Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 29 юли 2014 г.

Заради ВЕЦ загиват деца и наводнява обработваеми земи

За смъртните случаи на този ВЕЦ, четете ТУК


24.01.2013 15:15 / Пловдив / Новини
Пловдив. Частна ВЕЦ в община Родопи наводнява обработваеми земи на земеделски производители вече 6 години, съобщи за Радио "Фокус"- Пловдив кметът на общината Пламен Спасов. Става дума за ВЕЦ "Лозята", край село Брестовица, водите на която ежегодно убиват земеделски насаждения. Стопанин на канала, по който минават водите от частната водноелектрическа централа, е „Напоителни системи". Във времето Брестовишкото дере, където са насажденията, функционира и като отводнителен канал - да отвежда събиращите се подпочвени води извън обработваемото поле. Но през ноември 2007 г. в канала потичат и отработените води на ВЕЦ "Лозята". Високото ниво на водата в канала започва да овлажнява прекомерно обработваемата земя. Засегнати са имотите на земеделските стопани. През годините експерти правят многократни проверки, предписания, предложения по сигнали на земеделците за повреждането на земята. На „Напоителни системи" и на инвеститора са дадени указания да облицоват канала в частта, която е успоредна на пътя Брестовица – Йоаким Груево, каза кметът. Въпреки всичко проблемите с овлажняването продължават. Днес в областната управа бе свикана извънредна среща по проблема и бяха дадени срокове за изготвянето на експертно становище за това как да се реши проблема.
Друга частна ВЕЦ, в същата община, наводни преди месец пътя Пловдив – Кричим, при село Устина и подкопа настилката. В момента там пътят е на чакъл и все още не е асфалтиран, заради което скоростта за движение на превозните средства е ограничена до 30 км в час. Там пропадна асфалтов участък от пътя. Самият път се стопанисва от Областно пътно управление Пловдив. Трябва да улегне чакъла и тогава да се асфалтира, каза кметът. Експертите вече са дали становище как да бъде решен трайно проблема там.
В община Родопи ще се строят и нови два ВЕЦ – а. Единият вече е започнат, този път очакваният резултат е положителен, каза Пламен Спасов. Едната централа вече се строи на язовир Въча, при село Кадиево. Ще бъдат изградени прагове, което ще помогне за повдигане на подпочвените води при селото, коментира Спасов.
Цветана ТОНЧЕВА


Фермер спря канала на мини-ВЕЦ “Лозята”
След петгодишна съдебна битка собственикът на лозови масиви край Брестовица и носител на наградата “Фермер на Тракия” Павел Джингаров спря канала на мини ВЕЦ “Лозята”, съобщи Марица". Председателят на Общинския съвет в “Родопи” Георги Ташев дойде лично на съоръжението в Брестовица с полиция, за да изпълни съдебното решение и кметското разпореждане. Каналът е предоставен от “Напоителни системи” на “Лозята” за отвеждане на отработените води, без да е пригоден за това. В него се изливат 16 куб. метра в секунда, когато работят и двете турбини, но дъното на канала е песъчлива почва, водата се просмуква и дави лозовите масиви на Джингаров, обяснява фермерът.

Публикувана на
5 Април 2012 година

http://www.plovdivmedia.com/51876.html

Процедура за изменение на разрешително за водовземане
10 November 2010
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – изравнител “Кричим” (каскада “Доспат – Въча”).
Целта на водовземането е производство на електроенергия посредством ВЕЦ “Лозята 1”.
Водовземането ще се реализира от изравнител “Кричим” с общ обем 850 000 м3.
След извършено геодезическо заснемане е установено, че мястото на водовземане е с надморска височина 245,00 м. Поради това и във връзка с приемане на ПУП – ПРЗ от община Родопи котата на мястото на водовземане се променя - от 299,45 м на 245,00 м.
Мястото на използване на водите е от изравнител “Кричим”, чрез водовземно съоръжение с надморска височина 245,00 м, посредством тръбопровод Ф 3200 мм до ВЕЦ “Лозята 1”, която ще се изгради в имот № 016642, в землището на с. Устина, община Родопи, област Пловдив. Код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 75188, в басейна на река Марица. Изтичалото на ВЕЦ “Лозята 1” зауства в напоителен канал М 1.
Проектните параметри на използването са: застроено водно количество – 18,0 м3/сек, годишна водна маса – 388,71 млн. м3, режим на използване – 20 часа/денонощие, 340 дни/годишно, съобразно изискванията за напояване и обема на преработени води от ВЕЦ “Кричим”.
Изменение на разрешителното ще се предостави при условие, че използваният воден обем се измерва с водомерно устройство монтирано непосредствено след водовземното съоръжение, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./
Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.1, т.7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване в община Родопи на съобщението, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”.
   
   
  Архив
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ