Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 19 март 2014 г.

Пари за горите са отишли тайно за водите

Последна промяна в 19:21 на 14 мар 2014, 2928 прочитания, 27 коментара
Автор От Босилена Мелтева Всички статии на автора
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/03/14/2261462_pari_za_gorite_sa_otishli_taino_za_vodite/

Пет милиона лева от фонд "Инвестиции в горите" са били пренасочени за изплащане на дължими и неизплатени заплати на работниците в "Напоителни системи". Това е станало през октомври по нареждане на министъра на земеделието и храните Димитър Греков, научи "Дневник" от свой източник, който е бил дълго време в системата.

Информацията беше потвърдена този четвъртък и от изказване на зам.министъра на замеделието и храните Валентина Маринова в парламента преди среща в кабинета на председателя на ДПС Лютви Местан. В отговор на журналистически въпрос, тя призна без да конкретизира, че държавни горски предприятия са прехвърлили финансови ресурси в държавния бюджет в края на миналата година, които обаче в момента не се ползвали и ще бъдат възстановени. По думите й, министърът има право да преразпределя ресурси в рамките на бюджета на ведомството си.

Министърът няма право да се разпорежда с парите от този фонд и действията му в случая са били

незаконосъобразни,

обърна внимание източникът. Според Закона за горите централните управления на държавните предприятия са администратори на средствата, набрани във фонд "Инвестиции в горите", както и на приходите от фонда, постъпили в предприятието в резултат на дейността на централното управление.  Всяко териториално поделение администрира приходите самостоятелно, се казва изрично в закона.

Добрата общественополезна идея на фонда

Парите във фонда са предназначени само за общественополезни дейности, свързани с възстановяване и опазване на горите у нас. Става дума главно за строителство на горски пътища и инфраструктура, които са основен проблем в сектора в момента, както и за противоерозионни мероприятия, в това число и залесяване, когато то се налага. Средствата във фонда, който беше създаден в началото на 2011 г. по време на управлението на ГЕРБ, се събират като процент от продажбата на дървесина от държавния горски фонд, със специална наредба 5 от Министерския съвет. Например отсичате 10 кубика, плащате по 10 лв. Така 100 лв. отиват в този фонд целенасочено. 

Сумите в "Инвестиции в горите"

не се облагат с данъци,

защото отиват за ресурси – като вода, въздух и природа, които всички ползват. Идеята е при изсичането на дървета да се вложат пари, които да се върнат обратно към гората.

Преди създаването му, средствата са отивали в държавния бюджет без да е ясно за какво ще се похарчат, сега чрез фонда те трябва да възстановяват гората, която има своя добавена икономическа стойност.

Със скандалното пренасочване, събраните пари отиват – образно казано, за водата, която съществува благодарение на и идва от гората, коментираха ексепрти пред "Дневник".

Мотивът за пренасочването е бил, че се налага спешно да се изплатят дължимите заплати, за да се предотверати напрежението и евентуалните протести на работниците.

"Дневник" отправи запитване до земеделския министър Димитър Греков по случая, но не получи отговор на зададените въпроси до публикуване на материала. От пресцентъра на ведомството обещаха да проверят случая и да отговорят.

Спорни поправки в Закона отново за фонд "Инвестиции в горите"

Този четвъртък депутатите приеха поправики в Закона за горите и най-спорните от тях засягат ползването именно на фонд "Инвестиции в горите".

С промените се създава възможността с пари от този обществен фонд да се прави собствено финансиране по спечелени европейски проекти от страна на горските стопанства. Но това не важи за общините и за частниците. Когато те спечелят подобни проекти, те ще трябва да си осигурят собственото финансиране. Това е дискриминационно и е скрита държавна помощ, която в Европейския съюз ще бъде санкционирана, коментират експерти.

Досега фондът можеше да се ползва само за изграждане на горски пътища, което е в публичен обществен интерес, защото по такъв начин горите могат да бъдат опазвани (напр. при пожар или друго бедствие може да се стигне бързо до мястото). Затова разходите от този фонд са данъчно признати.

Сега с подобен тип разходи ще могат да се извършват залесявания и други лесокултурни дейности (например отглеждане на млади гори), но само когато става дума за държавни и не за други собственици. Така увеличаването на капитала на държавните предприятия чрез отглеждане на млади гори или чрез залесяване, с което се подобрява икономическата им стойност в бъдещ период, ще се извърши с държавен фонд освободен от данъци. Това е държавна помощ, но държавните предприятия имат достатъчно средства за тази дейност, без да ползват фонд "Инвестиции в горите", предупреждават хора от сектора.

Като цяло направените промени в Закона за горите

възстановяват държавното начало.

Друг пример за това е, че вече таксите за сервитути, наеми, аренди ще отиват в държавния бюджет (т.е. в бюджета на Агенцията по горите, а оттам в държавния бюджет), вместо в държавните горски стопанства. Последните имат отговорността да стопанисват, т.е. Те да имат право на приходи, но и правят задължителни разходи. С отнемането на прихода от сервитут, наем или аренда, не е редно те да се товарят с отговорност за тази територия. Но тя остава а тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ