Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 5 март 2014 г.

В предаварийно състояние са 68 язовира

13:59 | 05.03.2014 | Медияпул 

Броят на язовирите в предаварийно състояние - основно малки за напояване, нараства през 2013 г., като са констатирани проблеми в 68 водоема. Това обяви министърът на околната среда Искра Михайлова след заседанието на правителството. Тя отчете резултатите от проверката на 2330 хидротехнически съоръжения и съобщи решението на правителството за създаване на междуведомствена група по проблема.

 

Пропуските

 

След проверките на 2330 водоема са съставени 753 протокола през пролетта и още 868 протокола през есента, в които са дадени предписания по техническото състояние и аварийното планиране на водните обекти.

 

Установените пропуски са, че не се поддържат локални системи за оповестяване на населението в застрашените населени места. Не е довършен и процесът с паспортизацията на обектите. Установени са участъци от диги извън населените места в неизправно състояние, посочи Михайлова

 

Повечето от предписанията, дадени от междуведомствените комисии по време на проверките, не се изпълняват от частните собственици на водоемите – концесионери на някои от съоръженията, добави екоминистърът.

 

Михайлова отбеляза, че комплексните и значими язовири, по смисъла на Закона за водите, с много малки изключения са в изправно техническо състояние и могат да се експлоатират без ограничение.

 

С 6% е намалял броят на язовирите в изправно състояние стопанисвани от държавната компания "Напоителни системи", която е на подчинение на земеделското министерство, каза Михайлова. По думите й основната причина за това е липсата на финансов ресурс и оттам на инвестиции в подобряване на инфраструктурата.

 

"Налага се общият извод, че на общините е изключително трудно да поддържат язовирите – общинска собственост в изправно техническо състояние поради недостиг на финансови средства, липса на специалисти и на хора, които да извършват оценка на състоянието на техническата инфраструктура на язовирите", каза Михайлова.

 

Действия

 

За да се подобри работата, правителството е взело решение за създаване на междуведомствена група по проблема. Целта е да се ускори процесът на паспортизация на язовирите, да се предвидят в устройствените планове дългосрочни мерки за намаляване на риска от наводнения, както и да се осигури финансиране, допълнителен персонал и техника за целогодишно почистване на Дунавските диги и дигите на вътрешни реки.

 

Ще се създаде и междуведомствена работна група, която да извърши преглед на нормативната уредба и ще предложи промени в нея. Идеята е да се създаде единен национален контролен орган - за да има по-ефикасен контрол по техническото състояние на водно стопанските системи и хидротехническите съоръжения, каза Михайлова.

 

"Мобилизирани сме да изпълним ангажиментите си като за това има финансиране и по европейски проекти и програми", допълни министърът на екологията. Тя добави, че всяко министерство, в рамките на компетенциите си, ще се включи за подобряване на координацията за извършване на всички необходими превантивни дейности и за гарантиране на сигурността на околната среда и на населението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ