Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 20 януари 2016 г.

Горещо: България не е готова за очакваните промени в климата

11:06ч. 20.11.2015г.
В недалечно бъдеще се очаква повишаване на температурните нива и намаляване на валежите и водните запаси.
Това заяви Христо Дунчев, директор на Централно и Източноевропейски екологичен център /ЦИЕЦ/. който представи на пресконференция в БТА "Рейтинг на страните от ЕС по дейността им за адаптация към климатичните изменения".
От 30 ноември до 11 декември в Париж ще се проведе срещата на високо равнище на ООН, посветена на промените в климата с участието на повече от 100 държави.
По отношение дейността им за адаптация към глобалните климатични изменения,страните са разделени в три групи.
В първата, с висок рейтинг, влизат 9 страни, начело с Австрия, Дания и Финландия. В групата със среден рейтинг са десет страни, водени от Холандия, Словакия и Румъния.
В третата група с нисък рейтинг са 9 страни, от които първите три са: Кипър,България и Хърватия. В тази група влизат 7 от общо 10-те страни от Средиземноморския регион
Според еколозите климатът южно от Стара планина ще става все по средиземноморски, а на север плодородните земи има опасност да не могат да бъдат използвани.
Селското стопанство, лесовъдството, енергетиката и туризмът ще бъдат засегнати от температурните тенденции и валежните нива.
По-уязвими занапред ще бъдат пролетните земеделски култури, засети върху неплодородни почви, както и обработваемите земи в Югоизточна България.
Климатичните промени могат да доведат до изсушаването и унищожаването наповече от половината гори в страната - близо 61% от горите ни са в зоната под 800 м надморска височина.
Годишният речен отток ще намалее в близките години и ще доведе до утежняване на достъпа до питейни води, отразявайки се на работата на ВЕЦ-овете.
Към септември тази година сред страните в ЕС България е с най-нисък рейтинг на дейност за адаптация към глобалните изменения на климата, но е сред първите места по развитие на възобновяеми източници на енергия.
До 2020 г. ЕС ще задели 24-26 млрд. евро за адаптация към климатичните промени на страните членки.
Средствата да се управляват държавно-обществено - от експерти, НПО и държавата, нито една от тези страни да няма превес, за да не се "крадат" - настоява директорът на Централно и източноевропейски екологичен център Христо Дунчев.
Трябва да се създаде и застрахователна система за цялото население, достъпна за всички.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ