Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 25 юли 2014 г.

Скандален ВЕЦ ще глътне от коритата на Арда и Крумовица

Скандален мини ВЕЦ ще предизвика заливането на 1 121 147 кв. м от руслото на реките Арда и Крумовица, както и прилежащи техни територии. За това алармират от Съюза за възстановяване и развитие-Хасково.
http://rodopi24.blogspot.com/2014/07/blog-post_3441.html
вторник, юли 22, 2014г.
 
„След като през август миналата година министърът на околната среда отмени решението на директора на РИОСВ-Хасково за изграждане на мини водноелектрическа централа "Поточница" на река Арда, сега същият ВЕЦ е разрешен отново без Оценка на въздействието върху околната среда", твърдят в писмо до медиите от Съюза, ангажиран със засилване на гражданския контрол над процеса на вземане на решения от екоинспекцията, които засягат околната среда в Хасковска и Кърджалийска област. 
 
ВЕЦ-ът включва изграждането на 6.3 метров бент в землището на село Морянци и нова подстанция с кабелна линия за присъединяване към електропреносната мрежа на страната. „Изграждането на този бент ще предизвика заливането на голяма площ от руслото на реките Арда и Крумовица и прилежащи техни територии. Водният обем, който ще бъде затворен, се изчислява в рамките на 2 802 куб.м. Въпреки, че посоченото предложение попада в две защитени зони от мрежата "Натура 2000"-„Мост Арда" и „Източни Родопи", директорът на РИОСВ-Хасково излиза с решение, че не е необходимо да се извършва Оценка за въздействие на околната среда. По долината на река Арда се срещат много редки и защитени видове растения и животни, както и приоритетни за опазване местообитания. Изграждането на мини ВЕЦ-ове в зони от европейската мрежа „Натура" дори е забранено съгласно Плана за развитие на енергията от възобновяеми източници в България. Освен с биологичното разнообразие, ВЕЦ-овете са в конфликт с развитието на туризма. Предното решение за изграждане на този ВЕЦ на Арда е било отменено след жалби на Сдружението на каякарите, практикуващите воден туризъм, Българското дружество за защита на птиците и WWF", посочват от Съюза за възстановяване и развитие.
24rodopi.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ