем да не споделим, че това е поне трети поред сигнал и никой нищо не прави. Съзнаваме, че проблемът е в нормативната уредба, обаче как пък не вземете решение поне нещо да промените, абсолютно не ни е ясно. Нарушение след нарушение и нищо! Браво на всички Вас.

 

На трето място в този доклад Ви уведомяваме относно някои становища на Басейновите дирекции.

БДЗБР - поздравления за становището им за недопустимост на ВЕЦ Тремошница. Изключително правилно становище в светлината на ПУРБ 2016-2021 на ЗБР и на ЗВ.

БДИБР - становище № ПУ 01-293/2017 от 01.03.2018 относно становище на сдружение Балканка относно становище на БДИБР за допустимост на ВЕЦ Четрока. Без да изпадаме в спорове и дребнотемие дали една гола сграда е ВЕЦ, след като няма турбини и не произвежда ток, поздравяваме БДИБР за това, че потвърждават нашето становище за недопустимост на тази ВЕЦ. Намираме за разумно това становище на БДИБР да бъде изпратено освен на ДУВ към МОСВ, така също и на компетентния орган, за да прекрати процедурата по ОВОС на възможно най-ранен етап, тъй като за това ИП не може да се издаде разрешително за водовземане, както много правилно се посочва в т.4 от цитираното становище на БДИБР. И няма смисъл инвеститорът да си харчи парите напразно.

БДДР - Становище за допустимост на ИП за изграждане на рибен проход на ВЕЦ Чипровци. Поздравления за полаганите усилия в тази БД за осигуряване на миграцията на рибите. Само една подробност - рибният проход очевидно ще е от Басейнов тип /Pool pass/, който е също много неподходящ за нашите условия и риби. Почти толкова неподходящ, колкото и РП от типа Денил /Denyl/, за който стана дума в предходния ни доклад. Молим БДДР да предприеме същия подход - в приятелски разговор с инвеститора да препоръча РП от типа с вертикални прорези /Vertical slot/, като единствено подходящ за случая. Иначе инвеститорът ще си изхарчи парите напразно и някой ден ще преправя рибния проход за своя сметка. Причината е, че един рибен проход е рибен проход, само ако през него преминават риби. Ако не преминават - нещото е всичко друго, но не и рибен проход.

Попаднахме и на едно становище на БДДР, което е изключително странно - за продължаване на обичайната експлоатация на ВЕЦ Сокол, което звучи абсурдно. ВЕЦ-ът си е действащ съгласно регистъра на АУЕР и молим БДДР за допълнителни проверка и пояснения. Защото тази ВЕЦ е на каптаж и се поставя въпроса - колко е средномногогодишното водно количество, колко е минималното средно месечно с 95% обезпеченост и колко е минималното водно количество по разрешителното за водовземане, което собственикът трябва да изпуска след водохващането, на базата на определението за минимален допустим отток от ЗВ? Ползата от това становище ние съзираме в координатите на мястото на водовземане, понеже ги нямахме досега, но сега вече ще можем да го проверим в скоро време. Обръщаме внимание на БДДР и на ДУВ, че това е един от случаите, при който изграждането на рибен проход е безсмислено. Надяваме се тези случаи да са отразени във Вашия вариант на Наредбата за РП, която всички чакаме с нетърпение.

 

И като стана дума за Наредбата за РП, предлагаме, ако е готова, да ни я изпратите за предварителна оценка, преди да бъде публикувана за обществено обсъждане. Предвид изключителния експертен потенциал на сдружението по въпросите на миграцията на рибите, сме сигурни, че ще бъдем много полезни и в обичайния си конструктивен подход ще предложим подобрения, ако те се окажат необходими. През март 2015г., по Ваше настояване, обещахме да Ви помагаме за такива неща, просто трябва да ни дадете възможност навреме.

 

Изказваме също така поздравления и благодарности на БДДР, дирекция ПАО и на министър Ивелина Василева за това, че сме спечелили делото за мерките в ПУРБ на ДР относно мината в Трън на тричленен състав на ВАС. Сами разбирате, че ние оказваме помощ по всякакъв начин и с всички сили на един от правните екипи по делото. Стискаме палци и за следващите дела.

 

За пълнота на доклада сме прикачили и една снимка от нашето участие в откриването на рафтинг сезона в Кресненското дефиле, което БДЗБР /при предишния директор/ най-упорито отказа да определи като зона за защита на водите за отдих и водни спортове, въпреки настояванията ни и на Българското Каяк Общество /Каяк на бели води/.

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ