Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 4 януари 2016 г.

Доклад водохващане на река Сивяк

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на изградените и изграждащите се водохващание у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме още един празничен доклад относно посетенo водохващане на територията на БДУВДР на 15.11.2015г. Резултатите са както следва:

 

Водохващане на река Сивяк

 

Проверката е направена при относително ниско за сезона ниво на водата. Изпусканото количество вода на практика е почти 0, както личи от снимките, приложени към настоящия доклад. Няма никакъв рибен проход и възможност за миграция на риби и други водни организми !!! Водохващането се намира над село Потока, Габровско. 

Това водохващане не е за ВЕЦ, но за него законите също би трябвало да важат !!! 

 

Подчертавам, че снимките са ни изпратени от местни граждани, които са загрижени за начина, по който се управляват водите им.

     

Координатите на водовземането са:

 

N42.766130, E025.365727

 

ВАЖНО:  Това водохващане попада в защитена зона от мрежата Натура 2000: ЗЗ „Българка" BG0000399 - по директивата за опазване на хабитати и по директивата за опазване на птиците

Това водохващане е изградено в защитена територия ПП "Българка" съгласно ЗЗТ.

  

МНОГО ВАЖНО:  Оказва се, че може и да не ви даваме координатите на водохващането, тъй като то е добре известно на служителите на БДУВДР. Още през 2013г. в месечния отчет на БДУВДР до МОСВ, с протокол от 01.2013г. са направени следните констатации:

 

1. Чрез речно водохващане от р.Сивяк при с.Поток се подава вода към СД Янтра.

2  В момента на проверката притокът в яза е около 25 л/с. 

3. Савакът е затворен напълно и не се осигурява екологичен минимум след съоръжението - 13,7 л/с съгр. р-ното.

4. Изпратено е писмо до Управителят на ВиК. 

 

Излиза, че още тогава са установени същите нарушения. Друг е въпроса как са определени тези 13,7л/с още като е издадено разрешителното. Това сега не го коментираме. Изпратено е писмо и ? ... нищо.

 

Молим да предпишете изграждане на рибен проход и цялостна реконструкция на въпросното съоръжение. Законите трябва да важат за всички.

 

Заключение: За съжаление това е поредното водохващане в една ЗТ от категорията на Природен парк, в която явно липсват всякакъв контрол и законно управление на водите. Поне дори да се спазваше разрешителното, каквото и да е то, а ето, че самата басейнова дирекция е констатирала нарушението, но нищо не е последвало близо 3 години по-късно.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

Ще продължим да следим това водохващане. Ако законите не се спазват извън защитените теоритории, то поне да се спазват в защитените. Иначе дотогава няма как да приема, че това е защитена територии, каквато трябва да бъде.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ