Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 януари 2016 г.

Къде изчезна чистата вода от чешмите в село Бързия?

Кметът ще прави протестна подписка заради пречиствателната станция

Кога най-после от чешмите в балканското село Бързия ще потече бистра вода? Доскоро този локален проблем се смяташе за решен, с откриването на чисто нова пречиствателна станция над селото. След тържествата обаче, проблемите на хората продължиха, а нашият зрител Димитър Куманов изпрати поредната си жалба до екоминистерството, този път с копие и до Нова телевизия. Последвалата незабавна проверка установи нарушение, което засяга чешмите на цели две области – Враца и Монтана.

Пречиствателната станция на село Бързия е открита през септември. Заедно с нови алпийско водохващане и водопровод, за близо 6 милиона лева. В края на ноември обаче, още e в тестов период, а кметът на селото се кани да организира протестна подписка.

Всички в Бързия са си патили от тапи. Някои е трябвало да сменят батериите на чешмите си, заради заклещени жаби. В тази къща пък, за половин година две перални са излезли от строя.

Бързия е в района на водната каскада Петрохан. Реките и ручеите наоколо стигат да захранят три веца и язовир, от който пият жителите на областите Враца и Монтана. Селото обаче разчита на локално снабдяване. И живее на воден режим.

От 10 години, собственик на вецовете е „Енерго-про”. Дружеството не приема да го обвиняват за проблемите в Бързия, защото то няма ангажимент да снабдява селото с вода. И препоръчва на хората да се обръщат към местното ВиК. Сега местното ВиК ще оперира с чисто нови съоръжения, но потвърждава, че тапи вече има.

И все пак, в кого е топката? Заварваме Бързия в сняг и с вода в изобилие. До съвсем скоро обаче не е било така. Димитър Куманов от Сдружение „Балканка” е снимал какво остава след водохващанията за вецовете при маловодие.

„Деретата буквално пресъхват и надолу, каквото се събере от подпочвени води, дренира, нещо се събере от някое друго малко ручейче, отива за питейната вода на Бързия”, обяснява Димитър Куманов от Сдружение „Балканка”.

Последните му клипове са от 14-ти и 20-ти ноември. Гледаме ги с директора по контрол на басейнова дирекция Дунавски район – той отговаря за спазването на Закона за водите в региона и осигуряването на минимален воден отток.

Топката обаче не е в „Енерго-про”, е заключението на контролиращата дирекция. Защото те вземат вода от съоръжения на НЕК „Язовири и каскади”.

„Отговорни за състоянието са НЕК „Язовири и каскади”. Даже ще подлежат на административно-наказателна отговорност, съгласно закона за водите”, обясни инж. Веселин Монев, директор по контрола в Басейнова дирекция „Дунавски район”.

Според НЕК „Язовири и каскади", отговорността не е тяхна, а на Енерго-Про. Това обаче не променя заключението на проверяващите, че топката е именно в държавното предприятие. Като е останала разрешително, оказва се, останала е и без контрол. Нищо че въпросната система доставя вода за цели две области. Какво очакват тогава в Бързия?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ