Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 18 април 2018 г.

Информация за прекратени или отнети разрешителни за ВЕЦ от Басейнова дирекция Плевен за 2016-2017

Ето че можело!


Таблицата в електронен вид е достъпна ТУК
                  Информация  изискана от Сдружение "Балканка", съгласно  заявление вх. № ДОИ-633/17.07.2017г.

Заявител/Титуляр Име на ВЕЦ          Работещ ВЕЦ -да/не  Решение № на Директора на БД Дата Решение за Разрешително №/ дата
"Хидро Енерджи" ООД Александрово не РО-165 15.3.2017 Отнемане на разрешително 11140056/ 11.08.2009
"Елефорс" ООД Батошево 1 да ПВ4-00065 15.10.2015 Отказ за продължаване срока на действие 11140068/ 26.11.2009
"Елефорс" ООД Батошево 2 да ПВ4-00066 15.10.2015 Отказ за продължаване срока на действие 11140069/ 26.11.2009
"Елефорс" ООД Батошево 2 да ПВ4-00010 19.12.2016 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Ралица - 1" ООД Бетани не 304 17.1.2013 Прекратяване на разрешително 11140133/ 01.08.2012
"Екобий 2011" ЕООД Бетани не РО-155 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140143/ 05.02.2013
"ВЕЦ Своге" ООД Бов север не 205 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100967/ 20.05.2005
"ВЕЦ Своге" ООД Бов юг не 2026 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100966/ 20.05.2005
"Хидроенерго - ТАС" ООД Ведена не ПВ2-00208 22.1.2007 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 0950/ 13.06.2002
"Хидроенерго - ТАС" ООД Ведена не 339 10.10.2013 Прекратяване на разрешително 11140063/ 08.10.2009
"Велпел" ООД Велпел не РО-166 15.3.2017 Отнемане на разрешително 11140085/ 07.04.2010
"Елнадзор" ООД Видраре не РО-160 1.3.2017 Отнемане на разрешително 11140066/ 16.11.2009
"ВЕЦ Своге" ООД Габровница не 207 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100963/ 20.05.2005
"МВЕЦ Габровница" ООД      Габровница не РО-161 1.3.2017 Отнемане на разрешително 11140037/ 17.09.2008
"МВЕЦ Баня" ООД Гложене не 252 9.3.2012 Прекратяване на разрешително 11140036/ 11.09.2008
"МВЕЦ Гложене" ЕООД Гложене не РО-157 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140130/ 02.04.2012
СД "Микрон - Караилански - Йосифов и сие" Дебнево да ПВ-00-00-12 23.2.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Циков газ петролеум" АД Дреновец не 332 23.8.2013 Прекратяване на разрешително 101865/ 21.12.2006
"Мира - ел" ООД Душево да 496 19.10.2016 Прекратяване на разрешително 101933/ 19.02.2007 (11140115/ 31.05.2011)
"Хидроенергетика" ООД Дълга река не 42 29.1.2007 Отнемане на разрешително 100282/ 19.02.2004
"Хидроенергетика" ООД Дълга река не 142 6.4.2009 Прекратяване на разрешително 11140006/ 26.03.2007
"АЕХ" ЕООД Дълги дел не 235 9.11.2011 Прекратяване на разрешително 11140004/ 26.03.2007
"ВЕЦ Дълги Дел" ЕООД Дълги дел не ПВ3-00109 14.2.2017 Отказ за продължаване срока на действие 11140124/ 03.01.2012
"Рила Еко енерджи" ООД Енерджи Говедарци не 463 30.10.2015 Прекратяване на разрешително 101168/ 26.09.2005
"Енергийни решения и технологии" ЕАД ЕРТ - 1 и ЕРТ - 2 не 276 24.7.2012 Прекратяване на разрешително 101289/ 01.12.2005
(11140114/ 03.05.2011)
"Енергийни решения и технологии" ЕАД ЕРТ - 3 не 274 24.7.2012 Прекратяване на разрешително 101064/ 22.07.2005
"Геоенергопроект" АД Етрополе не 156 13.8.2009 Прекратяване на разрешително 1546/ 08.04.2003
РПК "Изток" Зла река не 28 21.9.2006 Прекратяване на разрешително 1410/ 22.01.2003
"Сим нет 2" ООД Зла река не 124 19.1.2009 Прекратяване на разрешително 11140005/ 26.03.2007
"Зора 1" ООД Зора да 16 2.5.2006 Прекратяване на разрешително 0133/ 08.02.2001
"Биолика - енерджи" ЕООД Караш не 414 14.1.2015 Прекратяване на разрешително 11140054/ 30.07.2009
"Лукел" ООД Карлуково да 495 4.10.2016 Прекратяване на разрешително 100979/ 01.06.2005
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Козлодуй да 364 20.3.2014 Прекратяване на разрешително 0562/ 01.10.2005
"Енергия - Койнаре" ЕООД Койнаре да 13 7.3.2006 Прекратяване на разрешително 0454/ 19.07.2001
"ВЕЦ-Енергия холдинг" ЕАД Койнаре да 289 24.9.2012 Прекратяване на разрешително 11140122/ 11.11.2011
ЕТ "Хидроекоинженеринг - Недю Толев" Косица да 1470 7.10.2003 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 1666/ 07.08.2003
"Микро ВЕЦ Косица" АД Косица да 325 26.6.2013 Прекратяване на разрешително 11140081/ 09.03.2010
"Природна сила" ООД Краево не ПВ2-00216 21.3.2016 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 11140027/ 21.01.2008
"ВЕЦ Своге" ООД Лакатник да 197 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100949/ 16.05.2005
"ВЕЦ Своге" ООД Левище не 208 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100962/ 20.05.2005
ЕТ "Алимет - Тотьо Иванов" Лисец да 61 1.6.2007 Прекратяване на разрешително 100349/ 15.04.2004
"НЕК" ЕАД,
Предприятие ВЕЦ група "Рила"
Луковит да 299 21.12.2012 Прекратяване на разрешително 11140060/ 15.09.2009
"Енерджи Ка" ЕООД Луковит. не РО-167 15.3.2017 Отнемане на разрешително 101909/ 19.01.2007
"Искър - 2004" АД Луна да 48 9.2.2007 Прекратяване на разрешително 100679/ 14.11.2004
"Ботуня енерджи" АД Луна да РО-152 1.11.2016 Отнемане на разрешително 11140001/ 08.03.2007
"Руно - Казанлък" АД Малуша да 210 16.2.2011 Прекратяване на разрешително 100391/ 17.05.2004
"Сиесайеф хидро" АД Малуша да 223 9.6.2011 Прекратяване на разрешително 11140111/ 29.03.2011
"Чива" ООД Малък Искър не ПВ2-00135 12.7.2006 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Складове, транспорт и сервиз" ООД/ "СТИС" ООД Манастирска да ПВ3-00039 19.12.2016 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Енерджи груп" ООД Мелница Росица не РО-2 21.10.2013 Отнемане на разрешително 101526/ 11.05.2006
"МВЕЦ Баня" ООД Михайлово не 253 9.3.2012 Прекратяване на разрешително 11140035/ 11.09.2008
"МВЕЦ Михайлово" ЕООД Михайлово не РО-158 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140129/ 02.04.2012
"Хидроенергопроект" ООД Морджилица не 191 10.11.2010 Прекратяване на разрешително 11140086/ 25.05.2010
"Ника" ЕООД Ника не РО-1 21.10.2005 Отнемане на разрешително 101043/ 29.06.2005
"ВЕЦ Своге" ООД Оплетня да 201 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100961/ 20.05.2005
"Чаира" ЕООД Орион да 220 28.4.2011 Прекратяване на разрешително 0300/ 16.05.2001
"Лопушна Енерджи" АД  Орион да 343 13.11.2013 Прекратяване на разрешително 11140119/ 27.09.2011
"Неджин" ООД Панчарево да ПВ2-00189 24.8.2007 Прекратяване на разрешително 1634/ 01.04.2003
"Циков газ петролеум" АД Полетковци не 333 23.8.2013 Прекратяване на разрешително 101866/ 21.12.2006
"Енерджи Полетковци" ЕООД Полетковци не ПВ3-00161 25.7.2016 Отказ за изменение и продължаване срока на действие 11440002/ 01.10.2013
"МВЕЦ Янтра" ООД Преображение не РО-163 6.3.2017 Отнемане на разрешително 11140048/ 15.05.2009
"ВЕЦ Своге" ООД Прокопаник не 203 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100964/ 20.05.2005
"ВЕЦ Първомайци" ООД  Първомайци не ПВ4 - 00089 8.4.2011 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Руно - Казанлък" АД Ракита да 169 14.12.2009 Прекратяване на разрешително 100359/ 21.04.2004
"Сиесайеф хидро" ЕАД Ракита да 176 31.3.2010 Прекратяване на разрешително 11140079/ 11.02.2010
"ВЕЦ енергия" ЕООД Ракита да 233 24.10.2011 Прекратяване на разрешително 11140089/ 31.05.2010
"ВЕЦ-Енергия холдинг" ЕАД Ракита да 288 24.9.2012 Прекратяване на разрешително 11140123/ 15.11.2011
"Литекс хидро" ЕООД Ракита да 319 15.5.2013 Прекратяване на разрешително 11140140/ 26.10.2012
"Ралица" ООД  Ралица 1 не ПВ3-00050 14.9.2015 Отказ за продължаване срока на действие 11140099/ 16.02.2011
"Природна сила" ООД Рашково не ПВ2-00217 21.3.2016 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 11140028/ 24.01.2008
"Нови Енергии" ООД Ребърково не ПВ2-00218 10.2.2010 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 1662/ 18.01.2005
(11140088/ 10.05.2010)
"Бат Енерджи" ЕООД Своге - Н не ПВ2-00264 10.1.2013 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 11140076/ 28.12.2009
"Бат Енерджи" ЕООД Своге - Н не РО-162 1.3.2017 Отнемане на разрешително 11140076/ 28.12.2009
"ВЕЦ Своге" ООД Свражен да 198 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100950/ 16.05.2005
ЕТ "Сироко - Васил Лазаров" Сироко да ПВ1-00076 11.6.2010 Отказ за продължаване срока на действие 1677/ 17.09.2003
"Консорциум БЕЕК" ООД Сироко да 505 27.1.2017 Прекратяване на разрешително 11140126/ 14.02.2012
"Напоителни системи" ЕАД Смирненски да 507 30.3.2017 Прекратяване на разрешително 0354/ 12.06.2001
"Санто" ООД   Стакевци. не ПВ3-00155 22.6.2016 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 11140021/ 08.11.2007
"МВЕЦ Староселци" ООД   Староселци не ПВ1-00075 14.6.2017 Отказ за продължаване срока на действие 11140012/ 05.06.2007
"Рослин Капитал Партнърс - България" ООД Струпец не ПВ2-00081 20.7.2007 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Напоителни системи" ЕАД Телиш да ПВ1-00092 15.5.2015 Отказ за продължаване срока на действие 100700/ 14.12.2004
"НЕК" ЕАД,
Предприятие ВЕЦ група "Рила"
Троян 1 да 298 21.12.2012 Прекратяване на разрешително 11140059/ 15.09.2009
"Флеш" ЕООД Флеш да 519 3.8.2017 Прекратяване на разрешително 11140050/ 22.06.2009
"Екоенергия" ООД Хидровъзел "Боаза" - ВЕЦ 1 не РО-159 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140118/ 02.09.2011
"Екоенергия" ООД Хидровъзел "Боаза" - ВЕЦ 2 не РО-159 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140118/ 02.09.2011
"Дан-Мар" ООД Хърлец не РО-156 27.2.2017 Отнемане на разрешително 11140029/ 06.02.2008
"ВЕЦ Своге" ООД Церово да 199 21.1.2011 Прекратяване на разрешително 100965/ 20.05.2005
"Валидекс" ЕООД Черешовица не 170 15.1.2010 Прекратяване на разрешително 100012/ 07.07.2003
"Валидекс" ЕООД Черешовица не 271 18.7.2012 Прекратяване на разрешително 11140083/ 23.03.2010
"Инструмент" ООД Черни Вит да 269 3.7.2012 Прекратяване на разрешително 11140044/ 17.04.2009
"Дъ рич лайт" ООД   Черни Искър не ПВ2-00061 21.5.2015 Отказ за продължаване срока на действие 101048/ 22.07.2005
"Мантех" ООД Чупрене 2 да ПВ3-00046 19.12.2016 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Ивел 2003" АД Чупрене не 263 19.5.2012 Прекратяване на разрешително 101722/ 04.10.2006
(11140078/ 13.01.2010)
"Хидро" ООД Бърза не ПВ3-00057 12.1.2009 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Хидро" ООД Бърза не ПВ2-00056 19.4.2011 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Ес Джи Ай Пи" ООД Леви Искър не ПВ2-00310 3.4.2012 Отказ за изменение на разрешително за водовземане 11140062/ 08.10.2009
отменено от съда
"Мирикал" ЕООД Енергия - 10 не ПВ2-00217 5.6.2012 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Мирикал" ЕООД Енергия - 11 не ПВ2-00218 4.6.2012 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"МВЕЦ Малък Искър" ЕООД Воденицата не ПВ2-00027 7.11.2013 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Инертстрой Калето" АД ВЕЦ не ПВ2-00017 20.11.2013 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Надежда - 2001" ООД Надежда не ПВ2-00252 12.10.2016 Отказ за изменение и продължаване срока на действие 101876/ 21.12.2006
"МИ - 6" ООД МИ - 6 не ПВ3-00015 4.10.2006 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Флеш 2" ООД Флеш - 2 не ПВ3-00026 4.10.2006 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"ХК Долен Искър 9" ЕООД Долен Искър 9 не ПВ1-00121 23.9.2009 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"ХК Долен Искър" ЕООД Ореховица не ПВ1-00116 23.9.2009 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"ХК Долен Искър 6" ЕООД Долен Искър 6 не ПВ1-00120 10.12.2009 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Делектра" ЕООД МВЕЦ не 454 4.4.2003 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
ЕТ "Сирил-М-Кирил Пешев" ВЕЦ не 453 7.4.2003 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
СД "Комелт - Петков и Сие" Скокът не ПВ-00-01-00 20.8.2003 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
СД "Комелт - Петков и Сие" Скокът не 84 24.1.2008 Прекратяване на разрешително 100747/ 10.01.2005
"Васерфал" ООД Къса река не 1256 19.9.2003 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
СД "Микрон - Караилански - Йосифов и сие" Велчево 1 не ПВ-00-00-13 23.2.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Хидроенергетика" ООД Тетевен не ПВ-00-05-04 4.3.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Мантех" ООД МВЕЦ не ПВ-00-07-54 10.6.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Васко Спасов" ООД Спас и Мариел не ПВ-00-07-74 30.7.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
ЕТ "Диков - 38 - Гено Диков" МВЕЦ не ПВ-00-12-16 9.5.2005 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Касиопея - 7" ООД Пилатовец не ПВ-00-11-45 12.10.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Ника" ЕООД Ника не ПВ-00-05-17 10.12.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Ариел - ТН" ЕООД Оселна не ПВ-00-10-08 21.12.2004 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
"Росина - Цанкови" ООД Чолаци не ПВ1-00041 25.5.2006 Отказ за издаване на разрешително за водовземане -
ЕТ "Рачо Василев - Елвас" Елвас не 26 3.8.2006 Прекратяване на разрешително 1389/ 10.01.2003
"Интеркомуникации" ООД и "ВЕЦ - 94" ООД Лютиброд не ПВ2-00167 8.8.2006 Прекратяване на разрешително 1560/ 17.04.2003
"ВВМА" АД Рогачева не 32 14.11.2006 Отнемане на разрешително 100350/ 15.04.2004
Асен Иванов Генов Иван х.Беров не 38 15.1.2007 Отнемане на разрешително 1674/ 27.08.2003
ЕТ "Русев - 90 - Марин Русев" Златарица не 40 24.1.2007 Отнемане на разрешително 584/ 28.10.1997
"КМ Калето" АД Жест не 41 29.1.2007 Прекратяване на разрешително 100431/ 04.06.2004
"Асцера" ООД Лира не 44 29.1.2007 Отнемане на разрешително 0949/ 13.06.2002
"Строй импекс - 2005" ЕООД Ослен не 73 17.9.2007 Прекратяване на разрешително 101875/ 21.12.2006
"ВиК строй" ЕООД В и К 1 не 75 17.10.2007 Прекратяване на разрешително 101285/ 08.12.2005
"ВиК строй" ЕООД В и К 2 не 76 17.10.2007 Прекратяване на разрешително 101286/ 08.12.2005
"Санто" ООД   Стакевци 2 не 87 1.2.2008 Прекратяване на разрешително 11140022/ 08.11.2007
Консорциум "Жеравица" Жеравица не 247 2.2.2012 Прекратяване на разрешително 100668/ 19.11.2004
"Васерфал" ООД Краставичка не 10 1.2.2006 Прекратяване на разрешително 1334/ 05.12.2002
"Васерфал" ООД Чупрене 2 не 9 1.2.2006 Прекратяване на разрешително 1340/ 06.12.2002

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ