Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 януари 2016 г.

Един много интересен филм, представящ в дълбочина проблема с ВЕЦ в цяла Европа.  Разбира се фокусът пада не на нашите проблеми, но се вижда ясно, че хидроенергетиката създава хоризонтален проблем и трябва да бъде адресиран на общоевропейско ниво.  Вече държави като Дания са забранили изграждането на ВЕЦEuropean rivers are negatively impacted by thousands of small hydropower installations and barrages, with many more to come if the power industry has it their way.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ