Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 25 юли 2014 г.

СТРОЯТ МАЛКА ВЕЦ КРАЙ МЕЗДРА - Модерна Враца

СТРОЯТ МАЛКА ВЕЦ КРАЙ МЕЗДРА - Модерна Враца
Правителството, на заседанието си на 9 януари 2013г., учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на дружеството с ограничена отговорност Царевец върху имот публична държавна собственост, за първия етап от строителството на малка ВЕЦ на р. Искър. Теренът от почти 2 дка се намира в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра. Предвижда се на него да бъде изградена ниско напорна деривационна централа на течащи води, състояща се от преливник (преграден яз), водовземно съоръжение и рибен проход, утайник, горен деривационен канал, сграда на МВЕЦ, долна вада, оградна и предпазна дига.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ